Een duidelijke visie

Duurzame ontwikkeling is al meer dan tien jaar een kernwaarde van de VUB. We nemen als universiteit onze maatschappelijke rol op.

Lees meer.

Ons klimaatplan

Met onze nieuwe klimaatstrategie willen we de CO2-uitstoot van onze universiteit jaar na jaar verlagen.

Lees meer.

Energie-omslag

We nemen energiebesparende maatregelen en wekken zelf hernieuwbare energie op. Zo verduurzamen we ons energieverbruik.

Lees meer.

Groene campussen

Met een gericht adaptatieplan bereiden we onze campussen voor op extreme weersomstandigheden en verhogen we de ecologische waarde.

Ontdek hoe.

Klimaat-vriendelijke mobiliteit

We maken werk van verkeersveilige en toegankelijke campussen, minder verplaatsingen, duurzame alternatieven voor de auto, en elektrische mobiliteit. We verlagen ook de impact van internationale reizen.

Lees meer.

Duurzame gebouwen

Onze ambitie is om alle VUB-campussen en hun gebouwen integraal duurzaam te maken. Door materialenstromen te sluiten, vermijden we afval en zijn minder nieuwe grondstoffen nodig.

Ontdek hoe.

Duurzame voeding

Alle VUB-studentenrestaurants serveren verantwoorde en gezonde maaltijden. We maken alle campusgebruikers en -partners warm voor duurzame voeding.

Lees meer.

Duurzaam investeren

We ondersteunen de transitie naar een koolstofarme samenleving door onze beleggingsportefeuilles duurzaam te beheren.

Ontdek hoe.

Duurzaam onderwijs

We moedigen alle studenten aan om hun competenties voor duurzame ontwikkeling aan te scherpen en een actieve bijdrage te leveren aan de transitie.

Lees meer.

Duurzaamheids-aanbod voor docenten

Om de transitie naar maatschappelijk betrokken en duurzaam onderwijs te versnellen, zetten we sterk in op docentenprofessionalisering.

Ontdek hoe.

Vrij onderzoeken

Vanuit een open en lerende benadering en met veel ruimte voor experimenten en dialoog dragen we bij aan het debat over en voor de toekomst.

Lees meer.

Duurzaamheids-onderzoek

VUB-topwetenschappers zoeken zowel op lokaal als internationaal niveau naar sociale en technische antwoorden op ecologische uitdagingen.

Ontdek meer.

Partnerschappen & engagement

We brengen studenten, medewerkers en andere belanghebbenden samen in diverse projecten en we stimuleren en inspireren interne en externe samenwerkingen.

Lees meer.

Het team

Duurzaamheid is een verhaal van de hele VUB-community. Studenten, academici en administratie zetten hun schouders onder de acties. De academisch coördinator, de kerngroep Duurzaamheid en het GreenTeam ondersteunen en verbinden die community. Samen en met veel enthousiasme maken we onze ambities waar. 

Ontdek wie we zijn 

De individuele slides kan je downloaden via het DIY huisstijlplatform (enkel voor personeel).

Nieuws