Is je studietraject haalbaar qua tijd?

Les- en examenroosters

Diverse bachelor- en masteropleidingen bieden een flexibel traject aan voor werkstudenten. Kies je hiervoor, dan heb je les in avondonderwijs (tussen 16 en 22 uur) en soms op zaterdag. Neem de lesroosters van dit jaar door, dat helpt je om in te schatten hoe je de les- en examenplanning kan integreren in je dagelijkse routine.

Bekijk je lesrooster

Werkstudentenstatuut

Door je job lukt het je misschien niet om altijd aanwezig te zijn in de les. Het werkstudentenstatuut biedt een oplossing, omdat je dan kan rekenen op bepaalde faciliteiten voor vakken die het toelaten. Denk maar aan feedback op een alternatief tijdstip, het verplaatsen van examens, vervangende taken …

Meer info

Studietraject op maat

Wil je jouw studielast spreiden over een langere periode om de combinatie met je job en gezin zeker haalbaar te houden? Dan kan je afwijken van het modeltraject en een studietraject op maat samenstellen. Dat gebeurt steeds in samenspraak met de studietrajectbegeleider van jouw faculteit.

Spreidingsvoorstellen

Elke faculteit biedt specifieke informatie aan voor haar opleidingen voor werkstudenten. Benieuwd naar hoe jouw traject op maat of de spreidingsvoorstellen er kunnen uitzien? Deze trajecten zijn een voorstel en het is mogelijk om hier, in samenspraak met jouw studietrajectbegeleider, van af te wijken.

Staat jouw faculteit hier niet tussen of wil je een aangepast traject? 

Neem dan contact op met je studietrajectbegeleider

Spreidingsvoorstellen: Sociale wetenschappen en Solvay Business School

Spreidingsvoorstellen: Letteren en Wijsbegeerte

Spreidingsvoorstellen: Psychologie en Educatiewetenschappen

Spreidingsvoorstellen: Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding

Studievoortgang

Als je weinig tijd hebt, neem je best wat minder vakken op. Daar hoef je niet van wakker te liggen: er bestaat geen maximale termijn waarbinnen je moet afstuderen. Wel moet je steeds slagen voor minstens 60% van de opgenomen studiepunten.

Alles over studievoortgang

Studiebegeleiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook voor je studiemethode en -planning. Heb je hier moeite mee? Klop aan bij onze studiebegeleiders. Ze stellen je studievaardigheden op scherp aan de hand van tips, workshops en individuele steun.

Studievaardigheden

Overheidsondersteuning

Deze overheidsregelingen helpen je meer tijd vrij te maken voor je studie

Voor ambtenaren

Als ambtenaar kan je vormingsverlof aanvragen bij de Vlaamse overheid. Zo krijg je tijd om te studeren, terwijl je loon wordt doorbetaald. Via loopbaanonderbreking of Vlaams zorgkrediet kan je ervoor kiezen om je arbeidsprestaties tijdelijk te minderen of te onderbreken, terwijl je een uitkering krijgt.

 

Meer info

Voor werknemers

Als werknemer heb je recht op betaald educatief verlof (Brussel) of Vlaams opleidingsverlof (Vlaanderen). Zo kan je een erkende opleiding volgen met behoud van loon. Of kies voor tijdskrediet met motief: dat laat je toe om je arbeidsprestaties tijdelijk te minderen of te onderbreken terwijl je een uitkering krijgt. Daarnaast kom je misschien in aanmerking voor Vlaams opleidingskrediet.

Meer info

Voor werkzoekenden

Onder bepaalde voorwaarden kan je een werkloosheidsuitkering combineren met een opleiding in het hoger onderwijs, zonder dat je de toelating van de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling nodig hebt. Vanaf 27 studiepunten en meer per academiejaar is een vrijstelling van beschikbaarheid wel vereist om je werkloosheidsuitkering te behouden.

Meer info

Is jouw studietraject financieel haalbaar?

Overheidsondersteuning

Deze overheidsregelingen helpen je financieel als je verder wil studeren.

Opleidingscheques                   

Als je in Vlaanderen of Brussel woont en/of werkt, heb je misschien recht op opleidingscheques waarmee je een deel van je opleiding kan betalen.

Meer info

Subsidies uit kmo-portefeuille                     

Woon je in het Vlaamse Gewest en wil je een opleiding volgen als zelfstandige of in opdracht van je werkgever? Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een subsidie uit de kmo-portefeuille.

Meer info

Studietoelage Vlaamse Overheid

Als je voldoet aan een aantal nationaliteits-, studie- en financiële voorwaarden, heb je recht op een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap. Leeftijd speelt hierbij geen rol.

Meer info

Extra financiële VUB-steun

Zijn deze tegemoetkomingen van de overheid onvoldoende om alle studiekosten te betalen? Maak een afspraak met Studentenstatuut en Studiefinanciering om samen je opties te bekijken.

Hoe inschrijven als werkstudent?

Bij de praktische informatie voor inschrijven als VUB-student vind je alle gegevens die je nodig hebt om je in te schrijven. Als werkstudent verschilt het inschrijvingsproces een beetje. 

1. Geef op de pagina 'programmakeuze', bij 'werken en studeren' aan of je je studie in avondonderwijs wil volgen en of je je opleiding zal combineren met werk. 

2. Als je kiest voor 'avond- of weekendonderwijs' kan je bij de 'programmakeuze' enkel kiezen voor programma's die in avondonderwijs worden aangeboden.

3. Door te kiezen voor 'avond- of weekendonderwijs' en bij 'bewijs tewerkstelling/uitkeringsgerechtigde, ik verklaar op eer' aan te duiden wat voor jou van toepassing is, vraag je meteen het statuut van werkstudent aan.

4. Wil je gewoon dagonderwijs volgen dan kies je voor ‘dag’ en bij ‘werksituatie’ voor ‘niet van toepassing’.

5. Beslis je pas in de loop van het academiejaar om je studie ’s avonds te volgen? Dan kan je volgend formulier invullen:formulier 'Werken en studeren'

2022_Praktische_info_voor_werkstudenten_Inschrijven_Screenshot_NL
2022_Praktische_info_voor_werkstudenten_Herinschrijven_Screenshot_NL

Herinschrijven als werkstudent

Bij jouw herinschrijving in de SelfService Studenten, krijg je de mogelijkheid om de ‘werksituatie’ aan te passen. Als je dat jaar bijvoorbeeld van 4/5 werken overgaat naar 1/3 werken, kan je het daar en dan aanpassen.

Vragen?

Heb je nog twijfels, vragen, bedenkingen,.. en wil je deze graag eens bespreken? Dan kan je terecht bij onze medewerker Werkstudenten/Levenslang leren Hannelore! 

Deze Padlet kan je ook op weg helpen

Hannelore Deblander

Werkstudenten - Micro-Credentials - Postgraduaten - Levenslang Leren

levenslangleren@vub.be 

Kom naar een infodag

Hannelore Deblander