2022_Server room 3d illustratie met node_Base programmering data design element_S_1024337071

Wat is Research Data Management (RDM)?

Data management in onderzoek is een voortdurende taak tijdens de onderzoekslevenscyclus. RDM omvat alle acties die data organiseren, opslaan, bijhouden en delen tijdens het onderzoek. Er is dus dagelijks management, maar er worden ook beslissingen genomen op lange termijn. Dit is het proces waarbij we procedures, best practices en beleid ontwikkelen om de data beter te beschermen, beschrijven en valideren. Het einddoel? De kwaliteit van de data verbeteren en het hergebruik ervan faciliteren.

Waarom jouw data managen?

De universiteit erkent het belang van onderzoeksdata en RDM voor de integriteit en kwaliteit van onderzoek. Goed data management bevordert de zichtbaarheid van het onderzoek en zorgt voor meer kansen tot samenwerking en uitwisseling. Data managen is belangrijk tijdens de hele cyclus om de data te kunnen behouden, delen en hergebruiken. Het ontmoedigt ook overtollige informatie en verhoogt dus de efficiëntie van het onderzoek.

Ons databeleid

Het RDM-beleid bepaalt de algemene richtlijnen en verantwoordelijkheden voor de verschillende betrokken partijen en omvat alle onderzoeksprojecten die VUB-onderzoekers uitvoeren.

VUB-onderzoekers kunnen terecht op de interne pagina's over Research Data Management voor meer informatie en ondersteuning.

Wat is een Data Management Plan (DMP)?

Een DMP is een formeel document dat uitlijnt wat je met je data gaat doen tijdens en na het onderzoek. Het wordt meestal opgemaakt tijdens de planningsfase van het onderzoek. Sommige financiers (zoals het FWO en de EC) vereisen dat je zo’n plan invult voor je aanvraag. 

DMPonline.be biedt je hulp bij het schrijven van je data management plan voor je onderzoek.

Bezoek de website en vind een template

Meer vragen?

Contacteer ons via dmp@vub.be

Open Data

De term ‘open data’ verwijst naar het idee dat sommige data vrij beschikbaar zouden moeten zijn voor het publiek, zodat zij ze kunnen gebruiken en herpubliceren zoals ze willen zonder de normale restricties (copyright, patenten, enz.). Dit laat meer samenwerking toe tussen onderzoekers en maakt het ook gemakkelijker om relevante data te vinden voor je project. De VUB moedigt onderzoekers aan om, waar mogelijk, hun data open te stellen met de FAIR-principes in een specifieke repository voor hun discipline.

FAIR

De afkorting FAIR staat voor:

 • Findable (vindbaar): rijke metadata met een unieke persistent identifier geregistreerd in een zoekbare bron
 • Accessible (toegankelijk): terug te vinden via een gestandaardiseerd communicatieprotocol dat open en gratis is
 • Interoperable (interoperabel): gebruikmakend van formele, toegankelijke en wijd gebruikte taal en vocabularia
 • Reusable (herbruikbaar): uitgegeven met een duidelijke en toegankelijke licentie, voldoet aan domein-relevante gemeenschapsnormen en heeft de nodige relevante attributen

Open Access

Dit verwijst naar het verlenen van toegang tot wetenschappelijke output om te consulteren, downloaden, indexeren of openbaren, zonder kost of technische barrières. De VUB faciliteert groen Open Access door een repository aan te bieden die toegankelijk is via de PURE interface. Door de resultaten van je onderzoek gratis en online beschikbaar te maken, verhoog je de zichtbaarheid en het gebruik ervan door de internationale gemeenschap en help je een dynamische wetenschapscultuur op te richten.

Indien je meer informatie wilt over de mogelijkheid tot het openstellen van jouw specifiek onderzoek, contacteer dan openaccess@vub.be.

Wat is PURE?

PURE vervangt R&D-Net als het “Current Research Information System” (CRIS) aan de VUB. Het bevat alle informatie omtrent onderzoek uitgevoerd aan de universiteit en is de unieke bron van alle rapporten over onderzoek.

Waarom PURE gebruiken?

PURE wordt gebruikt om onderzoeksprojecten aan de R&D-backoffice te beheren, om rapporten te creëren en onderzoeksinformatie te delen met het grote publiek. PURE is de centrale database van alle onderzoeksresultaten aan de VUB.

Deze data kunnen worden gebruikt voor:

 • het beheren van publicaties, activiteiten, enz.
 • het aanmaken en onderhouden van je cv’s
 • het verhogen van de zichtbaarheid van je onderzoek via het PURE-portaal
 • het weergeven van informatie op je (departementale) website (bv. via HTML-download)
 • het genereren van statistieken en informatie (rapporteren naar VABB-SHW, FWO-funding, enz.)

Wie kan PURE gebruiken?

Alle VUB-personeelsleden hebben toegang tot PURE. Je kan je NetID (bv. ‘jjansens’) gebruiken om in te loggen.

Als je geen personeelslid bent maar wel toegang nodig hebt tot PURE, (bv. EHB-personeelsleden of doctorandi), dan kan je een ‘affiliated member’-status aanvragen via jouw faculteit.

Merk op dat doctoraatsstudenten die geen personeelslid zijn, de status van ‘onbezoldigd wetenschappelijk medewerker’ moeten aanvragen om toegang te verkrijgen tot PURE. Dat kan je doen via het secretariaat van je faculteit in samenspraak met je promotor. Deze status is 2 jaar geldig.

Onderzoekers van het universiteitsziekenhuis kunnen inloggen met hun ‘UZB account’ zolang ze geen NetID hebben. Als je beide hebt, kan je enkel met je NetID inloggen.

 • Ga naar PURE
 • Vul je NetID in (afgekorte versie van je naam zonder @vub.be)
 • Klik op login

Trainingen en workshops

Het RDM-team biedt een variëteit aan middelen afhankelijk van jouw noden. De VUB LRN-webpagina bevat ook bronnen over RDM.

We verwijzen je door naar enkele online hulpmiddelen ter zelfstudie (Quick Start of meer diepgaand).

Wil je een groepstraining of workshop organiseren?

Contacteer ons via dmp@vub.be

DMP en RDM ondersteuning

De VUB voorziet ondersteuning voor de creatie van DMP’s voor onze onderzoekers. Je kan de templates voor het FWO en de EC hier vinden, en hoewel het niet verplicht is, raden we je aan om de DMP online tool te gebruiken om je eigen DMP te creëren.

Meer info?

Voor verdere vragen, of als je hulp nodig hebt met je DMP kan je mailen naar DMP@vub.be. Eén van de verantwoordelijkheden van het RDM-team is het helpen ontwikkelen van een data managementbeleid. Ook als je faculteit of groep een eigen officieel data managementbeleid wil opstellen, kan je altijd contact met ons opnemen. Bezoek als VUB'er zeker eerst onze interne pagina's!

Research Information & Data Management Office

Meer info