Van beleidsverklaring tot strategie

De afgelopen jaren werden er, letterlijk en figuurlijk, een heleboel werven opgestart onder het rectorschap van ererector Caroline Pauwels. De beleidsverklaring waarmee rector Jan Danckaert verkozen werd als haar opvolger, gaat verder op de ingeslagen weg en bevat alvast volgende speerpunten:

  • De positionering als Urban Engaged University behouden en versterken
  • De schaal optimaliseren
  • De interne organisatie op punt stellen
  • Werken aan welzijn, erkennen en waarderen
  • Competitief blijven inzake Onderzoek, innovatie en valorisatie
  • Onderwijs en studentenbeleid optimaliseren
  • Partnerschappen versterken

Wil je zicht krijgen op de koers die de VUB de komende jaren zal aanhouden? En ben je benieuwd naar hoe we onze beleidsdoelstellingen willen realiseren? Je leest het in de beleidsverklaring van de rector. Op basis van die beleidsverklaring wordt momenteel een definitief beleidsplan opgesteld, dat zal leiden tot een Algemeen Strategisch Plan van de rector. 

What is het verschll tussen een Beleidsplan en een Algemeen Strategisch Plan?
 

Het Beleidsplan beschrijft de koers die de rector tijdens zijn/haar ambtsperiode (een periode van vier jaar) wil volgen.

Het Algemeen Strategisch Plan beschrijft het actieplan om het beleidsplan vorm te geven. 

Het departement Strategie en Beleid staat de rector op strategisch en beleidsvoorbereidend vlak bij in de uitwerking van het Algemeen Strategisch Plan. Het takenpakket valt uiteen in verschillende kerntaken, die samengevat kunnen worden als de ondersteuning bij het formuleren, vormgeven, monitoren, evalueren, bijsturen en desgevallend uitvoeren van beleid. Ze situeren zich binnen volgende topics: strategie, project, financieel, campus, data, transversaal.