Bio/CV

Paul De Knop was VUB-rector van 2008 tot 2016. Hij volgde Benjamin Van Camp op. Hij slaagde er in om de VUB te professionaliseren, de campus uit te breiden en haar onafhankelijkheid te beschermen. "Optimism is a moral duty", was zijn credo. Hij bleef tot aan zijn overlijden op 4 augustus 2022 voor de VUB werken.

Paul De Knop

Dit rectorportret is mede gebaseerd op de historische verhandelingen en bronnen van Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven. Het wetenschappelijk materiaal vindt u op hun website over deze rector. 

Rectorschap

Op 9 mei 2008 werd Paul De Knop verkozen tot rector van de Vrije Universiteit Brussel. Hij volgde in deze functie professor Benjamin Van Camp op. Paul De Knop zette zich resoluut in om de onafhankelijkheid van de VUB te beschermen. Hij slaagde erin om de universiteit op alle niveaus te saneren, te hervormen en te professionaliseren, met een ambitieus Algemeen Strategisch Plan voor elk van zijn twee mandaten. 

Tijdens zijn acht jaar als rector realiseerde hij vele projecten, zoals een nieuw organiek statuut, een nieuwe fundraising-unit, een nieuw allocatiemodel, een nieuw vicerectoraat Innovatie en Valorisatie en een ambitieus investeringsprogramma dat voor de grootste uitbreiding van de campus sinds de jaren 70 zorgde. Er werden onder andere nieuwe koten gebouwd, een nieuw cultuurhuis opgericht, en een nieuw zwembad.  

Als rector was Paul De Knop voorvechter van een bredere internationalisering van de universiteit en groot pleitbezorger voor een toenadering tussen de zusteruniversiteiten ULB en VUB. Onder zijn rectorschap zag de Brussels University Alliance (BUA) het licht, met als doel krachten te bundelen op het gebied van onderwijs, onderzoek en infrastructuur en logistiek. Een van de resultaten is het gezamenlijke Usquare.brussels project dat de verlaten rijkswachtkazernes aan de Generaal Jacqueslaan zal omvormen tot een internationale universiteitswijk. Een ander BUA-project is de bouw van een ‘Learning & Innovation Center’ dat door zijn ligging op de grens tussen de campussen van de ULB en de VUB in Etterbeek ook letterlijk een bres slaat in de scheiding van beide universiteiten. Beide laatste bouwprojecten zijn in volle ontwikkeling en worden de volgende jaren afgewerkt. Paul de Knop was verder voorzitter van het Green Energy Park vzw, de gezamenlijke innovatiecampus van VUB en haar universitair ziekenhuis UZ Brussel, waar duurzaamheid op wetenschappelijk en ondernemingsvlak samenkomen. Hier wordt op 21 september de eerste steen gelegd. 

In zijn functie als rector was Paul De Knop voorzitter van het Vlaamse Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO, 2009-2010 en 2015-2016) en voorzitter van de VLIR (2013-2015). In september 2016 werd hij als rector van de VUB opgevolgd door professor Caroline Pauwels. Na zijn rectorschap overzag hij als opdrachthouder voor grote infrastructuurwerken de voortgang van de vele bouwwerken waarmee de universiteit onder zijn impuls was gestart.  

Vanwege zijn uitzonderlijke prestaties tijdens zijn rectorschap en als dank voor zijn jarenlange inzet en passie werd Paul De Knop op 16 juni 2022 ‘ererector van de Vrije Universiteit Brussel’.  

Studie en carrière

Paul De Knop studeerde Lichamelijke Opvoeding en Vrijetijdsagogiek aan de VUB en promoveerde er tot doctor in de Lichamelijke Opvoeding. In 2000 werd hij gewoon hoogleraar aan de VUB. Hij doceerde Sportsociologie en Sportbeleid. Van 2004 tot september 2008 was hij decaan van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie. Tot 2008 was hij ook bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg.  

Naast talloze wetenschappelijke publicaties vervulde hij ook uiteenlopende maatschappelijke functies, zoals voorzitter van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (2002-2006), voorzitter van het GO! – onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (2007-2008). Hij had verder een beslissende invloed op de totstandkoming van het Strategisch Plan voor de Sport van Vlaanderen en was vier jaar lang adjunct-kabinetschef van Vlaams minister van Sport Bert Anciaux (2004-2008).  

Verdere verwezenlijkingen  

Paul De Knop stond aan de wieg van twee fitnesscentra en een rugby- en atletiekcentrum op de VUB-campussen in Jette en Etterbeek. Hij begeleidde de oprichting van de VUB-spin-off DoublePass, die de kwaliteit meet van de jeugdopleidingen van voetbalclubs en ondertussen opdrachten vervult voor de Premier League en de Bundesliga.   

Een aparte verwezenlijking die Paul De Knop op zijn naam mag schrijven, is die van het “Topsport en Studie”-programma waartoe hij in 1988 het initiatief nam. Het programma werd door alle andere universiteiten en hogescholen overgenomen en opgenomen in het Vlaamse topsportbeleid.  

Paul De Knop was zelf op en top sportman. Tegen het einde van zijn rectorschap leverde hij zelf een topsportprestatie door mee de vlag van de VUB op de top van Mount Everest te helpen planten. In zijn vrije tijd deed hij aan triatlon, zwemmen, maar vooral fietsen. Hij fietste soms in het gezelschap van politici en bestuurders om op die manier zijn projecten sneller te kunnen realiseren. Werk en vrije tijd lagen nooit echt ver uiteen. Op beide gebieden legde hij ‘telkens de lat een stukje hoger’, zoals hij zelf zei. Hij was ook altijd van de partij wanneer de VUB deelnam aan de 1.000 kilometer fietsen voor Kom Op Tegen Kanker.   

Video - In memoriam Paul De Knop

Paul De Knop | 1954 - 2022