Centrale bestuursorganen

De Universiteitsraad, de Raad van Bestuur, de Academische Raad en het directiecomité zijn de centrale bestuursorganen. Zij worden bijgestaan door ondersteunende raden.

Lees meer

Facultaire bestuursorganen

De Faculteitsraad is het hoogste bestuursorgaan van een faculteit. Het faculteitsbureau is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de faculteit.

Lees meer

Organen voor sociaal overleg

De Ondernemingsraad, het Comité voor preventie en bescherming op het werk en de Syndicale onderhandelingen. Aan de VUB worden werknemers vertegenwoordigd door de vakbonden ABVV, VSOA/ACLVB en LBC-NVK.ACV

Lees meer

Studentenvertegenwoordiging

De studenten worden vertegenwoordigd door de Studentenraad en de Stuvoraad en bepalen mee het beleid van de VUB. De studentenraadsleden zetelen in centrale bestuursorganen, de Stuvoraad volgt het beleid over studentenvoorzieningen op.

Lees meer