Man en vrouw aan tafel met documenten en computer

Missie en visie

De Onderzoeksraad of OZR is een academische adviescommissie die de werking van de sector onderzoekĀ leidt aan de VUB. De belangrijkste missie van deze raad is het formuleren van beleidsadviezen en hetĀ bepalen van een langetermijnvisie rond wetenschappelijk onderzoek aan de VUB. Daarnaast waakt deĀ OZR over de kwaliteit van het onderzoek, stuurt ze de financiering en stimuleert ze nieuweĀ onderzoeksinitiatieven.

Leden

De OZR bestaat uit een representatief aantal leden van het zelfstandig academisch personeel. Voor deĀ selectie van de leden dragen de faculteiten elk 3 of 4 effectieve leden en 2 of 3 plaatsvervangers voor. ZijĀ moeten tegemoetkomen aan de prestatie-indicatoren in de ZAP-competentieprofielenĀ (kwaliteitsvereisten) en hoogstens twee derde van de aangestelde personen mag hetzelfde geslachtĀ hebben, inclusief de vicerector (genderevenwicht). Op basis van die criteria stelt de vicerectorĀ Onderzoeksbeleid per faculteit 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangers voor aan de academische raad.

Zakenvrouw leidt bedrijfsbijeenkomst met diverse collega's
AVATAR_VOS_VUB

Liesbeth Lemmens

Head of Department Secretary Research Council R&D Secretary Research Council