Project logo_Unistar

UNISTAR

De VUB is de coördinator voor UNISTAR, een project dat een aantal tools ontwikkelt om medewerkers te ondersteunen en hen de nodige kennis en vaardigheden te bieden om te werken met vluchtelingstudenten. Het project wordt gefinancierd door het kaderprogramma Erasmus+ van de Europese Commissie en is een gezamenlijk initiatief van de VUB en van de Vilnius Universiteit (Litouwen), de Alice Salomon Universiteit voor toegepaste wetenschappen (Duitsland), de Universidad Alcala (Spanje) en de Universiteit voor toegepaste wetenschappen in Utrecht (Nederland). Verder wordt het UNISTAR-project ook georganiseerd in samenwerking met UNHCR.

Ontdek Unistar

ALEF-PROJECT

In 2016 startte de VUB een project rond Arabische taalcursussen voor kinderen tussen 6-15 jaar. Het is de eerste seculiere Arabische taalcursus in België met academische begeleiding. Het leerplan wordt gecontroleerd door specialisten en doctoraatsexperts in Arabische taal. Het is een programma zonder winstoogmerk waarbij elke les extra leeractiviteiten bevat naast het reguliere onderwijs, zoals spelletjes, Arabische liedjes etc. Leerlingen ontvangen een aanwezigheidscertificaat van de VUB. Deze video toont het programma en de reden waarom wij als VUB dit project coördineren, terwijl deze video meer informatie geeft over het curriculum dat gemaakt is (en nog steeds ontwikkeld wordt). 

Ontdek ALEF

Project ALEF, arabische taallessen voor iedereen, kinderen met opgeheven hand
Project logo_Lead 2

LEAD2

Het project LEAD2, gecoördineerd door de VUB, is gericht op capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs in het kader van het programma Erasmus+. Het algemene doel is de capaciteit van het hoger onderwijs te versterken op het gebied van bestuur en academisch leiderschap en een online kennisbank en een EU-China Center op te richten rond universitair bestuur en academisch leiderschap binnen de context van de innovatie en internationalisering van het hoger onderwijs. Specifieke doelstellingen zijn onder andere het verbeteren van de kennis en capaciteiten van (potentiële) academische leiders op het gebied van universitair bestuur en leiderschap, en het implementeren van innovatieve en gerichte gemengde opleidingen (MOOC, workshops & peer learning).

Ontdek LEAD2

PROJECT SIEM

SIEM - Social Inclusion and Engagement in Mobility - is een pan-Europees samenwerkingsverband tussen ESN, UUKi en de European University Foundation, YES Forum, de VUB, de universiteit van Vigo (ES), de Masaryk-universiteit (CZ), de universiteit van Letland (LV), ESN Spanje (ES) en ESN Frankrijk (FR). Dit project is een belangrijke stap in de juiste richting om internationale mobiliteitsmogelijkheden inclusiever te maken waardoor studenten met alle achtergronden de kans krijgen om in het buitenland te studeren, te werken of aan vrijwilligerswerk te doen. Het ultieme doel van hoger onderwijs in het algemeen, en van studeren in het buitenland in het bijzonder, is de vorming van een generatie Europeanen die traditionele culturele overtuigingen overstijgen, culturele verschillen omarmen en wederzijds intercultureel begrip ondersteunen om zo te komen tot een verenigde samenleving waar ruimte is voor iedereen.

Ontdek SIEM

2022_Logo_Siem_Project_VUB
Project logo_CORRIENTE XXI

CORRIENTE XXI

CORRIENTE XXI, een door Erasmus+ gefinancierd project voor capaciteitsontwikkeling, kreeg de naam ‘Moving towards innovative education for research-based and sustainable management of marine and freshwater ecosystems’. Het consortium van het project bestaat uit twee EU-partners (de VUB als projectcoördinator en de Université de Bretagne Occidentale), twee partners in Ecuador (Escuela Superior Politécnica del Litoral en Universidad Central del Ecuador) en twee partners in Peru (Universidad Peruana Cayetano Heredia en Universidad Nacional Mayor de San Marcos). Meer over het project vind je in dit artikel.

Ontdek CORRIENTE XXI

eMWRE Project

Het programma e-Masters in Water Resources Engineering (eMWRE) is een door Erasmus+ gefinancierd project dat wordt gecoördineerd door VUB-professor Ann van Griensven en Dr. Zainab Zomlot. Het consortium omvat het IHE Delft Institute for Water Education (Nederland),  Eummena (een bedrijf gespecialiseerd in technologisch ondersteund leren), de Islamitische Universiteit van Gaza (Palestina), de Al-Quds-Universiteit (Palestina), de Mutah-Universiteit (Jordanië) en de Universiteit van Jordanië. Het is de bedoeling om een innovatief e-Masterprogramma op het gebied van watervoorraden in te voeren en zo het onderwijs te moderniseren door gebruik te maken van innovatieve technologieën en geavanceerde tools om duurzamere oplossingen aan te reiken voor de waterschaarsteproblematiek in de MENA-regio. Meer informatie over het project vind je in dit artikel.

Ontdek EMWRE

Project logo_eMWRE
Project logo_ELANET

ELANET

Het European Latin-American Network in Support of Social Entrepreneurs (ELANET), gefinancierd door het programma Erasmus+ van de Europese Unie, is een consortium van 17 partners en 35 geassocieerde partners van verschillende organisaties en hogeronderwijsinstellingen in Europa (België, Bulgarije, Oostenrijk en Italië) en Latijns-Amerika (Peru, Bolivia, Colombia en Ecuador). Het consortium wordt gecoördineerd door de VUB, onder auspiciën van de VUB-leerstoel Sociaal Ondernemerschap, en het wil een IT-platform creëren dat bijvoorbeeld kan helpen bij het zoeken naar financiering en het vinden van menselijk kapitaal en managementervaring. Meer informatie vind je in dit artikel.

Ontdek ELANET