Vakken registreren in de SelfService Studenten

Enkel je studieprogramma in de SelfService Studenten is officieel.

Als je je vakken enkel in Canvas registreert, heb je toegang tot de cursus, maar ben je niet officieel ingeschreven voor een vak! Je zal geen examen kunnen afleggen en geen punten of credits voor dit vak kunnen verdienen. Let er dus op dat je zeker correct je vakken registreert voor de deadline.

Eens je vakken geregistreerd zijn in de SelfService, verschijnen ze automatisch in je Canvas-dashboard. 

2022_Student met laptop en document_Vakken_Registreren_Aanvinken_Studieplan_Opties_Kiezen_Kalender_S_621332870

Zelf je vakken registreren of worden ze voor jou geregistreerd?

Een student moet vakken (laten) registreren om deel te kunnen nemen aan de examens. De meeste studenten moeten dit zelf doen, maar er zijn uitzonderingen

Wanneer moet je zelf je vakken registreren
 • Als student met een diplomacontract (reguliere inschrijving)
   
Wanneer registreert de faculteit
 • Voor studenten met een creditcontract
 • Voor studenten met een examencontract
 • Voor studenten in de educatieve master (meer info krijg je per e-mail na je¬†inschrijving)
 • Voor inkomende Erasmusstudenten
 • Voor gaststudenten
   
De Researcher Training & Development Office registreert

Wanneer kan je vakken registreren?

Volledig (her)ingeschreven? Registreer dan je vakken.
 
 • vanaf 16 augustus¬†2022¬† ¬†opening vakkenregistratie
 • tot en met 15 oktober¬†2022¬†¬†¬†voor vakken van het 1ste semester en jaaropleidingsonderdelen
 • tot en met 28 februari¬†2023¬† ¬†voor vakken van het 2de semester

Opgelet: na het verstrijken van bovenstaande deadlines heb je toestemming nodig van de decaan om nog vakken te mogen registreren (of verwijderen).

Vakken in- of uitschrijven na de deadline?
 

Na de deadlines heb je toestemming nodig van de decaan om nog vakken te mogen laten registreren of verwijderen door de studietrajectbegeleider. Hoe je toelating kan verkrijgen van de decaan, varieert per faculteit.

Uitzondering aanvragen
 
 
Tijdelijk vakken registreren
 

Is de offici√ęle inschrijving voor bepaald vakken nog niet helemaal in orde, maar wil je wel al toegang tot jouw cursussen om de lessen te kunnen volgen? Als je volledig ingeschreven bent, en je al een¬†VUB account¬†hebt, kan je¬†tijdelijk vakken registreren op Canvas.¬†Let wel, dit¬†vervangt de offici√ęle vakkenregistratie niet.

Tijdelijk vakken registreren

Hoe zelf vakken registreren?

Dit is enkel voor studenten die zelf hun vakken moeten registreren. Onthoud dat enkel je geregistreerde vakken in de SelfService Studenten officieel zijn (enkel in Canvas is niet voldoende). Controleer dus zeker of dit in orde is. Synchronisatie met leerplatform Canvas gebeurt automatisch.

Stappenplan vakken registreren

Verschillende lesgroepen

Voor een aantal vakken (HOC en/of WPO) worden de lessen georganiseerd in verschillende groepen of volgens een rotatiesysteem. Dit staat aangegeven in het lesrooster.

Het is belangrijk dat je je inschrijft in een groep, via de canvaspagina van het betrokken vak. Docenten zullen voor de organisatie van hun onderwijs verschillende groepen aanmaken via de canvaspagina van het betrokken vak. Je kan checken in welke groep je bent ingedeeld, of je zelf in een groep inschrijven. In sommige gevallen word je automatisch ingedeeld in groepen op alfabetische volgorde. 

Is je offici√ęle vakkenregistratie nog niet in orde, maar wil je wel al toegang tot je vakken op Canvas?
Tijdelijk vakken registreren in Canvas (dit vervangt de offici√ęle vakkenregistratie niet!)

Zelf inschrijven in een groep
 
 1. log in op Canvas (met je VUB account)
 2. navigeer naar de desbetreffende cursus(sen) 
 3. klik in de linker kolom op 'personen'
 4. je ziet bovenaan een nieuwe tab over groepsindeling (bv: "WPO groepen")
 5. klik op de tab om je in te schrijven voor een groep
Check in welke groep je zit
 
 1. log in op canvas (met je vub account)
 2. Klik in de linker kolom op ‚Äėgroepen‚Äô
 3. Klik onderaan het venster op ‚Äėalle groepen‚Äô om een overzicht te krijgen onder welke groep(en) je bent ingedeeld door de docent(en)
   

In het geval dat er nog geen groepsindeling is aangemaakt voor het vak of deze nog niet is meegedeeld, neem je contact op met de docent. Deze kan je vertellen wanneer de eerstvolgende les plaatsvindt en op welke manier je hier aan kan deelnemen (fysiek in de les of via een link naar de geplande livestream). 

Keuzevakken

Neem je een keuzevak op binnen je opleiding, buiten je opleiding of aan een andere universiteit? Of misschien moet je je afstudeerrichting nog selecteren? Gebruik de juiste keuzeformulieren van jouw faculteit! 

