Jan Danckaert

Dagelijkse leiding

De rector staat aan het hoofd van de VUB en heeft de algemene leiding. Hij wordt daarin bijgestaan door de vicerectoren, universitaire dienstverleners, de Academische Raad, het directiecomité, de algemeen beheerder en opdrachthouders. 

Het team

Bestuurs- en overlegorganen

Een universiteit in goede banen leiden, vergt een uitgebreide beheersstructuur. De VUB telt dan ook tal van bestuurs- en overlegorganen.

Een overzicht

Gevel van Braemgebouw op Campus Etterbeek