2019_Monument_van_Troost_Etterbeek_VUB

Het Monument van Troost, een stilteplek

Troost vind je niet in de hectiek van alledag. Studenten en medewerkers die nood hebben aan bezinning of een troostrijk gesprek op een moeilijk moment, vinden een stilteplek aan het Monument van Troost. Het monument werd ingehuldigd op 19 november 2019, tijdens een plechtigheid waarop ook de intentieverklaring werd ondertekend om van de VUB een meelevende universiteit te maken. Het beeld stelt een persoon voor die iemand toedekt met een mantel: een gebaar van steun en meeleven. Hier houdt de universiteit jaarlijks een ‘Moment van Troost’ waarop alle VUB’ers welkom zijn.

Lees meer over het Monument van Troost

Troostgevende acties 

Meeleven is een menselijke eigenschap. Toch gaan we soms lichter over het lijden van iemand dan we zouden willen. Steun en medeleven betuigen kan op veel manieren. Via activiteiten en acties willen we iedereen aan de VUB daarop wijzen. 

Ontdek de acties

2021_speech_caroline_pauwels_monument_troost_etterbeek_vub

Tastbare initiatieven

Als meelevende universiteit willen we oplettend zijn voor al wie door een zware periode gaat. Om ook onze community daarvan te doordringen, houden we sensibiliseringsacties, maken we gidsen en handleidingen en doen we aan relevant wetenschappelijk onderzoek.  

Survival Guide studenten

Om onze studenten tijdens de corona-epidemie een hart onder de riem te steken en ze te wijzen op manieren om met negatieve gevoelens om te gaan, bracht onze dienst Studentenbegeleiding een survival-gids uit. Ook nu nog handig.

Ontdek de survival-gids

Tips voor omgaan met rouw

Hoe benader je iemand die rouwt? Wat als je zelf in de rouw bent? Rouwen is een complex gegeven, en het is niet altijd even duidelijk hoe ermee om te gaan, zowel naar anderen toe als wanneer je zelf een zwaar verlies verwerkt. Om medewerkers en studenten daarbij een houvast te bieden, werden 'rouwgidsen' opgemaakt met tips en info rond het rouwproces en hoe het te kaderen. Je ontdekt ze hieronder. 

Rouw op het werk     Rouw als student

Ons expertisecentrum

COCO, ons Expertisecentrum Compassionate Universities wil een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het Compassionate Communities-model in Vlaanderen, België, Europa en daarbuiten.

Meer over COCO