De 2023 University Development Cooperation (UDC) Career Award werd uitgereikt aan Professor Georges Eisendrath. Professor Eisendrath wordt gezien als de belichaming van waar de UDC Career Award voor staat: het koesteren van partnerschappen en een inspiratie zijn voor anderen.

De VUB International Relations office lanceerde de UDC Career Award in 2020 om VUB-medewerkers en hun bijdrage aan universitaire ontwikkelingssamenwerking te erkennen. De algemene doelstelling van de prijs is om iemand niet alleen te huldigen voor zijn of haar inzet voor universitaire ontwikkelingssamenwerking, maar ook voor het onderhouden van een uitgebreid netwerk met partners in het Zuiden, om de VUB-gemeenschap toegang te geven tot dit netwerk, en om zelf toegankelijk te blijven. Het 2023 evenement werd gemodereerd door voormalig Vice-Rector Internationalisering, Professor Romain Meeusen, en omvatte getuigenissen van de Cubaanse Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, de Ambassade van Cuba in België, Moi University uit Kenia, VLIR-UOS en verschillende collega's van de VUB.

Professor Emeritus Bernard Manderick en professor Ann Nowé, die zijn nominatiedossier indienden, verklaarden: "Georges Eisendrath wijdde een groot deel van zijn VUB-carrière aan verschillende VLIR-UOS-initiatieven. Hij was tweemaal coördinator van een VLIR IUC-programma en eenmaal van een Netwerk. Hij was een pionier in het aansluiten van universiteiten in het Zuiden op het internet en het installeren van intranet. Tegenwoordig is dit vanzelfsprekend, maar 25 jaar geleden moesten actoren in het Noorden overtuigd worden. Twee voorbeelden zijn de Universiteit van Nairobi (Kenia) die in 1998 op het internet werd aangesloten en de UCLV in Cuba. De situatie was uitzonderlijk moeilijk in Cuba door de Amerikaanse economische boycot, maar uiteindelijk werden de Cubaanse autoriteiten overgehaald om de smalle bandbreedte te delen met UCLV en Network Cuba ICT, en Georges speelde een rol in dit proces."

Georges Eisendrath was een pionier in wat we vandaag e-leren/afstandsonderwijs noemen. Zoals de ontvanger van de UDC Career Award 2020, professor Edilbert Van Driessche, opmerkt, "heeft hij in grote mate bijgedragen tot het creëren van bewustzijn over het belang van ICT in modern onderwijs, zowel op de campus als in afstandsonderwijs. Hij is ook de grondlegger van het VLIR-UOS netwerkprogramma dat gericht is op het versterken van de verdere ontwikkeling en rol van ICT in Cubaanse universiteiten... Zijn enthousiasme, toewijding, leiderschap en deskundige kennis worden zeer gewaardeerd door iedereen die hem kent."

Professor dr. ir. John T. Githaiga van de Moi Universiteit in Kenia, verklaart: "Professor Eisendrath ken ik sinds 2006 bij de start van het IUC-programma van Moi University...We waardeerden Georges visie, wijsheid, vriendelijkheid en charisma tijdens het aanpakken van onoverkomelijke uitdagingen voor wetenschappers, managers, leiders, supervisors en promotoren. Onder zijn leiding kregen we tal van spin-off projecten en netwerkmogelijkheden met andere door VLIR-UOS gesteunde projecten... Georges werd een probleemoplosser, een bemiddelaar. Veel studenten, wetenschappers, onderzoekers en belanghebbenden zouden dit beamen."

Deze woorden worden bijgestaan door professor Peter Waiganjo Wagacha van de Universiteit van Nairobi, die eraan toevoegt: "Georges heeft indrukwekkende leiding gegeven aan het programma dat een groot aantal PhD- en MSc-afgestudeerden heeft opgeleverd die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de ondersteuning van de onderwijs-, onderzoeks- en uitbreidingsmandaten van de Universiteit van Nairobi. Zijn inzet en energie voor al deze projectactiviteiten was fenomenaal. Ik geloof dat de Universiteit van Nairobi hem veel dank verschuldigd is. De samenwerking en partnerschappen die tijdens zijn leiderschap en projectbetrokkenheid werden opgebouwd, leven vandaag nog steeds."

Georges Eisendrath is ingenieur van opleiding en deed onderzoek naar verschillende ICT-gerelateerde onderwerpen zoals optische herkenning van karakters en teksten, computergestuurde en computerondersteunde instructie voor wiskunde en wetenschappen in overbruggingscursussen tussen secundair en universitair onderwijs, en was uiteindelijk tussen 1983-2009 directeur van de multimedia-unit van de VUB en later VUB-docent over het gebruik van multimedia. Vanaf 1997 was hij betrokken bij een aantal VLIR-IUC-projecten. En zelfs toen hij in 2014 officieel met pensioen ging, bleef hij betrokken bij deze projecten. Hij zag al vroeg hoe e-learningplatformen belangrijk waren voor het universitair onderwijs in het Zuiden en motiveerde academici in het Noorden om hun expertise te delen.

Professor dr Rafael Bello Pérez van de Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas in Cuba vat zijn werk met professor Eisendrath als volgt samen: "Gedurende al deze jaren heeft hij een bewonderenswaardige toewijding, verantwoordelijkheid en organisatie getoond. Ik heb zelden iemand gezien die zo succesvol administratief, financieel en wetenschappelijk management kan combineren als hij. Ik denk dat dit te danken is aan zijn hoge voorbereiding en de liefde waarmee hij al die jaren heeft gewerkt. Zijn acties beperkten zich niet tot het academische veld; hij was altijd zeer geïnteresseerd in het uitbreiden van onze werkmogelijkheden, het bevorderen van contacten met andere experts en zelfs het bevorderen van de relatie met andere projecten die hij in andere landen leidde. Deze erkenning is slechts een deel van alles wat Georges zou moeten ontvangen voor zijn uitgebreide, toegewijde en succesvolle werk ten voordele van de ontwikkeling van internationale samenwerking."

Een warme proficiat vanwege de hele VUB-gemeenschap aan Professor Georges Eisendrath!

  • Een korte getuigenis van Hector Cruz kan je hier bekijken.
  • Een korte beschrijving door John Githaiga kun je hier bekijken.
  • Een kort verslag van Close The Gap kun je hier bekijken.