De dagelijkse leiding is in handen van:

2022_Groepsfoto_Vicerectoren_VUB

Algemeen beheerder

Nic Van Craen is de algemeen beheerder van de VUB. Hij is verantwoordelijk voor de algemene administratieve, logistieke en financiële leiding van de Universiteit, ter ondersteuning van het onderwijs, het onderzoek en het dienstbetoon. Hij volgt ook de politieke, maatschappelijke en morele evolutie in de maatschappij op de voet om te zorgen dat de universiteit op het juiste moment kan inspelen op deze evoluties. Bij ernstige nood- en crisissituaties neemt de Algemeen Beheerder de rol van voorzitter van het Crisis Management Team (CMT) op. 

2022_Portret_Nic Van Craen_VUB

Opdrachthouders

De opdrachthouders voor grote infrastructuurwerken, voor internationale instituten en netwerken en voor het Tandheelkundig Instituut worden binnenkort aangeduid. Hou deze pagina in de gaten.