ReFlex

ReFlex staat voor redelijke flexibiliteit. Hieronder vallen allerlei aanpassingen aan onderwijs- of examenregelingen die nodig zijn om jou als student gelijke kansen te geven in het onderwijs. Extra tijd om een examen af te leggen, tolerantie voor schrijffouten en begrip in geval je niet aanwezig kan zijn in de les zijn slechts enkele voorbeelden van maatregelen die onder een ReFlex-statuut toegekend kunnen worden.  

Er wordt steeds gekeken naar de redelijkheid van de gevraagde maatregelen binnen een specifiek statuut en jouw specifieke nood als student. Flexibiliteitsmaatregelen worden als ‚Äėredelijk‚Äô beschouwd als zij voldoen aan de volgende 3 criteria: haalbaarheid voor de student in kwestie, verdedigbaarheid naar medestudenten en aanvaardbaarheid voor de docent.

2022_Studiebegeleiding_Docent en student met laptop_Tutor_S_765907471

Wie kan een ReFlex-statuut aanvragen?

De VUB hecht belang aan inclusief hoger onderwijs. Het is belangrijk dat elke student zich ten volle kan ontplooien volgens de eigen talenten.

Volgende studenten adviseren we om zeker het statuut aan te vragen:

Studenten met een functiebeperking

Een functiebeperking kan voor specifieke uitdagingen zorgen bij het volgen van lessen, afleggen van examens en studeren. In deze groep vallen studenten met een chronische ziekte, een motorische beperking, een auditieve beperking, een visuele beperking, een leerstoornis (dyslexie of dyscalculie), een autismespectrumstoornis (ASS) of een aandachtsstoornis (ADHD), etc. 

Student-ondernemers

Studenten die zelf een onderneming hebben opgestart, of van plan zijn om dat te doen tijdens hun studie, nemen eerst contact op met StartLAB.Brussels. Sta je al voldoende ver met je onderneming, dan kan je nadien in samenspraak met StartLAB eventueel een ReFlex-statuut aanvragen.

Werkstudenten

Werkstudenten zijn studenten die een vol- of deeltijdse job combineren met een opleiding (specifiek voor werkstudenten). Enkel studenten die ingeschreven zijn in een specifiek programma voor werkstudenten komen in aanmerking om het ReFlex-statuut voor werkstudenten aan te vragen.

Studentenvertegenwoordigers

In deze groep vallen studenten met een mandaat als studentenvertegenwoordiger binnen de VUB.

Andere omstandigheden

Ook andere studenten in een bijzondere situatie, bvb zwangere studenten, kunnen mogelijk een ReFlex-statuut aanvragen. Heb je vragen over jouw eigen uitzonderlijke situatie waarin je studeert en het ReFlex-statuut? Neem dan zeker contact op met het ReFlex-Team om te bekijken of je in aanmerking komt.

Geen ReFlex: Topsport
 

Combineer je jouw opleiding met topsport? Dan hoef je de onderstaande procedure niet te volgen, maar neem je contact op met de medewerkers Topsport en Studie. Samen kunnen jullie duidelijke afspraken maken die je toelaten om je opleiding optimaal af te stemmen op je topsportcarrière. 

Topsport en Studie

Hoe vraag ik een ReFlex-statuut aan?

Het statuut aanvragen en het toekennen van concrete maatregelen aan dat statuut is pas mogelijk na inschrijving en binnen de voorziene deadlines. Heb je toch al concrete vragen? Kom dan zeker naar een van de infodagen! Daar is iemand aanwezig die meer toelichting kan geven over onze werking en procedure. Ook via reflex@vub.be kan je ons al voor jouw inschrijving contacteren.

Het is belangrijk dat je je statuut op tijd aanvraagt. Zo ben je zeker dat jouw aanvraag op tijd verwerkt kan worden en jouw statuut rond is wanneer de lessen en examens van start gaan. De deadlines voor academiejaar 2022-2023:

 • 1ste semester: 1 september - 30 oktober
 • 2de semester: 1 februari -¬†30 maart
 • 2de zittijd: 15 juni -¬†30 juni

Er gelden aparte deadlines voor het aanvragen van specifieke maatregelen voor een vak.

Check het overzicht van alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag van je statuut (lager op deze pagina). 

Stuur je attesteringsbundel in

Je krijgt enkel toegang tot dit formulier binnen de aanvraagperiode, met je VUB account. Je aanvraag komt terecht bij het ReFlex-Team, die geldigheid van jouw attesten nakijken. Je zal via je VUB-mailadres op de hoogte gehouden worden van de volgende stappen in het proces van jouw aanvraag. Hou je mailbox dus goed in het oog!

