VUB Main Campus

Learning and Innovation Center (LIC)

Op de grens tussen de VUB Main Campus en de ULB Campus verrijst momenteel het Learning and Innovation Center (LIC). In het duurzaam nul-energie gebouw komen diverse leeromgevingen: stille ruimtes voor individuele studie, lokalen om samen te werken, experience centers voor activiteiten van kleine groepen en actieve leerlokalen. De bouw is gestart en tijdens de werken is de doorgang tussen toegang 6 en toegang 13 versperd voor alle voertuigen en voetgangers.

Meer over de werf

Willy Van Der Meeren studentenkoten

Generaties studenten hebben er de tijd van hun leven beleefd: de iconische studentenkoten op de VUB Main Campus. Nu, na meer dan 50 jaar, worden ze gerenoveerd en heringericht tot onder meer lokalen voor onderzoeksgroepen, leslokalen en vergaderzalen en een living lab voor het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van renovatiestrategieën van na - oorlogse architectuur. Ook de buitenomgeving wordt aangepakt, met aandacht voor biodiversiteit, waterrecuperatie en -infiltratie, signalisatie, verlichting, verhardingen, enzovoort.

Meer over de werf

Het Braemgebouw

Het Braemgebouw op de VUB Main Campus is een van de landmarks van Brussel. Het werd opgeleverd in 1976 en wordt nu, meer dan 50 jaar later, grondig gerenoveerd. De werken aan de eerste twee verdiepingen zijn afgelopen, en nu zijn de overige verdiepingen aan de beurt. De werkvloeren worden heringericht volgens het oorsponkelijke ontwerp van Renaat Braem, de centrale trap wordt gerestaureerd en de muurschilderingen worden in ere hersteld. Het einde van de renovatie is voorzien in 2023. 

Lees meer

Renovatie gebouw G 

In gebouw G vinden de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten plaats van de faculteiten wetenschappen en bio-ingenieurswetenschappen. Het gebouw dateert van 1975 en is energetisch en installatietechnisch niet meer naar hedendaagse normen en de uitrustingen zijn verouderd. Daarom wordt het laag per laag gerenoveerd. Momenteel worden de twee bovenste verdiepingen aangepakt en opnieuw ingericht voor state of the art laboratoria. Op het dak van het gebouw komt een nieuwe technische verdieping. Deze werken zullen duren tot in 2023.

Bekijk de werf op het campusplan

Renovatie gebouw L 

Te beginnen in januari 2023 wordt het gebouw L, waar de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie huist, onder handen genomen. De sporthallen en de onderwijs- en onderzoeksruimtes die er huizen, worden gerenoveerd en de inkom en het onthaal van de sportfaciliteiten worden verplaatst. Ook komt er het VechtExpertiseCentrum (VEC). De werken zullen duren tot na de zomer van 2024. 

Bekijk de werf op het campusplan

VUB Health Campus

Kindercampus Theodoor

Een kinderdagverblijf, een consultatiebureau van Kind & Gezin, een Huis van het Kind, ruimtes voor CAW, de kleuter- en lagere school van het GO!, buitenschoolse opvang en lokalen voor de scouts: De Kindercampus Theodoor op de VUB Health Campus is een plaats waar kinderopvang, school en naschoolse opvang naadloos op elkaar aansluiten en is door de Vlaamse overheid geselecteerd als pilootproject voor de ontwikkeling van een 'Doorgaande Lijn'. De mooie gebouwen worden officieel geopend in het najaar van 2022. 

Meer info

VUB Usquare Campus

De VUB Usquare Campus is een gezamenlijk project van de VUB, de ULB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op de plaats van een voormalige rijkswachtkazerne komt een heel nieuwe, gemengde wijk die tegemoetkomt aan de behoeften van de bewoners aan woningen, voorzieningen en levenskwaliteit en die de positie van Brussel zal versterken als de grootste studentenstad van België, belangrijk universitair centrum in Europa, nationale hoofdstad en internationale metropool en kruispunt van culturen te midden van tal van initiatieven in collectieve intelligentie, onderzoek en innovatie. Dit zou gerealiseerd moeten zijn in de loop van 2028. 

Meer info

De individuele slides kan je downloaden via het DIY huisstijlplatform (enkel voor personeel).