Je doctoraatsproefschrift indienen

Wanneer het tijd is om je doctoraatsproefschrift in te dienen, moet je het formulier ā€˜digitale indiening van doctoraatsproefschriftā€™ gebruiken. Het formulier vermeldt alle rechten en plichten van de doctoraatsstudent en de VUB omtrent de digitale indiening van het proefschrift.

Download het formulier

2022_Bibliotheek_Boeken_Archief_S_149463557
Enkele feiten op een rijtje
  • Je kiest zelf of je je proefschrift onmiddellijk openbaar beschikbaar maakt, pas na 2 jaar of nooit (voor die laatste optie heb je een geldige reden nodig).
  • Het formulier ā€˜digitale indiening van doctoraatsproefschriftā€™ moet worden ondertekend door de doctoraatsstudent, de promotor(en) en de voorzitter van de doctoraatsjury.
  • Vraag bij het secretariaat van je faculteit na welke voorwaarden er nog verbonden zijn aan het indienen van je proefschrift.
2021_Alumni_Portret student_Graduation ceremonies_VUB

Verdedigingsprocedure

Nadat je je aanvraag hebt ingediend, stelt de faculteitsraad een jury samen met minimaal 3 proffen van de VUB en minimaal 2 externe leden. Alle juryleden moeten een doctoraat hebben. Je promotor mag niet optreden als de voorzitter van de jury.

Je verdediging bestaat uit verschillende fases, zoals je kan zien in onderstaand verdedigingsschema.

Verloop van je verdediging
  • Indiening van je proefschrift: binnen de 2 maanden evalueert de jury het ingediende proefschrift en komt ze tot een besluit.
  • Voorverdediging: eerst vindt de voorverdediging plaats. De jury beslist dan of je de openbare verdediging mag voeren, met of zonder wijzigingen. Je voert de verdediging in het Engels of het Nederlands.
  • Openbare verdediging: de openbare verdediging gebeurt maximaal 1 maand na je voorverdediging. Je geeft een presentatie aan de jury en het publiek over je onderzoek. Vervolgens kan je vragen krijgen van de jury en het publiek. Meteen daarna beraadslagen de juryleden en maken ze hun besluit bekend.