Acute situaties

Een ReFlex-statuut is er om jou als student gelijke kansen te geven in het hoger onderwijs door preventief aanpassingen aan te vragen voor het onderwijs en examens. Het ReFlex-statuut is er dus niet om acute situaties op te vangen. Denk hierbij aan ziek worden tijdens je examens, een overlijden in jouw dichte omgeving waardoor je niet aan een practica kan deelnemen, etc. Deze situaties vallen onder de procedure voor overmacht en worden op een andere manier opgevolgd.

Uitzondering op de deadline(s)

Enkel in heel uitzonderlijke omstandigheden en met een bewijs van deze omstandigheden (bv. Een langdurige ziekenhuisopname voor de deadline, een ernstige gebeurtenis die net na de deadline heeft plaatsgevonden, etc.) kan een ReFlex-statuut nog na de deadline toegekend worden. Neem hiervoor contact op met het ReFlex-team via reflex@vub.be . Bij een aanvraag voor een uitzondering op de deadline zal het ReFlex-team ook steeds beslissen volgens de criteria van haalbaarheid, verdedigbaarheid en aanvaardbaarheid welke aanvragen nog toegelaten kunnen worden.

Voor te leggen documenten

Overzicht benodigde documenten
 

Hier vind je een overzicht van de attesten en/of documenten die nodig zijn om je ReFlex-statuut aan te vragen, en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. Studenten met een functiebeperking kunnen gebruik maken van de voorziene attesteringsbundels.

Wekstudenten
 • Voor te leggen: Verklaring van de werkgever (opgesteld door de werkgever)
 • Voorwaarde: ingeschreven zijn als werkstudent
   
Studentenvertegenwoordiger
 • Voor te leggen: Bewijs van mandaat binnen de VUB
   
Student ondernemer
 
Andere situaties
 • Voor te leggen:¬†Een onafhankelijk bewijs van jouw persoonlijke en uitzonderlijke situatie (vb. attest gynaecoloog zwangerschap, verklaring mantelzorger, etc.)
Functiebeperking
 • Check het overzicht in de volgende tab!

Voor te leggen documenten: functiebeperking

Voor te leggen documenten met een functiebeperking
 
Motorische functiebeperking 
 • OF Bewijs van inschrijving bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap)
 • OF Attest van erkenning van handicap van de DG Personen met een handicap (Directie-generaal Personen met een handicap)
 • OF VLOR Attesteringsbundel (ingevuld door behandelend arts)
   
Auditieve functiebeperking
 • OF Bewijs van inschrijving bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap)
 • OF Attest van erkenning van handicap van de DG Personen met een handicap (Directie-generaal Personen met een handicap)
 • OF VLOR Attesteringsbundel (ingevuld door behandelend arts)
   
Visuele functiebeperking
 • OF Bewijs van inschrijving bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap)
 • OF Attest van erkenning van handicap van de DG Personen met een handicap (Directie-generaal Personen met een handicap)
 • OF VLOR Attesteringsbundel (ingevuld door behandelend arts)
   
Chronische ziekte
 • OF Bewijs van inschrijving bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap)
 • OF Attest van erkenning van handicap van de DG Personen met een handicap (Directie-generaal Personen met een handicap)
 • OF VLOR Attesteringsbundel (ingevuld door behandelend arts)
   
Leerstoornis (dyslexie/dyscalculie)
 • OF Bewijs van inschrijving bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap)
 • OF Attest van erkenning van handicap van de DG Personen met een handicap (Directie-generaal Personen met een handicap)
 • OF Gemotiveerd onderzoeksverslag (zie: criteria)
   
Autismespectrumstoornis (ASS)
 • OF Bewijs van inschrijving bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap)
 • OF Attest van erkenning van handicap van de DG Personen met een handicap (Directie-generaal Personen met een handicap)
 • OF Gemotiveerd onderzoeksverslag (zie: criteria)
 • OF VLOR Attesteringsbundel (ingevuld door (behandelend) psychiater, neuropediater, erkend psycholoog or geregistreerd orthopedagoog)
   
Aandachtsdefici√ęntie/hyperactiviteitsstoornis (AD(H)D)
 • OF Bewijs van inschrijving bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap)
 • OF Attest van erkenning van handicap van de DG Personen met een handicap (Directie-generaal Personen met een handicap)
 • OF Gemotiveerd onderzoeksverslag (zie: criteria)
 • OF VLOR Attesteringsbundel (ingevuld door (behandelend) psychiater, neuropediater, erkend psycholoog or geregistreerd orthopedagoog)
   
