Geen klassieke vraagstukken

Prof. Ingrid Daubechies, bedenker van de wedstrijd, wordt hiervoor bijgestaan door twee sterke ambassadrices: Prof. Ann Dooms en Dr. Pattie Maes.Ā Samen zorgen zeĀ voor heel wat interessante vraagstukken.

Geen klassieke vraagstukken met gegevens en formules, maarĀ uitdagende open vragenĀ waar wetenschappers en wiskundigen nog steeds het hoofd over breken. Vergeet voor even de wiskunde van breuken, cosinus en sinus, integralen of limieten... Treed binnen in de fascinerende wereld van de wiskunde vol raadsels en ontdekkingen.

De opdrachten sluiten bovendien mooi aan bij deĀ specifieke eindtermen onderzoekscompetentie. De vragen uit de wedstrijd kunnen als inspiratie dienen voor de onderzoeksvraag/-opdracht waar leerlingen zich over buigen.

Hoe gaat het in z'n werk?

De voorronde van de wedstrijd bestaat uitĀ 3 opdrachtenĀ die in klasverband worden opgelost. De 3 hersenbrekers wordenĀ tussen september en januari toegestuurd. Elke klas krijgt vervolgens drie weken om deze opdrachten op te lossen. De klassen die over alle drie de opdrachten knappe resultaten halen worden geselecteerd voor deĀ spannendeĀ finale die op pi-dag doorgaat.
Voor de finale vaardigt elke klas maximaal 12 leerlingen af.

Opdracht 1

  • Ontvangen: 3 oktober 2022
  • Indienen: 24 oktober 2022

Opdracht 2

  • Ontvangen: 14 november 2022
  • Indienen: 5 december 2022

Opdracht 3

  • Ontvangen: 9 januari 2023
  • Indienen: 30 januari 2023

Contact

Prangende vragen? Neem contact op via email wiskunnend.wiske@vub.be