Keuzevakken en formulieren

Wil je vakken uitschrijven?

Deadline voor uitschrijven van vakken
 • voor 1e semester en jaaropleidingsonderdelen:¬†15¬†oktober
 • voor 2e semester¬†opleidingsonderdelen:¬†28¬†februari

Vakken uitschrijven kan je zelf doen tot de deadline is verstreken.

Stappenplan vakken uitschrijven

Wil je vakken uitschrijven na de deadline? Daarvoor kan je een uitzondering aanvragen.

2022_Laptop met planning op een agenda_Kalender_Planner_Deadline_S_470706872

Uitzondering studietraject

Wil je graag een uitzondering op je studietraject verkrijgen? Dien dan een gemotiveerde aanvraag in. De studietrajectbegeleider bespreekt deze met de decaan die de eindbeslissing neemt.

Waarvoor kan je een uitzondering aanvragen?
 
 • Overrulen van pre- en corequisites
 • Overschrijden van het maximum aantal ECTS of studiepunten¬†(meer dan 72 ECTS opnemen)
 • Inschrijven voor de opleiding na de deadline
 • Registreren voor vakken na de deadline
 • Combineren van de basisopleiding met (een deel van) de masteropleiding

Eens een beslissing is genomen, word je per e-mail op de hoogte gebracht.

Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen

Aanvraag per mail voor 28 februari (enkel voor HOC vakken). Indien je niet akkoord bent, vraag je een uitzondering aan door een e-mail te sturen t.a.v. de decaan.
studietraject.pe@vub.be

Andere faculteiten

Uitzondering aanvragen

Gevolgen als je registreert of uitschrijft voor een vak

Het registreren van vakken of opleidingsonderdelen kan gevolgen hebben voor studiegeld, kinderbijslag en studietoelagen en leerkrediet. Ook als je vakken uitschrijft, heeft dit gevolgen.

Betalen voor geregistreerde vakken

Als je vakken registreert, zal je een studiegeldfactuur ontvangen voor de geregistreerde studiepunten. Registreer je op een later moment (voor de deadline) extra vakken, dan krijg je een nieuwe factuur voor de extra opgenomen studiepunten.

Als je je uitschrijft voor een opleiding, moeten al je vakken van die opleiding ook uitgeschreven worden. Tot 15 oktober kan je dat zelf doen, nadien gebeurt dit door je studietrajectbegeleider. Als je vakken tijdig uitgeschreven zijn, worden deze niet aangerekend of eventueel terugbetaald. De deadlines hiervoor zijn:

 • Voor 1 december:¬†vakken van het eerste semester en jaarvakken.¬†
 • Voor 16 maart: vakken van het tweede semester

Let op! Wil je uitschrijven voor aparte vakken en dus niet voor een volledige opleiding? Dan gelden er vroegere deadlines.  Bekijk de deadlines hier 

Meer info over het studiegeld

Recht op kinderbijslag of groeipakket

Om recht te hebben op kinderbijslag/Groeipakket als student:
 • mag je niet ouder zijn dan 25 jaar √©n
 • moet je tijdens het academiejaar ingeschreven zijn √©n blijven voor minstens 27 studiepunten met een diploma-, credit- en/of examencontract.

Zit je niet in je diplomajaar en ben je in het 1ste semester voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven? Dan zijn de gevolgen verschillend, afhankelijk van waar je woont:

A. Je woont in Vlaanderen:

Schrijf je in het 2de semester voor bijkomende vakken in zodat je voor het 1ste en 2de semester samen wel minstens 27 studiepunten opneemt? Dan voldoe je vanaf dat moment wel aan de voorwaarden en zal je voor een volledig academiejaar, met terugwerkende kracht, Groeipakket als student ontvangen.

B. Je woont in Brussel:

Ben je in Brussel gedomicilieerd, dan gelden andere regels. Als je niet ingeschreven bent én blijft voor 27 studiepunten, dan ontvang je kinderbijslag als student vanaf de maand volgend op de maand waarin je aan minstens 27 studiepunten geraakt. Voor de maanden waarin je voor minder dan 27 studiepunten bent ingeschreven, kan je nog kinderbijslag als schoolverlater ontvangen mits je bent ingeschreven bij Actiris.

Je inschrijving wijzigen kan gevolgen hebben voor je recht op kinderbijslag/Groeipakket en studietoelage. 

Contacteer steeds Studentenstatuut & Studiefinanciering of je uitbetaler Groeipakket/kinderbijslagfonds vooraleer je je inschrijving wijzigt of je uitschrijft. 

Uitzondering: Diplomajaar (afstudeerjaar)

A. Je woont in Vlaanderen:

Heb je in je diplomajaar een restprogramma van minder dan 27 studiepunten, dan heb je recht op Groeipakket als student tot het einde van het academiejaar. De voorwaarde om een eindwerk of een stageverslag is weggevallen. Je kan gedurende één diplomajaar per opleiding van deze uitzonderingsregeling gebruik maken, maar niet voor een ma-na-ma, een postgraduaat of een schakel- of voorbereidingsprogramma.

