Het uitvoeren van promotionele activiteiten door externe partijen op de campus van de Vrije Universiteit Brussel, is slechts mogelijk na voorafgaandelijke toestemming. Deze verloopt via Infopunt Studenten, Departement Studentenzaken.

Vul daarom dit formulier volledig, correct en tijdig* in. Wanneer de aanvraag wordt goed- of afgekeurd, zal je hiervan per e-mail op de hoogte gebracht worden.

*Afhankelijk van de aard van de activiteit worden er bepaalde deadlines voorzien.

 • - Selecteren -
 • Student
 • Personeel
Soort activiteit *
 • - Selecteren -
 • Ja
 • Nee
 • - Selecteren -
 • geen
 • standaard
 • speciaal
Standaard nutsvoorzieningen
Duid aan of je twee stoelen, een tafel en/of standaard elektriciteit nodig hebt.
Speciale nutsvoorzieningen
Wat heb je allemaal nodig tijdens je activiteit?
 • - Geen -
 • 16 A
 • 32 A
 • 64 A
Geef hier aan hoeveel Ampère je nodig hebt.
Kies een datum en tijdstip dat minstens vier werkdagen in de toekomst ligt.
Opgelet: vraag een datum en tijdstip aan dat minstens twee weken in de toekomst ligt.
Duid hier het gewenste startuur aan.
Mocht de eerste datum niet beschikbaar zijn, kan je hier een alternatieve datum selecteren.
Gevraagde locatie *
Esplanadeverkopen worden door de goede ligging en nabijheid van elektriciteit aangeraden aan het Crazy Copy Center.
Akkoordverklaring *
Het reglement betreffende esplanadeactiviteiten vind je terug op http://my.vub.ac.be/esplanadeactiviteiten .