Rehabilitatie oefening met exoskeleton

Brubotics

Het Brubotics Rehabilitation Research Center (BRRC) is een ultramodern, interdisciplinair laboratorium voor menselijke bewegingsanalyse (inclusief 14 Vicon mocap-camera's, 3 ingebouwde AMTI-krachtplaten, een 16-kanaals Cometa EMG-apparaat en een MetaMax 3B gasanalysesysteem) dat zich richt op robotica en technologie-ondersteund revalidatieonderzoek. 

Ga naar de BRCC website.

In Vivo Cellular and Molecular Imaging

De In Vivo Cellular and Molecular Imaging (ICMI) Core Facility is gespecialiseerd in nucleaire en optische beeldvorming van kleine dieren. De core facility is uitgerust met een groot aantal multimodale camera's en ex vivo analysetechnieken om de biodistributie van tracers, de farmacokinetiek, de dosimetrie en de therapeutische werkzaamheid van radiofarmaceutica te bestuderen. De core facility bevindt zich in een bioveiligheidsniveau 2 omgeving met directe toegang tot het Animalarium.

Ga naar de ICMI website.

2022_Embryonale stamcellen_Cellulaire therapie_3d rendering_S_768933475.jpg
Flow Cytometry testbuisjes

FlowCore

Flow Cytometry Core Facility (FlowCore) beschikt over een grote verscheidenheid aan Flow Cytometrie-instrumenten waarvan de gebruikers kunnen worden opgeleid om deze instrumenten correct te gebruiken voor het analyseren en/of sorteren van biologisch materiaal.

Ga naar de FlowCore website.

Materials Characterisation

De Materials Characterisation faciliteit beschikt over een verzameling analytische instrumenten, die de karakterisering van alle soorten materialen mogelijk maakt. Deze technieken verschaffen inzichten van de macro- tot de nanoschaal, waarbij de nadruk ligt op bulk en individuele fasen, alsook op oppervlakte-eigenschappen en het in kaart brengen van de samenstelling bij hoge resolutie.

Ga naar de Materials Characterisation website.

Analytische Instrumenten Core Facility MatChar
Onderzoeker in beschermend pak in cleanroom

Microlab

MICROLAB is een 300 m² klasse 100 cleanroom gewijd aan geavanceerde microfabricage van glas en silicium voor microfluïdica. Het is een vrij toegankelijke faciliteit die zowel de onderzoeksgemeenschap als de industrie ondersteunt bij de ontwikkeling van microfluïdische apparatuur voor medische, farmaceutische en biotechnologische toepassingen.

Ga naar de Microlab website.

Support for Quantitative and Qualitative Research

SQUARE biedt aanvullende ondersteuning op het gebied van statistiek en methodologie (zowel kwalitatief als kwantitatief) aan onze onderzoeksgemeenschap, voor zowel individuele onderzoekers als onderzoeksgroepen, om het beste uit hun onderzoek te halen. SQUARE heeft tot doel de kwaliteit van zowel het onderzoek als de communicatie daarover verder te verbeteren.

Ga naar de SQUARE website.

2022_Statistieken_Diagram_Loep_Grafieken_S_2041846232
Welzijn dierproeven muis

Animalarium

Het Animalarium verzorgt de behuizing, verzorging en management van proefdieren.

Ga naar de Animalarium website.

Visual and Spatial Tissue Analysis

De VSTA core facility biedt in situ detectie van DNA-afwijkingen, multiplex RNA-expressie, puntmutaties (DNA/RNA/Basescope) en multiplex eiwitexpressie (immunokleuring, Ultivue) met whole-slide beeldvorming over (brightfield/fluorescentie) en geavanceerde digitale beeldanalyse.

Ga naar de VSTA website.

DNA detail
Vragenlijst Online

The Social Survey (TSS)

The Social Survey (TSS) is een geavanceerde data-infrastructuur die eigendom is van alle Belgische universiteiten en bedoeld is om interdisciplinair onderzoek in gedrags- en sociale wetenschappen te stimuleren en te integreren. Het panel bestaat uit 4.000 willekeurig geselecteerde Belgische burgers. TSS stelt jaarlijks een kernvragenlijst op om basisinformatie te verzamelen (bv. economische situatie, samenstelling van het huishouden, werk, sociale en politieke attitudes, gezondheid) over alle panelleden. Voor de resterende vragenlijst kunnen onderzoekers uit alle vakgebieden een aanvraag indienen om hun enquêtes in te vullen. De infrastructuur biedt nieuwe mogelijkheden voor longitudinale analyses, interdisciplinair onderzoek, experimentele onderzoeksopzetten en het koppelen van verzamelde gegevens aan administratieve en contextgegevens. 

Meer informatie over TSS

Brussels Digital Text Lab

Het Brussels Digital Text Lab (B-TXT) bundelt en consolideert bestaande expertise aan de VUB om onderzoekers in de sociale en menswetenschappen en daarbuiten te ondersteunen bij a) het verzamelen van digitale, tekstuele onderzoeksgegevens, b) het analyseren van digitale corpora, en c) het archiveren en bewaren van onderzoeksgegevens en -resultaten.

Gebruik van AI
Hersenactiviteit

HUMan and ArtIficial miNds and bodIEs

Humanise (HUMan and ArtIficial miNdS and bodIEs) stelt expertise, experimentele ruimtes en apparatuur beschikbaar voor onderzoek naar de menselijke geest (d.w.z. menselijke neurowetenschappen) en het lichaam (menselijke fysiologie en slaap). Dit maakt het delen en integreren van expertise op het gebied van methodologie en het gebruik van geavanceerde apparatuur mogelijk, wat leidt tot geïntegreerd onderzoek waarbij verschillende benaderingen vanuit verschillende perspectieven en disciplines worden gebruikt.