Noodhulp

Je kan terecht bij verschillende instanties in acute noodsituaties.

Wie is er voor jou in nood?

Melden

Je kan grensoverschrijdend gedrag melden in alle discretie en vertrouwen.

Wie helpt jou met melden?

Praten

Ook als je enkel een gesprek wil, helpen we je graag verder.

Met wie kan je erover praten?

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Onder grensoverschrijdend gedrag vallen alle vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer en in de studieomgeving die je kunt tegenkomen. Concreet gaat het over een vorm van verbaal of fysiek geweld, pestgedrag, ongewenste seksuele handelingen, intimidatie, racisme of discriminatie.

Lees meer

Wat doet de VUB?

Aan de VUB zeggen we No Way tegen strafbare feiten en ongewenst gedrag. Als universiteit willen we ongewenst gedrag zo veel mogelijk voorkomen. Als het zich toch voordoet, bieden we heldere en professionele omkadering aan alle betrokkenen. Want You Are Not Alone.

Waar staan we vandaag?

De VUB begeleidt wie betrokken is bij grensoverschrijdend gedrag en schakelt interne en externe instanties in die hierbij kunnen helpen. Anderzijds ondersteunen we ook de hulpverleners die in een intern netwerk expertise, ondersteuning en steun zullen bundelen.

Wat is het grenswijs beleid?

Met een nieuw beleid voor het studentenleven reikt de VUB de nodige handvatten aan om op een gezonde manier met seksualiteit om te gaan. Het doel van het grenswijs beleid is gewenst gedrag te bevorderen en ongewenst grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Het vlaggensysteem van het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa is daarbij de leidraad.

Raadpleeg het grenswijs beleid

Hoe verloopt een tuchtprocedure?

Als alle andere stappen voor jou niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, kan je een tuchtprocedure aanspreken. Dat is ook mogelijk wanneer het gaat om ernstige feiten waarbij bijvoorbeeld bemiddeling niet mogelijk is. De tuchtprocedure streeft ernaar te verzoenen en/of de schade te herstellen. Ze kan ook leiden tot ordemaatregelen en/of tuchtsancties tegenover de betrokken perso(o)n(en).

Lees meer

Wat kunnen we samen doen?

Met een belangrijk preventief luik probeert de VUB grensoverschrijdend gedrag in eerste instantie te voorkomen. We willen alle leden van onze community omvormen tot actieve bystanders. Met de nodige kennis en tools kunnen zij hun collega's en medestudenten bijstaan om grensoverschrijdend gedrag uit de hele gemeenschap te bannen. Bewustwording en open communicatie zijn daarbij de sleutels.