Bent u intern of extern? *
Omschrijving van de activiteit en data
Dag activiteit

Gewenste lokalen

Opmerking: De meeste auditoria en leslokalen zijn enkel beschikbaar indien er geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden.

Auditorium (vast meubilair)
Lokaal met los meubilair
Ontvangst-/receptieruimtes
U-residence
Raadzaal
Andere
Heb je geplande cateringactiviteiten? *
Welke soort catering
  • Catering dient u zelf te organiseren. (Zoek op "Catering aan de VUB")
  • Aanleveren van cateringmateriaal kan enkel in de voorbereidingstijd hierboven ingegeven en ophaling is enkel mogelijk in de aangegeven opruimtijd.
  • Het is verboden om te koken in de lokalen. Enkel opwarming van eten is mogelijk met elektrische bain maries. Deze regel geldt ook voor externe cateraars.
Wens je extra reiniging vooraf? *
Heeft u extra elektrisch vermogen nodig (>16A)? *
Opgelet: Inbreuken op voorschriften met betrekking tot elektrische installaties (zoals vermeld in het lokalenreglement) zijn ten titel van de huurder.
Wens je audiovisuele ondersteuning? *
Opgelet: Bij aanvraag ga je automatisch akkoord met het lokalenreglement. Je verklaart jezelf akkoord om de integrale verantwoordelijkheid voor de activiteit en de effecten ervan te dragen (bv. schade). De universiteit kan je hierop ten allen tijden aanspreken. Je laat de gevraagde locatie achter in de staat (properheid) waarin ze werd gevonden. Hou er rekening mee dat je verantwoordelijk bent voor het verwijderen van afval (glas, pmd, papier,rest ...) naar de verschillende afvalhaventjes. Als dit niet het geval is, zal er een extra reinigingskost aangerekend worden. Het is verboden de veiligheid van studenten, personeel en/of bezoekers in gevaar te brengen of de normale dagelijkse activiteiten van de universiteit te verstoren. Je volgt eventuele instructies van de betrokken verantwoordelijke of bewaking en aanvaardt dat zij te allen tijde kunnen beslissen de activiteit stop te zetten.
13 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.