Berekening studiegeld

Vanaf het moment van je inschrijving ben je studiegeld verschuldigd aan de VUB. Je ontvangt de rekening voor je studiegeld via jouw VUB e-mailadres.

Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag:
 • het vaste bedrag is een vaste kost die je √©√©n keer per academiejaar betaalt;
 • het variabele bedrag is¬†een specifiek bedrag per studiepunt in je jaarprogramma.

De berekening van het studiegeld gebeurt als volgt:
het vaste bedrag + (het variabele bedrag x het aantal opgenomen studiepunten).

Welk bedrag je specifiek betaalt voor het vaste en het variabele bedrag is onder meer afhankelijk van:

 • de opleiding waarvoor je inschrijft;
 • je nationaliteit (EER of niet-EER);
 • het aantal studiepunten dat je opneemt;
 • of je al dan niet (bijna-)beursstudent bent;
 • of je inschrijft onder een¬†diploma-, credit- of examencontract.
   
Voorbeeld berekening

Een Belgische student zonder studietoelage betaalt in academiejaar 2022-2023¬† voor een bachelor inschrijving onder diplomacontract een vast bedrag van ‚ā¨¬†253.60 + een variabel bedrag van ‚ā¨ 12.10 per studiepunt (SP) dat hij opneemt onder de vorm van vakken.¬†

Voor een inschrijving van 60 studiepunten (standaard traject) is de berekening dan als volgt:
‚ā¨¬†253.60 + 60 SP x ‚ā¨ 12.10 = ‚ā¨ 979.60 / academiejaar

De regels die op de studiegelden van toepassing zijn, kan je raadplegen in het¬†Onderwijs- en Examenreglement¬†(zie vanaf artikel ‚Äėberekening van het studiegeld‚Äô).

Huidig academiejaar

Huidig academiejaar 2022-2023
 

Belgische, EER & doctoraatsstudenten

Niet-EER-studenten

Manama's     Postgraduaten

Langdurige Permanente Vormingen

EER-studenten zijn studenten die burger zijn van EER-landen.

Volgend academiejaar

Volgend academiejaar 2023-2024
 

Belgische, EER & doctoraatsstudenten

Niet-EER-studenten    Manama's

Micro-credentials   Postgraduaten

Langdurige Permanente Vormingen

EER-studenten zijn studenten die burger zijn van EER-landen.

Studiegeldfactuur

Hoe ontvang je de studiegeldfactuur?

Via je VUB e-mail. Herinneringen, aanmaningen en aangetekende zendingen worden ook per post bezorgd op je domicilieadres.

Wanneer ontvang je de studiegeldfactuur?

Ongeveer 2 weken na je (her)inschrijving. De 1ste facturen worden verstuurd vanaf september.

Ontving je als beursstudent toch een factuur aan het volle studiegeldtarief?

Is dit je eerste jaar aan de VUB? Mail de Studentenadministratie zodat ze je tot 1 mei op beurstarief kunnen zetten.
Als dit een herinschrijving is, vraag dan bij de Studiefinanciering om een aanpassing van je factuur te vragen.

Staat enkel het vaste bedrag op je factuur?

Je had op het moment van facturatie nog geen vakken geregistreerd, en ontvangt later nog een nieuwe factuur voor de studiepunten die je opneemt.

Ontvang je meerdere facturen met verschillende bedragen?

Je hebt op verschillende momenten vakken geregistreerd. Deze worden apart gefactureerd.

Staat er ‚ā¨ 55 aangerekend op je factuur?

Dit is een administratieve kost die aangerekend wordt bij laattijdig betalen.

Checken of je nog studiegeld moet betalen?

Raadpleeg je openstaand saldo op de Student SelfService onder financiele rekening > rekeningsaldo.

Heeft de VUB mijn betaling ontvangen?

Raadpleeg de Student SelfService onder selfservice > campusfinanci√ęn > rekeningoverzicht

Kan ik mijn betaling spreiden?

EER-studenten kunnen eventueel wachten tot het 2de semester om vakken van het 2de semester te registeren.
Niet-EER-studenten moeten meteen minstens 54 studiepunten opnemen om eenverblijfsvergunning te krijgen.
Alles over financiele steun

Studiegeld betalen

Je kan je studiegeld op drie manieren betalen: per overschrijving, via de KMO-portefeuille of met opleidingscheques.

