Jan Danckaert is sinds 2005 hoogleraar bij de Wetenschappen en (Bio-)Ingenieurswetenschappen en was vicerector Onderwijs en Studentenzaken onder de vorige rector. Als rector zal hij in de komende vier jaar van zijn mandaat de focus leggen op wetenschappelijke vrijheid, maatschappelijke impact en administratieve vereenvoudiging. Om de slagkracht en wendbaarheid van de universiteit in de huidige turbulente tijden te vergroten, zal hij samenwerken in sterke partnerschappen en waar nodig de schaal vergroten. Maar minstens even belangrijk zijn voor hem welzijn, duurzaamheid, inclusie en diversiteit: onderwerpen die hoger op de beleidsagenda komen. Tot slot wil hij de positie van de VUB als urban engaged university, met vertakkingen in het steeds superdiverser wordende Brussel en Europa, verder versterken.

Jan Danckaert

Een slagvaardige rectorenploeg

Rector Jan Danckaert wordt aan het roer van de VUB bijgestaan door 4 vicerectoren. Ontdek de volledige ploeg. 

Maak kennis met het team