Vakken registreren in de SelfService Studenten

Enkel je studieprogramma in de SelfService Studenten is officieel.

Als je je vakken enkel in Canvas registreert, heb je toegang tot de cursus, maar ben je niet officieel ingeschreven voor een vak! Je zal geen examen kunnen afleggen en geen punten of credits voor dit vak kunnen verdienen. Let er dus op dat je zeker correct je vakken registreert voor de deadline.

Eens je vakken geregistreerd zijn in de SelfService, verschijnen ze automatisch in je Canvas-dashboard. 

2022_Student met laptop en document_Vakken_Registreren_Aanvinken_Studieplan_Opties_Kiezen_Kalender_S_621332870

Zelf je vakken registreren of worden ze voor jou geregistreerd?

Een student moet vakken (laten) registreren om deel te kunnen nemen aan de examens. De meeste studenten moeten dit zelf doen, maar er zijn uitzonderingen:

Vakken worden automatisch geregistreerd
 • voor studenten die voor de 1ste keer inschrijven voor een bachelorprogramma met een diplomacontract (eerste inschrijving hoger onderwijs)
 • voor studenten die een nieuw bachelorprogramma starten met een diplomacontract (bv. een student die verandert van opleiding)
   
De faculteit registreert vakken
 • voor studenten met een creditcontract
 • voor studenten met een examencontract
 • voor studenten in de educatieve master (meer info krijg je per e-mail na je inschrijving)
 • voor uitgaande Erasmusstudenten
 • voor inkomende Erasmusstudenten
 • voor gaststudenten
   
De Researcher Training & Development Office registreert
Registreren zelf hun vakken:
 • Alle andere studenten met een diplomacontract (reguliere inschrijving)

Wanneer kan je vakken registreren?

Volledig (her)ingeschreven? Registreer dan je vakken.
 • vanaf 16 augustus opening vakkenregistratie
 • tot en met 15 oktober voor vakken van het 1ste semester en jaaropleidingsonderdelen
 • tot en met 28 februari voor vakken van het 2de semester

Opgelet: na het verstrijken van bovenstaande deadlines heb je toestemming nodig van de decaan om nog vakken te mogen registreren (of verwijderen).

Vakken in- of uitschrijven na de deadline?

Na de deadlines heb je toestemming nodig van de decaan om nog vakken te mogen laten registreren of verwijderen door de studietrajectbegeleider. Hoe je toelating kan verkrijgen van de decaan, varieert per faculteit.

Uitzondering aanvragen
 
 
Tijdelijk vakken registreren

Is de officiële inschrijving voor bepaald vakken nog niet helemaal in orde, maar wil je wel al toegang tot jouw cursussen om de lessen te kunnen volgen? Als je volledig ingeschreven bent, en je al een VUB account hebt, kan je tijdelijk vakken registreren op Canvas. Let wel, dit vervangt de officiële vakkenregistratie niet.

Tijdelijk vakken registreren

Hoe zelf vakken registreren?

Dit is enkel voor studenten die zelf hun vakken moeten registreren. Onthoud dat enkel je geregistreerde vakken in de SelfService Studenten officieel zijn (enkel in Canvas is niet voldoende). Controleer dus zeker of dit in orde is. Synchronisatie met leerplatform Canvas gebeurt automatisch.

Stappenplan vakken registreren

Verschillende groepen in je lesrooster

Voor sommige cursussen worden WPO’s (Werkcollege, Practica, Oefeningen) georganiseerd. WPO’s zijn de praktische oefensessies (werkcolleges, seminaries, labo's,...) die meestal volgen op een theoretische les (= HOC/hoorcollege) Tijdens WPO’s wordt de theorie die je tijdens de hoorcolleges krijgt dus concreter gemaakt door middel van oefeningen.

Voor sommige vakken worden de WPO’s aan alle studenten samen gegeven. Voor andere vakken worden de studenten opgedeeld in kleinere WPO-groepen. Worden er verschillende WPO-groepen (vb. WPO GRP 1 Statistiek / WPO GRP 2 Statistiek / WPO GRP 3 Statistiek) georganiseerd voor een cursus, dan moet je deelnemen aan één van de groepen. 

Je vindt het overzicht van de WPO’s in het lesrooster van je modeltrajectjaar.

Afhankelijk van het vak zal je jezelf moeten inschrijven voor een specifieke WPO groep of word je door de docenten toegekend aan een groep.

Belangrijk: Je faculteit of je docenten laat je per vak hun aanpak weten: zelf inschrijven of toegekend worden. Moet je jezelf inschrijven voor een WPO-groep, dan doe je dat via Canvas.

Is je officiële vakkenregistratie nog niet in orde, maar wil je wel al toegang tot je vakken op Canvas? 

Tijdelijk vakken registreren in Canvas (dit vervangt de officiële vakkenregistratie niet!)

