Vicerector Pieter Ballon

Ons onderzoeksbeleid

Vicerector prof. dr. Pieter Ballon en het departement Research & Data Management geven vormĀ aan het onderzoeksbeleid van de VUB.

Meer over ons beleid en onze structuur

Onze missie

De VUB is een onderzoekende, kritisch denkende en internationaal georiĆ«nteerde universiteit. We willenĀ een actieve, geĆ«ngageerde bijdrage leveren voor een betere maatschappij. Daarom streven we ernaarĀ kwaliteitsvol onderzoek te leveren met een sterke lokale verankering. De grote internationale erkenningĀ die we krijgen levert het beste bewijs van de kwaliteit van ons onderzoek.

Groep van onderzoekers in labo voor Wereld Kankerdags bij UZ (Universitair Ziekenhuis Brussel)
2018_Prof Bart Neyns en team_VUB

Onze visie en strategie

De komende jaren werkt de VUB aan de uitbouw van een optimale, toekomstbestendigeĀ onderzoeksomgeving binnen een breder onderzoeksdata- en ā€˜Open Scienceā€™-beleid. De doelstellingenĀ van het onderzoeksbeleid zijn gericht op het garanderen van een gezonde onderzoekscultuur en eenĀ waarderend personeelsbeleid.