De wereld heeft je nodig

Met het VUB-publieksprogramma krijg je inzicht in de belangrijkste problemen in de samenleving. Je vormt standpunten die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderbouwde argumenten. Je komt tot ideeën over hoe je problemen in jouw omgeving en de wereld kan aanpakken. Om ten slotte actie te ondernemen en écht mee impact te creëren.

Op zoek naar meer kennis en kritisch denken?

Voor wie nog meer wil, hebben we het PACT-programma opgezet waar we samen met curator Alicja Gescinska de poort naar het kritisch denken openzetten. Via spraakmakende lezingen, boeken, congressen en workshops willen we dialoog, verdieping en verbreding van kennis op de wereld loslaten. Een boeiend avontuur op zoek naar meer begrip en inzichten over de wereld rondom ons.

De jeugd heeft de toekomst

Met ons scholenprogramma laten we ook jongeren in klasverband kennismaken met wetenschappelijke kennis en toepassingen. We dagen hen uit om kritisch na te denken over de actualiteit en stimuleren hen om hun mening te delen. 

VUB Rector Jan Danckaert

Maatschappelijk engagement

Wat ontstond als geesteskind van wijlen VUB-rector Caroline Pauwels en van VUB de naam Pauwels Academy of Critical Thinking kreeg, groeide onder huidig rector Jan Danckaert uit naar een maatschappelijk geëngageerd programma dat wetenschappelijke kennisdeling voorop stelt.

Jan Danckaert: "Caroline had het idee om met een 'academy of critical thinking' grote internationale sprekers naar Brussel te halen. Ze vond dat er nood was aan meer kritisch denken, meer dialoog en meer nuance in het maatschappelijk debat. Ze wou verschillende stemmen uit binnen- én buitenland een podium geven. Dat idee behouden we en koesteren we, maar breiden we ook uit. In deze volatiele tijden is wetenschappelijke kennis belangrijker dan ooit en dragen onze wetenschappers bij aan de oplossingen van morgen. Hun visies en hun oplossingen willen we delen met iedereen die net als wij een maatschappelijk engagement wil opnemen en écht impact wil creëren in onze samenleving. Daarom komen we met de hele universiteit naar buiten met dit publieksprogramma. Niet alleen in Brussel, maar ook in Vlaanderen."

De kracht van kennis en wetenschap

Scientia Vincere Tenebras: door wetenschap de duisternis overwinnen. Dit staat als sinds de oprichting van de VUB te lezen in het zegel van onze universiteit. Vandaag is deze filosofie actueler dan ooit. Kennis en wetenschap voeden meer dan ooit ons vertrouwen in een possibilistische en maakbare wereld, waarin we als mens zelf de touwtjes in handen hebben. 

Als Urban Engaged University wil de VUB een drijvende kracht van verandering in de wereld zijn. Die verandering, die begint bij onszelf. We dagen je uit om mee te doen. Door je eigen inzichten tegen het licht te houden en af te toetsen aan wetenschappelijke kennis, kom je tot nieuwe inzichten, oplossingen en acties.

Studenten planten bomen

De wereld heeft je nodig. Actie!

Verandering begint met zelfreflectie en kritisch denken, maar stopt er niet. Als Urban Engaged University nodigen we onze studenten, academici en medewerkers uit om een stap verder te gaan en actie te ondernemen. Zij kunnen deelnemen aan projecten en activiteiten rond vijf thema's: People, Peace, Prosperity, Planet, Partnership. Deze thema's zijn geïnspireerd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waarmee de VN tegen 2030 de armoede wil bannen en van onze planeet een duurzame plek wil maken.  

Naar de activiteiten van De Wereld Heeft Je Nodig

Governance

Governance

 • Co-voorzitters
  • Jan Danckaert, VUB-rector
  • Eddy Van Gelder, VUB pro-voorzitter

    
 • Coördinatoren:
  • Pieter Ballon, vicerector Onderzoeksbeleid
  • Ann Van Driessche, directeur Marketing & Communicatie