Onderzoekers in labo met microscoop voor Wereld Kankerdags bij UZ (Universitair Ziekenhuis Brussel)

Cel Onderzoekscoördinatie

De Cel Onderzoekscoördinatie is verantwoordelijk voor de globale ondersteuning van het onderzoek en van het onderzoeksbeleid van de VUB. Specifiek staat de cel in voor:

  • Onderbouw van het onderzoeksbeleid
  • Informatie over financieringsmogelijkheden voor onderzoek
  • Kwaliteitsbewaking van het onderzoek
  • Administratief beheer van informatie aangaande onderzoeksactiviteiten

 

Onderbouw van het onderzoeksbeleid

In overleg met de vicerector Onderzoeksbeleid voert de cel beleidsstudies uit, in het bijzonder naar de positie van de VUB in het nationale en internationale onderzoekslandschap. De cel maakt ook deel uit van het Expertisecentrum O&O-Monitoring van de Vlaamse Gemeenschap.

Informatie over financieringsmogelijkheden voor onderzoek

Het merendeel van het onderzoek aan de VUB wordt gefinancierd via extern verworven middelen. Een correcte en tijdige informatieverspreiding over de diverse externe nationale en internationale financieringsmogelijkheden voor onderzoek is cruciaal voor de continuïteit van het onderzoek.

Kwaliteitsbewaking van het onderzoek

De VUB heeft als eerste in Vlaanderen een beleidsinstrument voor peer review-evaluaties van al haar onderzoeksdisciplines opgezet in het kader van de interne kwaliteitszorg. Waken over kwaliteit betekent ook omstandigheden creëren waarin onderzoekers kwalitatief wetenschappelijk onderzoek kunnen verrichten – zo krijgen excellente onderzoekers via een apart contingent VUB-mandaten de kans om zich 10 jaar lang nagenoeg volledig aan onderzoek te wijden. Daarnaast zijn in de interne verdeling van onderzoeksmiddelen nog verschillende stimulansen ingebouwd die de prestaties ten goede moeten komen. In dit kader bespreekt de Onderzoeksraad ook jaarlijks de “Strategische Beleidsfiches Onderzoek” en “Prestatieprofielen” aangaande het onderzoeksbeleid en de onderzoeksprestaties binnen elke vakgroep.

Administratief beheer van informatie aangaande onderzoeksactiviteiten

Een belangrijk hulpmiddel voor het beleid is de Pure-onderzoeksdatabank. Die databank bevat informatie over de samenstelling van de onderzoeksgroepen en hun projecten, publicaties, thesis- en doctoraatsbegeleiding, samenwerking en expertise.

Contactpersonen

VUB Logo Digitaal Gebruik

Liesbeth Lemmens

Head of Department Secretary Research Council R&D Secretary Research Council
VUB Logo Digitaal Gebruik

Nadine Rons

Research Quality Assessment and Policy Supporting Studies
VUB Logo Digitaal Gebruik

Eva Leemans

Policy Officer Quality Evaluation and Policy Supporting Studies