Close-up van een hand met hart en kruis als illustratie boven
Internationale personeelsleden moeten zich zo snel mogelijk na aankomst bij een ziekenfonds aansluiten.

Deze fondsen vergoeden de kosten van medische zorg (geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van het soort diensten dat verleend wordt) https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/verzekerbaarheid/Paginas/aansluiten-ziekenfonds.aspx.

Aanvullend biedt onze universiteit een collectieve 'ziektekostenverzekering' voor personeelsleden en beurshouders. Deze verzekering, meestal "hospitalisatieverzekering" genoemd, dekt de volgende drie categorieën:

  • Kosten van ziekenhuisopname;
  • Kosten in verband met de ambulante behandeling van ernstige ziekten;
  • Ambulante zorg (diensten van UZ Brussel en VUB).

Deze verzekering is gratis voor personeelsleden. Optionele (betalende) aansluiting van gezinsleden is mogelijk.