2022_Vitruvian man_Leonardo Da Vinci_S_21574306

Humanistisch, door en door

De VUB is een humanistische universiteit. Wat dat wil zeggen? Heel wat. Maar voornamelijk toch dat we ieder van ons als vrij, gelijk en verbonden beschouwen. Vrij om zich een mening te vormen op basis van vrij onderzoek, zonder rekening te houden met puur op gezag gebaseerde argumenten. Gelijk in de zin dat niemand minder of meer is dan de ander, ongeacht sociale of etnische afkomst. En verbonden omdat we met z’n allen samenleven, voor dezelfde uitdagingen staan en met respect behandeld willen worden.

Onze waarden op een rijtje
  • Vrijheid: we verdedigen de vrije mening en verwerpen elk louter gezagsargument.
  • Gelijkheid: we erkennen de gelijkwaardigheid en diversiteit van iedereen.
  • Verbondenheid: we zijn betrokken met de grote maatschappelijke uitdagingen en gaan respectvol om met onze medemensen en de wereld.

Iedereen ruimdenkend, iedereen wereldburger

Als je aan de VUB werkt of studeert, dan ben je een ruimdenkende wereldburger. En anders word je dat bij ons. De wereld wordt steeds meer één, alles en iedereen is steeds meer verbonden met elkaar. Het gevolg: ieder van ons kan het verschil maken. Ook jij dus. Daarom ondersteunen wij jou in jouw ondernemerschap, jouw engagement, jouw verantwoordelijkheidszin. Geven we je mogelijkheden om jouw kritische en onderzoekende houding verder te ontwikkelen, te verfijnen. Zodat je open en creatief kan oordelen over wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. En er in respectvolle interactie met anderen grensverleggende, pionierende oplossingen voor kunt aandragen. Want meebouwen aan een betere, inclusieve wereld komt op ieder van ons aan. En dat besef, dat willen wij bij iedereen aanscherpen. Noem het gerust onze missie. Dat is het namelijk ook.

2021_Visie_Engagement_Duurzaamheid_Planet_VUB
Waaraan herken je een VUB’er?
  • Engagement: het komt op ieder van ons aan de wereld beter te maken.
  • Respect en empathie: er zijn evenveel meningen als mensen, alle zijn het luisteren waard.
  • Kritische houding: we houden er te allen tijde een kritische blik op na.    
2022_Denkende vrouwen met vraagteken_S_121961872

Mee in de wereld van de toekomst – de visie van de VUB

Precies zeggen hoe de wereld er morgen zal uitzien, kan niemand. Maar vast staat dat ze digitaler, diverser en – hopelijk – duurzamer zal zijn. Hoe zorg je er in die context voor dat je niet door de feiten ingehaald wordt? Wat de VUB betreft: door resoluut te kiezen voor een radicaal humanistische, urbane, diverse én overleggende koers. Hoe kunnen we het algemeen welzijn verhogen? Hoe dragen we bij tot een beter samenleven in een steeds stedelijker, steeds meer diverse context? Hoe betrekken we meer mensen bij beslissingen? Met die vragen als oriëntatiepunten zetten we de lijn uit voor onze toekomst. Het komt erop neer dat we een warme, open, lerende en verbonden organisatie willen zijn. Een visie die we ook koesteren voor de maatschappij in haar geheel.

Meelevende universiteit

Ernstige ziekte, overlijden en verlies: het kan iedereen treffen, ook onze studenten en medewerkers. De VUB biedt voor dit geval een uitgebreid aanbod van zorgdiensten en professionele zorgverlening. Maar een luisterend oor of een schouderklop is soms even belangrijk. Daarom ondertekenden we als allereerste in Europa een intentieverklaring om een meelevende universiteit te worden. En organiseren we regelmatig activiteiten zoals tentoonstellingen, debatten, lezingen, seminaries en persvoorstellingen ter inspiratie en aansporing om medeleven en verdriet een plaats te geven in onze gemeenschap.

Lees meer

2019_Monument_van_Troost_Etterbeek_VUB
De essentie van de VUB
  • Divers: diversiteit is een troef.
  • Duurzaam: we streven naar klimaatneutraliteit op onze campussen en in alle facetten van ons onderwijs en onderzoek.
  • Urbaan: we versterken onze verankering in Brussel en Europa met stedelijke en internationale samenwerkingsverbanden.
  • Humanistisch: we zetten de mens centraal en benaderen de maatschappelijke uitdagingen met een open, kritische geest, vrij van geloofsregels en andere conventies.