Zelf inschrijven in een groep 

Heb je informatie gekregen (via e-mail, toelichting tijdens de eerste les,…) dat je jezelf moet inschrijven voor een WPO-groep, dan volg je deze stappen.

 1. Log in op Canvas (met je VUB account)
 2. Navigeer naar de desbetreffende cursus(sen) 
 3. Klik in de linker kolom op 'personen'
 4. Ga naar de tab ‘Groepen'. Hier vind je het overzicht van de verschillende WPO-groepen voor die specifieke cursus 

 5. Schrijf je in voor een WPO-groep

Herhaal dit voor alle andere cursussen waarvoor je zelf moet inschrijven in een WPO groep.

Check in welke groep je zit

Heb je informatie gekregen (via e-mail, toelichting tijdens de eerste les,…) dat je aan een groep wordt toegekend, dan kan op deze manier checken in welke groep je zit.

 1. Log in op Canvas (met je VUB account)
 2. Klik in de linkerkolom op ‘groepen’
 3. Klik onderaan het venster op ‘alle groepen’ om een overzicht te krijgen onder welke groep(en) je bent ingedeeld door de docent(en)

Keuzevakken

Neem je een keuzevak op binnen je opleiding, buiten je opleiding of aan een andere universiteit? Of misschien moet je je afstudeerrichting nog selecteren? Gebruik de juiste keuzeformulieren van jouw faculteit! 

Keuzevakken en formulieren

Wil je vakken uitschrijven?

Deadline voor uitschrijven van vakken
 • voor 1e semester en jaaropleidingsonderdelen: 15 oktober
 • voor 2e semester opleidingsonderdelen: 28 februari

Vakken uitschrijven kan je zelf doen tot de deadline is verstreken.

Opgelet! Reguliere bachelorstudenten kunnen niet uitschrijven voor vakken. Zij nemen verplicht het voorziene modeltraject van de eerste bachelor op. Studenten die vakken opnieuw moeten doen, mogen ook niet uitschrijven voor de vakken in kwestie. Zij nemen verplicht hun bisvakken opnieuw op.

Stappenplan vakken uitschrijven

Wil je vakken uitschrijven na de deadline? Daarvoor kan je een uitzondering aanvragen.

2022_Laptop met planning op een agenda_Kalender_Planner_Deadline_S_470706872

Gevolgen als je registreert of uitschrijft voor een vak

Het registreren van vakken of opleidingsonderdelen kan gevolgen hebben voor studiegeld, kinderbijslag en studietoelagen en leerkrediet. Ook als je vakken uitschrijft, heeft dit gevolgen.

Betalen voor geregistreerde vakken

Als je vakken registreert, zal je een studiegeldfactuur ontvangen voor de geregistreerde studiepunten. Registreer je op een later moment (voor de deadline) extra vakken, dan krijg je een nieuwe factuur voor de extra opgenomen studiepunten.

Als je je uitschrijft voor een opleiding, moeten al je vakken van die opleiding ook uitgeschreven worden. Tot 15 oktober kan je dat zelf doen, nadien gebeurt dit door je studietrajectbegeleider. Als je vakken tijdig uitgeschreven zijn, worden deze niet aangerekend of eventueel terugbetaald. De deadlines hiervoor zijn:

 • Voor 1 december: vakken van het eerste semester en jaarvakken. 
 • Voor 16 maart: vakken van het tweede semester

Let op! Wil je uitschrijven voor aparte vakken en dus niet voor een volledige opleiding? Dan gelden er vroegere deadlines.  Bekijk de deadlines hier 

Meer info over het studiegeld

Recht op kinderbijslag of groeipakket

Om recht te hebben op kinderbijslag/Groeipakket als student:
 • mag je niet ouder zijn dan 25 jaar én
 • moet je tijdens het academiejaar ingeschreven zijn én blijven voor minstens 27 studiepunten met een diploma-, credit- en/of examencontract.

Zit je niet in je diplomajaar en ben je in het 1ste semester voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven? Dan zijn de gevolgen verschillend, afhankelijk van waar je woont:

A. Je woont in Vlaanderen:

Schrijf je in het 2de semester voor bijkomende vakken in zodat je voor het 1ste en 2de semester samen wel minstens 27 studiepunten opneemt? Dan voldoe je vanaf dat moment wel aan de voorwaarden en zal je voor een volledig academiejaar, met terugwerkende kracht, Groeipakket als student ontvangen.

B. Je woont in Brussel:

Ben je in Brussel gedomicilieerd, dan gelden andere regels. Als je niet ingeschreven bent én blijft voor 27 studiepunten, dan ontvang je kinderbijslag als student vanaf de maand volgend op de maand waarin je aan minstens 27 studiepunten geraakt. Voor de maanden waarin je voor minder dan 27 studiepunten bent ingeschreven, kan je nog kinderbijslag als schoolverlater ontvangen mits je bent ingeschreven bij Actiris.

