Welzijn, gelijkheid en duurzaamheid

Met dit eerste Verslag aan de Samenleving maakt de VUB concreter hoe er aan de slag wordt gegaan met drie beleidslijnen: welzijn, gelijkheid en duurzaamheid. Je leest waar de VUB voor staat en hoe dit  in de praktijk wordt omgezet, met voorbeelden van echte projecten en initiatieven. De lijst van alle projecten is ongetwijfeld langer dan in het verslag weergegeven.

Ethisch en verantwoord

Ook ethisch en verantwoord handelen – eigen aan de maatschappelijke rol van een universiteit – komt aan bod in het verslag. De Engelse term due diligence staat voor ‘gepaste zorgvuldigheid’ en is het uitgangspunt van de volledige werking. Daarnaast is het ook het uitgangspunt van de nieuwe Europese richtlijnen rond transparante verslaggeving (voor de kenners: de EU-CSRD). Vandaar ook de keuze om hier al vrijwillig mee aan de slag te gaan in dit eerste externe verslag. In een duurzaamheidscontext betekent dit dat de negatieve impact op mens en milieu in kaart wordt gebracht en zoveel mogelijk beperkt, zowel in de werking van de VUB zelf als bij de leveranciers, studenten en personeel.