Betalen via een KMO-portefeuille

Opleidingscheques voor werkgevers zijn beschikbaar via de KMO-portefeuille. De VUB is erkend als dienstverlener met instellingscode:

 • DV.O103793¬†voor bachelors, masters¬†en de volgende permanente vormingen: Tabakologie (VRGT) en Relatie- en gezinstherapie, PV Psychodiagnostiek bij Kinderen, PV Psychodiagnostiek bij Volwassenen, PV Eerstelijnspsychologie, PV Psychotraumatologie, PV Klinische Neuropsychologie, PV Arbeidsgeneeskunde.
   

LET OP: Je krijgt verschillende codes te zien, zorg er voor dat je de juiste code selecteert, anders wordt je betaling niet correct geregistreerd!

Let ook op het verschil tussen cijfer 0 en letter O!
De code begint met de LETTERS DV.O en daarna volgen cijfers 103793

De aanvraag en betaling dient te verlopen via de werkgever KMO waar de student is tewerkgesteld. De procedure voor betaling via de KMO-portefeuille gebeurt volledig online. 

Betalen met opleidingscheques

Indienen

Je ontvangt bij aankoop van opleidingscheques van de VDAB een email met daarin een 'reservatiecode' en een 'chequenummer'. Deze e-mail stuur je door naar de Studentenadministratie, zodat ze je opleidingscheques kunnen registreren en verrekenen.

Studiegeldbedrag

Vanaf het moment dat je je hebt ingeschreven kan je in de SelfService Studenten je verschuldigd studiegeld raadplegen. Dien nooit een hoger bedrag aan opleidingscheques in dan noodzakelijk. Er wordt geen geld terugbetaald. 

Opleiding in kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan

De¬†Onderwijs- en Studentenadministratie neemt geen opleidingscheques in ontvangst van hoogopgeleiden zonder het attest ‚Äėopleiding in kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan‚Äô. In dit attest bevestigen je loopbaanbegeleider en de VDAB dat je opleiding deel uitmaakt van je persoonlijke loopbaanbegeleiding.¬†

Gevolgen van te laat betalen

Welke gevolgen kan het niet tijdig betalen van je studiegeld hebben?

1. Herinnering/aanmaning
 

Betaal je het studiegeld niet na het ontvangen van de factuur, dan ontvang je per brief, eerst een herinnering, en daarna een aanmaning op het adres waar je gedomicilieerd bent.

2. Bijkomende administratieve kost en schorsing
 
 • Indien je het gevraagde studiegeld¬†na de aanmaning¬†nog steeds niet betaalde, ontvang je een¬†aangetekende brief¬†met daarin een¬†ingebrekestelling¬†en de¬†bijkomende¬†aanrekening van een¬†administratieve kost van ‚ā¨ 55,00.¬†¬†
 • De¬†administratieve dienstverlening¬†wordt¬†beperkt. Attesten zullen enkel nog worden afgeleverd na volledige betaling van het openstaande saldo.
 • Herinschrijving¬†voor het volgend academiejaar zal¬†niet meer mogelijk¬†zijn, tenzij het saldo wordt vereffend voor het einde van het lopende academiejaar.
3. Schorsing: gevolgen voor je studies
 

Wanbetaling leidt tot schorsing van je inschrijving.

 • Je hebt geen recht op onderwijsactiviteiten;
 • Je kan niet rechtsgeldig deelnemen aan examens.
   

Reeds behaalde examencijfers worden als niet bestaande beschouwd.

Verplichting tot betaling

De student is sowieso verplicht alle verschuldigde bedragen te betalen. De universiteit kan dit via gerechtelijk weg invorderen. De schorsing wordt slechts herroepen na het betalen van alle verschuldigde bedragen.

Studenten die hun inschrijving voltooien door het studiecontract te ondertekenen, zijn altijd verplicht het vaste bedrag (inschrijvingsgeld) te betalen. Ook als ze meteen daarna uitschrijven, geen vakken registreren en/of nooit naar de les komen.