B. Je woont in Brussel:

Heb je in je diplomajaar een restprogramma van minder dan 27 studiepunten, dan heb je recht op kinderbijslag als student op voorwaarde dat je nog een eindwerk of stageverslag moet afwerken. Je hebt recht op kinderbijslag tot en met de maand van indiening van het eindwerk of stageverslag en voor maximum één jaar. Je kan gedurende één diplomajaar per opleiding van deze uitzonderingsregeling gebruik maken.

Uitzondering: Schoolverlater

A. Je woont in Vlaanderen:

Kan je toch geen 27 studiepunten opnemen en woon je in Vlaanderen, dan kan je verder Groeipakket krijgen als schoolverlater. Dat kan gedurende maximum 12 maanden en zolang je geen 25 jaar bent. Om van dit krediet van maximum 12 maanden Groeipakket als schoolverlater te kunnen gebruik maken, is een inschrijving als werkzoekende bij de VDAB niet nodig.

B. Je woont in Brussel:

Verminder je je studiepunten onder de 27 of zet je je studies stop, en woon je in Brussel, dan gelden andere regels. Je kan kinderbijslag als schoolverlater ontvangen als je je onmiddellijk inschrijft bij Actiris als werkzoekende. Schrijf je binnen de maand na je uitschrijving in bij Actiris om ononderbroken kinderbijslag te ontvangen. Een onderbreking in je recht op kinderbijslag kan nadelige gevolgen hebben op het maandelijks bedrag dat je ontvangt. Contacteer je kinderbijslagfonds voor meer informatie.

Gevolgen voor je leerkrediet

Het opgenomen aantal studiepunten wordt afgetrokken van je beschikbare leerkrediet, wanneer je inschrijft voor een initi√ęle bachelor- of masteropleiding of voor een creditcontract. Elke wijziging aan je jaarprogramma kan invloed hebben op je leerkrediet.¬†

Alles over leerkrediet

Behaal je voldoende studierendement?

Als je studeert aan de VUB, dan verwachten we dat je elk academiejaar slaagt voor minstens 60% van het aantal studiepunten waarvoor je je hebt ingeschreven.

Alles over studierendement

Als je studierendement niet aan de verwachtingen voldoet, dan legt de examencommissie aan het einde van het academiejaar bindende voorwaarden op of weigert ze jouw herinschrijving in dezelfde opleiding. Als je de bindende voorwaarden niet nakomt, dan wordt je herinschrijving voor dezelfde opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel geweigerd.

Heb je recht op een studietoelage?

Om voor een studietoelage van de Vlaamse overheid in aanmerking te komen, is het belangrijk om in te schrijven met een diplomacontract voor minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar).

Alles over studietoelagen van de Vlaamse Overheid

Heb je een verblijfsvergunning?

Alle internationale studenten die langer dan 90 dagen in Belgi√ę willen verblijven, moeten een verblijfsvergunning aanvragen. Niet-EER studenten moeten hiervoor minstens 54 studiepunten opnemen. Hou hier dus rekening mee bij het registreren van je vakken. Check de inschrijvingsprocedure voor studenten met een buitenlands diploma voor meer informatie.

Wat als je vrijstellingen hebt?

Op basis van eerder behaalde credits kan je vrijstellingen voor vakken aanvragen. Deze vrijstellingen moeten ook in je studieprogramma geregistreerd worden. 
Alles over vrijstellingen

Hoe pak je de vakkenregistratie aan in het geval van een vrijstelling?
 

Je hebt een vrijstelling aangevraagd en/of gekregen. Hoe pak je dat nu aan bij het registreren van je vakken in de Selfservice Studenten? Hieronder vind je de informatie per faculteit.

Ingenieurswetenschappen

Je registreert zelf het vak in de Selfservice Studenten. De vrijstelling wordt daarna verwerkt.

MILO Lerarenopleiding

De vrijstelling wordt door de faculteit geregistreerd. Je hoeft het vak niet zelf te registreren.

Recht en Criminologie

Je kan maximum 1 aanvraagdossier per academiejaar indienen, met alle aanvragen voor vrijstellingen.

Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Je registreert zelf het vak in de Selfservice Studenten.

De vrijstelling wordt daarna verwerkt.

Psychologie en Educatiewetenschappen

Je registreert zelf het vak in de Selfservice Studenten. De vrijstelling wordt daarna verwerkt.

Als je vrijstelling al is toegekend, wordt dit geregistreerd door de faculteit.

Letteren en Wijsbegeerte

Je registreert zelf het vak in de Selfservice Studenten. De aanvraag wordt daarna verwerkt.

Als je vrijstelling al is toegekend, wordt dit geregistreerd door de faculteit.

Sociale Wetenschappen & Solvay Business School

Je registreert zelf het vak in de Selfservice Studenten. De vrijstelling wordt daarna verwerkt.

Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Je registreert zelf het vak in de Selfservice Studenten. De vrijstelling wordt daarna verwerkt.

Geneeskunde en Farmacie

De studietrajectbegeleider registreert de vrijstelling voor jou. Je hoeft het vak niet zelf te registreren.