VUB voor iedereen_Header_11

24/24 veiligheid

De campusbewaking staat in voor de veiligheid op de campus. Zij kunnen ingrijpen op het moment zelf (bv. bij agressie, geweld, diefstal, overlast, ongewenste personen), maar ook bij vaststellingen achteraf kan je het best bij hen aangifte doen (bv. inbraak, vandalisme). Zij zijn het best geplaatst om de hulpdiensten op de campus te begeleiden.

Wat doet de bewaking voor jouw veiligheid?
  • is 24/24u aanwezig.
  • patrouilleert dag en nacht op de volledige campus en in de VUB-studentenwijken.
  • noteert aangiftes bij incidenten.
  • is uitgerust met een eerstehulpkit. De bewakers hebben een eerstehulptraining gehad en kunnen dus hulp bieden in noodgevallen.
  • beschikt over een defibrillator op de VUB Main Campus (Etterbeek). Op de VUB Health Campus (Jette) is de defibrillator beschikbaar in de hal van gebouw A.
  • begeleidt je als je je niet veilig voelt naar je wagen of naar het dichtstbijzijnde openbaar vervoer.
  • helpt je bij autopech om je auto opnieuw op te starten (lege batterij) of om de pechdiensten te verwittigen.
  • reageert op alarmsignalen van inbraaksystemen op de campus.
Verzekering

De interne VUB-bewakingsdienst is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeit uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich wenden tot de verzekeringsmaatschappij Ethias. Het polisnummer is 45.041.893. Voor verdere informatie kan je contact opnemen met Verzekeringen VUB via verzekeringen@vub.be.

Bewaking 24/7 Campus Etterbeek

VUB Main Campus Etterbeek
Pleinlaan 2
1050 Elsene
Meldkamer, Gebouw X4 (aan ingang 6)
Meer info

Bewaking 24/7 Campus Jette

VUB Health Campus Jette
Laarbeeklaan 103
1090 Jette
Lokaal A900B (onder gebouw A, deur technische dienst)
Meer info

Bij noodgevallen

Noodnummer Bewaking 24/7 Campus Etterbeek

VUB Main Campus Etterbeek
Pleinlaan 2
1050 Elsene
Gebouw X4 (aan ingang 6)
Meer info

Noodnummer Bewaking 24/7 Campus Jette

VUB Health Campus Jette
Laarbeeklaan 103
1090 Jette
lokaal A900B (onder gebouw A, deur technische dienst)
Meer info