Ticstoornissen
 • OF Bewijs van inschrijving bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap)
 • OF Attest van erkenning van handicap van de DG Personen met een handicap (Directie-generaal Personen met een handicap)
 • OF Gemotiveerd onderzoeksverslag (zie: criteria)
 • OF VLOR Attesteringsbundel (ingevuld door (behandelend) psychiater, neuroloog of neuropediater)
   
Coördinatieontwikkelingsstoornis
 • OF Bewijs van inschrijving bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap)
 • OF Attest van erkenning van handicap van de DG Personen met een handicap (Directie-generaal Personen met een handicap)
 • OF Gemotiveerd onderzoeksverslag (zie: criteria)
 • OF VLOR Attesteringsbundel (ingevuld door (behandelend) psychiater, neuroloog of neuropediater)
   
Ontwikkelingsstotteren
 • OF Bewijs van inschrijving bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap)
 • OF Attest van erkenning van handicap van de DG Personen met een handicap (Directie-generaal Personen met een handicap)
 • OF Gemotiveerd onderzoeksverslag (zie: criteria)
 • OF VLOR Attesteringsbundel (ingevuld door behandelend arts)
   
Psychiatrische functiebeperking
 • OF Bewijs van inschrijving bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap)
 • OF Attest van erkenning van handicap van de DG Personen met een handicap (Directie-generaal Personen met een handicap)
 • OF VLOR Attesteringsbundel (ingevuld door (behandelend) psychiater, neuropediater, erkend psycholoog or geregistreerd orthopedagoog)
   
Ontwikkelingsdysfasie
 • OF Bewijs van inschrijving bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap)
 • OF Attest van erkenning van handicap van de DG Personen met een handicap (Directie-generaal Personen met een handicap)
 • OF VLOR Attesteringsbundel (ingevuld door (behandelend) arts of logopedist)
   
Overige functiebeperking
 • OF Bewijs van inschrijving bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap)
 • OF Attest van erkenning van handicap van de DG Personen met een handicap (Directie-generaal Personen met een handicap)
 • OF VLOR Attesteringsbundel (ingevuld door (behandelend) arts)

Voor te leggen documenten: Testen en resultaten

 

Waar kan ik me als volwassene laten testen op een ontwikkelingsstoornis?

De mogelijkheden voor diagnostiek bij volwassenen zijn meer beperkt dan voor kinderen. Bespreek jouw vraag met jouw huisarts en vraag naar een doorverwijzing bij jou in de buurt. Hou er rekening mee dat er bijna overal lange wachtlijsten zijn.

Ik heb nog geen attest/resultaat van mijn testing, kan ik toch al mijn statuut aanvragen?

Om het statuut te kunnen toekennen is een geldig attest noodzakelijk. Beschik je nog niet over je definitief resultaat, maar is er wel al een attest waarin het vermoeden van de diagnose aangegeven wordt in afwachting van je definitief resultaat? Dan kan dit in sommige uitzonderlijke omstandigheden tot een tijdelijk statuut leiden. Je kan ook dit attest indienen via het aanvraagformulier.

Hoe vraag je ReFlex-maatregelen aan?

Eens je ReFlex-statuut in orde is heb je het recht om de aan jou toegekende maatregelen aan te vragen voor jouw verschillende vakken. Er is dus een verschil tussen het toegekend krijgen van je statuut, en het aanvragen en verkrijgen van maatregelen. 

Het moet voor alle studenten en docenten duidelijk zijn welke maatregelen er voor elk examen moeten worden voorzien, en hoe ze praktisch georganiseerd kunnen worden. Daarom moet elke ReFlex-student zijn maatregelen voor de deadline aanvragen en dit via het juiste online formulier.

Elk semester opnieuw aanvragen

De medewerkers van Studiebegeleiding bespreken je aanvragen steeds met je docenten van het desbetreffende vak. Het ReFlex-Team neemt waar nodig een bemiddelende rol op tussen de student en het onderwijzend team, maar de eindbeslissing over de haalbaarheid van de gevraagde maatregelen blijft bij de docent. Je wordt via je VUB e-mail steeds op de hoogte gehouden van de status van je aanvragen. Lees deze mails aandachtig: als student ben je zelf verantwoordelijk voor een correcte opvolging van de beslissing en praktische afspraken over jouw maatregelen.

Welke maatregelen kan je aanvragen?

Alle maatregelen waar jij voor in aanmerking komt, staan opgesomd in je Reflex-statuut. Aanvragen voor maatregelen die hier niet in staan, kunnen we niet in behandeling nemen. 

