Uitzicht van boven van groep studenten tijdens uitreiking van faculteit LK in Grand Place, Bruxelles

Administratieve ondersteuning voor oud-studenten

Afstudeergetuigschrift

Vraag gratis je afstudeergetuigschrift op bij de medewerkers van Onderwijs- en Studentenadministratie .

Administratieve ondersteuning voor oud-studenten

Duplicaat diploma(supplement) of puntenblad

Volstaat een afstudeergetuigschrift niet en heb je een duplicaat van je diploma nodig? Dan kunnen we je dat eenmalig bezorgen als je jouw exemplaar bent verloren, het werd gestolen, of het beschadigd of onleesbaar is.

Je vraagt je diploma(supplement) als volgt aan:

  • Richt een brief of e-mail aan de rector waarin je uitlegt waarom je een herdruk nodig hebt. Specifieer duidelijk of het gaat om het diploma en/of het diplomasupplement.
  • Wij screenen je aanvraag en beslissen in overleg met het faculteitssecretariaat van je opleiding of er al dan niet een herdruk komt. Je krijgt hierover bericht, met het verzoek om 50 euro te storten.
  • Na ontvangst van de betaling wordt het duplicaat van je diploma en/of diplomasupplement afgeleverd aan het faculteitssecretariaat. De medewerkers van het secretariaat nemen daarna opnieuw contact met je op.

Om je individueel puntenblad op te vragen, stuur je een mail naar het secretariaat van jouw faculteit

Opgelet: Helaas kunnen we sinds 1 april 2016 geen duplicaten meer afleveren van diploma’s uitgereikt tot en met academiejaar 2012-2013, omwille van een aanpassing aan de administratieve databanken. Een (afstudeer)getuigschrift of puntenlijst kunnen we wel nog steeds bezorgen op aanvraag.

Administratieve ondersteuning voor oud-studenten

Gewaarmerkte kopie diploma(supplement)

Als je een gewaarmerkte kopie van je diploma en/of diplomasupplement nodig hebt, laat je dat weten aan het secretariaat van je faculteit.

Wij screenen je aanvraag, waarna je langskomt met de kopieën die je al hebt of met de originele documenten om ze ter plaatse te kopiëren. We bezorgen de kopieën aan de rector, die ze ondertekent, en we zetten aan de achterkant een stempel van de VUB (Rectoraat) en een datumstempel. Als dat allemaal in orde is, kan je de documenten terug ophalen.

Administratieve ondersteuning voor oud-studenten

Vertaling van je diploma

Sommige buitenlandse universiteiten, werkgevers en instanties vragen een officiële vertaling van je diploma door een beëdigd vertaler. Adressen van vertalers zijn te verkrijgen via de rechtbank van eerste aanleg:

Rechtbank van eerste aanleg Brussel

Justitiepaleis

Poelaertplein 1

1000 Brussel

Tel: 02-557 43 02

Meer info 

Nog een vraag over onze alumniwerking? Contacteer ons!

Alumni Office

Alumni Office
Pleinlaan 9
1050 Elsene
Meer info