Campusontwikkeling

Kwaliteitsvol onderzoek en onderwijs vraagt om kwaliteitsvolle en efficiënte infrastructuur. Om onze medewerkers en studenten te laten floreren in de best mogelijke fysieke omstandigheden, werken we doorlopend aan de uitbreiding, modernisering en duurzaamheid van onze campusgebouwen. Ook optimaliseren we regelmatig de doorstroming van voertuigen. Zo is er sinds kort een rondpunt aan de gemeenschappelijke ingang van de VUB Health Campus en UZ Brussel. Bovendien zijn er ook geregeld uitbreidingswerkenBenieuwd naar onze werven in uitvoering? Je ontdekt ze hieronder. 

Over het bouwproject

Kinderopvang, een school en naschoolse opvang op één plaats. Dat is wat met de hyperduurzame Kindercampus Theodoor op de VUB Health Campus werd gerealiseerd. Deze werken op de VUB Health Campus, tussen de gebouwen van Basic Fit en de Erasmushogeschool Brussel, zijn gestart in 2020 en werden afgerond in 2022.

Pilootproject voor ‘Doorgaande Lijn’

Theodoortje is gekozen als pilootproject voor een ‘Doorgaande Lijn’. Dat staat voor een ontwikkelingslijn tussen 0 en 6 jaar, waarin kinderopvang, school en naschoolse opvang naadloos op elkaar aansluiten. Op dit moment zijn kinderopvang en onderwijs gescheiden georganiseerd. Door de pedagogische aanpak en de regelgeving beter op elkaar af te stemmen, kunnen zorg, spelen, leren en opvoeden beter geïntegreerd worden.

Alles op dezelfde plek

In het nieuwbouwproject op de Brussels Health Campus krijgen school, kinderopvang en naschoolse opvang een plek in hetzelfde gebouw, net zoals lokalen voor CAW Brussel, het consultatiebureau van Kind en Gezin en de Jetse scoutsgroep De Faunaten. Er zal ook een werking van Huis van het Kind Brussel uitgebouwd worden. Zo is er onder meer een workshopruimte met keuken voorzien die voor allerlei activiteiten gebruikt kan worden. Door al deze organisaties bij elkaar te plaatsen in een gebouw, worden verschillende diensten voor kinderen fysiek gecentraliseerd. De ambitie om tot een écht geïntegreerde werking te komen, de sterke link met het Huis van het Kind en de unieke kans om van bij de start het kind centraal te zetten op de gedeelde nieuwbouwlocatie waren alle belangrijke elementen om het pilootproject Doorgaande Lijn toegekend te krijgen.

Een troef voor de VUB Health Campus

Het nieuwbouwproject biedt niet alleen energiezuinige lokalen maar ook aangename buitenruimtes en maakt de verbinding met het mooie Laarbeekbos. Het project is een troef voor de groene VUB Health Campus in Jette, voor de gebruikers van school en kinderopvang, en voor de buurtbewoners. Het Huis van het Kind zal zich immers op o.a. Jette, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem richten.

Stap voor stap naar voltooiing

De Kindercampus en het Huis van het Kind worden stap voor stap verder uitgebouwd en er wordt ook werk gemaakt van een wisselwerking met de VUB. Niet alleen in Jette, maar ook met het VUB-kinderdagverblijf te Elsene.

Mooie erkenningen

Dit project werd in 2017 reeds bekroond met de Be Exemplary Prijs van Brussel als voorbeeldgebouw voor duurzame architectuur. En het werd eveneens genomineerd voor de Belgian Building Award 2023 in de categorie - sustainability.

Op 7 december 2023 heeft Kindercampus Theodoor de Belgian Construction Awards  in de categorie Architectuur gewonnen. Deze categorie (Architecture Award) beloont design en architecturale innovatie. Het is een erkenning voor projecten die blijk hebben gegeven van creativiteit, esthetische kwaliteit, functionaliteit, respect voor het milieu en die voldoen aan de behoeften van gebruikers.