Deadlines

Studenten die na aangegeven deadlines een aanvraag indienen, kunnen dat semester geen beroep meer doen op flexibele maatregelen. Enkel in heel uitzonderlijke omstandigheden en met een bewijs van deze omstandigheden (bv. Een opname in het ziekenhuis in de dagen voor de deadline) kan de deadline herbekeken worden. Neem hiervoor contact op met het ReFlex-team via reflex@vub.be . Bij een aanvraag voor een uitzondering op de deadline zal het ReFlex-team ook steeds beslissen volgens de criteria van haalbaarheid, verdedigbaarheid en aanvaardbaarheid wat mogelijk is.

Onderwijsmaatregelen
 

Wil je bij je lessen, groepswerken, papers, labo’s en practica’s, excursies, bachelor- en masterproef gebruik maken van je onderwijsmaatregelen?
Vul dit online formulier in

 • 1ste semester: vanaf start semester tot 1 december
 • 2de semester: vanaf start semester tot 1 mei
   

De verwerking van je aanvraag kan 10 werkdagen in beslag nemen. Hou hier rekening mee wanneer je de aanvraag indient.

Examenmaatregelen buiten de reguliere examenperiode
 

Voor evaluaties of tests buiten de reguliere examenperiode (januari- , juni- en 2de zittijd) kan je ook je examenmaatregelen aanvragen.  
Vul dit online formulier in

Deadline

voor deze examenmaatregelen is uiterlijk 10 werkdagen voor het examenmoment van je tussentijdse evaluatie.

Studenten Bedrijfskunde die maatregelen aanvragen voor de examenperiode in april doen dit tussen 1 maart en 15 maart met dit formulier.

Aanvraag na deze deadline? Dan kan je geen beroep doen op je flexibele maatregelen.

Examenmaatregelen voor elke examenperiode
 

Voor elke examenperiode (januari, juni en 2de zit) kan je je examenmaatregelen aanvragen.  
Vul dit online formulier in

Deadlines
 • Aanvragen¬†examenperiode januari: 1 november - 1 december
 • Aanvragen¬†examenperiode juni: 1 april - 1 mei
 • Aanvragen¬†tweede¬†zit: vanaf einde deliberaties - 15 juli
 • Alle evaluaties of testen die buiten de examenperiode in eerste of tweede zit vallen: Ten laatste 2 weken op voorhand¬†via dit formulier.
 • Examenperiode april - Bedrijfskunde: 15 maart (met¬†dit online formulier)
   

Studenten die na deze deadline een aanvraag indienen, kunnen die examenperiode geen beroep meer doen op hun flexibele maatregelen.

Vertrouwen en discretie

Je ReFlex-dossier wordt opgevolgd door een studentenpsycholoog en wordt dus vertrouwelijk behandeld. Bij het aanvragen van redelijke aanpassingen wordt de reden van de aanvraag niet doorgegeven aan de prof van het vak waarvoor je maatregelen aanvraagt. Enkel met jouw toelating kan meer informatie over jouw situatie worden doorgegeven.

Wat als je een interuniversitaire opleiding volgt?

Als je een interuniversitaire opleiding volgt, verloopt de erkenning en/of het verkrijgen van maatregelen in het kader van een functiebeperking als volgt:

 • De registratie en attestering van je functiebeperking verloopt via je hoofdinstelling. Dat is de instelling waar je je hoofdinschrijving hebt. Je hoeft de erkenningsprocedure niet opnieuw te doorlopen in de andere partnerinstellingen.
   
 • De maatregelen en de afspraken hierover verschillen per instelling. Neem daarom na je erkenning aan de hoofdinstelling meteen contact op met de andere instellingen waar je opleiding doorgaat om je faciliteiten te regelen. Dat doe je ten laatste voor 30 oktober in het eerste semester en voor 30 maart in het tweede semester. Hou ook rekening met de specifieke deadlines van elke partnerinstelling.
   
 • Als je contact opneemt met de partnerinstelling, stuur je het best meteen ook de informatie over je beperking en de toegekende maatregelen aan de hoofdinstelling door (bijvoorbeeld jouw attest van onderwijs- en examenfaciliteiten en de attesten over je functiebeperking). Op die manier kan de contactpersoon van de partnerinstelling je sneller helpen. Hij of zij zal je op de hoogte brengen van de volgende stappen aan deze instelling. ¬†
   
Contactgegevens per onderwijsinstelling zijn:
 

Contact

Vragen over het ReFlex-statuut of de mogelijkheid om maatregelen aan te vragen? 

reflex@vub.be