Vaardigheden die je aan de VUB ontplooit

Kritisch denken

Je leert je eigen weg te zoeken, met een open geest en vrij van vooroordelen. Door kritisch te denken en bronnen te confronteren, leer je ook je eigen mening te uiten en zelf initiatief te nemen. Zo kan je in het multidisciplinaire keuzevak Redelijk Eigenzinnig meewerken aan een betekenisvol maatschappelijk project, samen met een Brusselse organisatie.

Ons keuzevak Redelijk Eigenzinnig

Engagement

De VUB zet zich in voor een betere wereld. Als Urban Engaged University werken we daarom samen met andere onderwijsinstellingen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je wordt ook gestimuleerd om zelf deel te nemen aan maatschappelijke projecten. De ervaringen die je er opdoet, zijn een verrijking voor je verdere (professionele) leven.

Lees meer over onze engagementen

Wereldburgerschap

Aan de VUB en in het diverse Brussel kom je in contact met heel wat andere culturen en onze steeds veranderende en globaliserende maatschappij. Ook een internationale uitwisseling via het Erasmus-programma verruimt je blik. Aan de VUB heeft elke opleiding uitwisselingsmogelijkheden met verschillende universiteiten in Europa en de rest van de wereld.

Studeren in het buitenland

Vrij onderzoek

Gedurende je hele opleiding word je aangespoord om de leerstof in vraag te stellen op basis van je eigen ervaringen en rationele argumenten. Via ondersteuning en training streven we ernaar om iedereen een optimale studie- en onderzoeksomgeving te geven.

Onze visie en missie

Professionele skills

Communiceren, ondernemen, samenwerken in team, probleemoplossend denken en handelen: het zijn allemaal vaardigheden die je ontwikkelt aan de VUB tijdens stages, groepswerken en practica. Zo boek je snel je eerste successen op de arbeidsmarkt.

Na je opleiding

Onze e-tools en portalen 

Op het e-platform Canvas staan berichten en studiemateriaal gebundeld en kan je communiceren met medestudenten en docenten. Met Office365 heb je toegang tot je VUB-mail en Office-software, jouw tools om documenten te delen en te bewerken. Via Cali beheer je je persoonlijke studentenadministratie.   

Naar e-tools en portalen