Ondernemingsraad

De ondernemingsraad is een paritair orgaan waarin het ondernemingshoofd de werknemersvertegenwoordigers informeert en raadpleegt. In bepaalde omstandigheden heeft de ondernemingsraad ook controle- en beslissingsopdrachten.

Comité voor preventie en bescherming op het werk

Het Comité voor preventie en bescherming op het werk brengt adviezen uit en formuleert voorstellen met betrekking tot welzijn op het werk. Daarbij kijkt het comité naar het welzijn van de medewerkers in allerlei omstandigheden, zoals veiligheid en gezondheid, psychosociale risico’s en ergonomie.

Syndicale onderhandelingen

Syndicale onderhandelingen vinden plaats tussen de syndicale delegatie en de werkgeversdelegatie. De syndicale delegatie wordt door de vakbonden samengesteld, de werkgeversdelegatie door de raad van bestuur. Ze onderhandelen bijvoorbeeld over cao's, personeelsreglementen, voordelen voor de medewerkers enzovoort.

Vakbonden

Aan de VUB zijn drie vakbonden vertegenwoordigd: ABVV,  VSOA/ACLVB, LBC-NVK.ACV. Ze verdedigen de belangen van de personeelsleden van onze universiteit. Jo Coulier, Tim Van de Voorde en Fransie De Man zijn de vertegenwoordigers van respectievelijk ABVV, VSOA/ACLVB en LBC-NVK.ACV in de ondernemingsraad en andere bestuurlijke organen van de VUB.