2022_Pierre-Théodore Verhaegen_Sandbeeld_Brussel_VUB

Emotionele oproep van Verhaegen

Pierre-Théodore Verhaegen was niet alleen een charismatische advocaat. Hij was ook de voorzitter van de Brusselse vrijmetselaarsloge 'Les Amis Philantropes'. Nadat de plannen voor de oprichting van een katholieke universiteit bekend raakten, houdt hij er een vlammend pleidooi voor de oprichting van een Vrije Universiteit die een ‘puur en moreel verantwoord onderwijs’ vrijwaart. Zijn oproep is een groot succes: de collectebus gaat rond, aanwezigen bieden zich aan om les te geven in de nieuwe instelling en de burgemeester van Brussel, Nicolas Rouppe, zal voor lokalen zorgen. Gevolg: op 20 november 1834 opent de Université Libre de Belgique - het werd pas later 'de Bruxelles' - haar poorten. Vertaal Université Libre de Bruxelles (ULB) naar het Nederlands en je krijgt Vrije Universiteit van Brussel. In die zin is de ULB dus ook al de VUB. De nieuwe universiteit kent bovendien onmiddellijk veel bijval in Vlaamse middens. Al in 1858 ontstaat het 'Taalminnend Studentgenootschap, Schild en Vriend' en in 1880 ziet de ‘Vlaamse Vooruitstrevende Studentenkring, Geen Taal geen Vrijheid’ het licht.