ReFlex-statuut

Je hebt een functiebeperking, een leerstoornis, een chronische ziekte, je bent je eigen zaak aan het opstarten of je bevindt je in een situatie die studeren minder vanzelfsprekend maakt? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het ReFlex-statuut.

ReFlex staat voor redelijke flexibiliteit. Hieronder vallen allerlei aanpassingen aan onderwijs- of examenregelingen die nodig zijn om jou als student gelijke kansen te geven in het onderwijs. Meer tijd, tolerantie voor schrijffouten, extra toelichting bij de examenvragen, toelating om niet altijd in de les aanwezig te zijn enzovoort.

Meer info en aanvragen

VUB gaat inclusief

VUB hecht belang aan het toegankelijk maken van het hoger onderwijs voor iedereen. We vinden het belangrijk dat elke student zich ten volle kan ontplooien volgens de eigen talenten. Daarom wordt vanaf academiejaar 2023-2024 gestart met een nieuw inclusief onderwijsbeleid, waarbij een aantal van de meest gevraagde examenmaatregelen standaard voor elke student toegepast zullen worden, ongeacht of je een ReFlex-statuut hebt of niet.