Man en vrouw aan tafel met documenten en computer

Missie en visie

De Onderzoeksraad of OZR is een academische adviescommissie die de werking van de sector onderzoek leidt aan de VUB. De belangrijkste missie van deze raad is het formuleren van beleidsadviezen en het bepalen van een langetermijnvisie rond wetenschappelijk onderzoek aan de VUB. Daarnaast waakt de OZR over de kwaliteit van het onderzoek, stuurt ze de financiering en stimuleert ze nieuwe onderzoeksinitiatieven.

Leden

De OZR bestaat uit een representatief aantal leden van het zelfstandig academisch personeel. Voor de selectie van de leden dragen de faculteiten elk 3 of 4 effectieve leden en 2 of 3 plaatsvervangers voor. Zij moeten tegemoetkomen aan de prestatie-indicatoren in de ZAP-competentieprofielen (kwaliteitsvereisten) en hoogstens twee derde van de aangestelde personen mag hetzelfde geslacht hebben, inclusief de vicerector (genderevenwicht). Op basis van die criteria stelt de vicerector Onderzoeksbeleid per faculteit 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangers voor aan de academische raad.

Zakenvrouw leidt bedrijfsbijeenkomst met diverse collega's
VUB Logo Digitaal Gebruik

Liesbeth Lemmens

Head of Department Secretary Research Council R&D Secretary Research Council