Je inschrijving wijzigen kan gevolgen hebben voor je recht op kinderbijslag/Groeipakket en studietoelage. 

Contacteer steeds Studentenstatuut & Studiefinanciering of je uitbetaler Groeipakket/kinderbijslagfonds vooraleer je je inschrijving wijzigt of je uitschrijft. 

Uitzondering: Diplomajaar (afstudeerjaar)

A. Je woont in Vlaanderen:

Heb je in je diplomajaar een restprogramma van minder dan 27 studiepunten, dan heb je recht op Groeipakket als student tot het einde van het academiejaar. De voorwaarde om een eindwerk of een stageverslag is weggevallen. Je kan gedurende één diplomajaar per opleiding van deze uitzonderingsregeling gebruik maken, maar niet voor een ma-na-ma, een postgraduaat of een schakel- of voorbereidingsprogramma.

B. Je woont in Brussel:

Heb je in je diplomajaar een restprogramma van minder dan 27 studiepunten, dan heb je recht op kinderbijslag als student op voorwaarde dat je nog een eindwerk of stageverslag moet afwerken. Je hebt recht op kinderbijslag tot en met de maand van indiening van het eindwerk of stageverslag en voor maximum één jaar. Je kan gedurende één diplomajaar per opleiding van deze uitzonderingsregeling gebruik maken.

Uitzondering: Schoolverlater

A. Je woont in Vlaanderen:

Kan je toch geen 27 studiepunten opnemen en woon je in Vlaanderen, dan kan je verder Groeipakket krijgen als schoolverlater. Dat kan gedurende maximum 12 maanden en zolang je geen 25 jaar bent. Om van dit krediet van maximum 12 maanden Groeipakket als schoolverlater te kunnen gebruik maken, is een inschrijving als werkzoekende bij de VDAB niet nodig.

B. Je woont in Brussel:Verminder je je studiepunten onder de 27 of zet je je studies stop, en woon je in Brussel, dan gelden andere regels. Je kan kinderbijslag als schoolverlater ontvangen als je je onmiddellijk inschrijft bij Actiris als werkzoekende. Schrijf je binnen de maand na je uitschrijving in bij Actiris om ononderbroken kinderbijslag te ontvangen. Een onderbreking in je recht op kinderbijslag kan nadelige gevolgen hebben op het maandelijks bedrag dat je ontvangt. Contacteer je kinderbijslagfonds voor meer informatie.

Gevolgen voor je leerkrediet

Het opgenomen aantal studiepunten wordt afgetrokken van je beschikbare leerkrediet, wanneer je inschrijft voor een initiële bachelor- of masteropleiding of voor een creditcontract. Elke wijziging aan je jaarprogramma kan invloed hebben op je leerkrediet. 

Alles over leerkrediet

Behaal je voldoende studierendement?

Als je studeert aan de VUB, dan verwachten we dat je elk academiejaar slaagt voor minstens 60% van het aantal studiepunten waarvoor je je hebt ingeschreven.

Alles over studierendement

Als je studierendement niet aan de verwachtingen voldoet, dan legt de examencommissie aan het einde van het academiejaar bindende voorwaarden op of weigert ze jouw herinschrijving in dezelfde opleiding. Als je de bindende voorwaarden niet nakomt, dan wordt je herinschrijving voor dezelfde opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel geweigerd.

Heb je recht op een studietoelage?

Om voor een studietoelage van de Vlaamse overheid in aanmerking te komen, is het belangrijk om in te schrijven met een diplomacontract voor minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar).

Alles over studietoelagen van de Vlaamse Overheid

Heb je een verblijfsvergunning?

Alle internationale studenten die langer dan 90 dagen in België willen verblijven, moeten een verblijfsvergunning aanvragen. Niet-EER studenten moeten hiervoor minstens 54 studiepunten opnemen. Hou hier dus rekening mee bij het registreren van je vakken. Check de inschrijvingsprocedure voor studenten met een buitenlands diploma voor meer informatie.

Wat als je vrijstellingen hebt?

Op basis van eerder behaalde credits kan je vrijstellingen voor vakken aanvragen. Deze vrijstellingen moeten ook in je studieprogramma geregistreerd worden. 

Alles over vrijstellingen

Hoe pak je de vakkenregistratie aan in het geval van een vrijstelling?

 

Je hebt een vrijstelling aangevraagd en/of gekregen. Hoe pak je dat nu aan bij het registreren van je vakken in de Selfservice Studenten? Hieronder vind je de informatie per faculteit.

Ingenieurswetenschappen

Je registreert zelf het vak in de Selfservice Studenten. De vrijstelling wordt daarna verwerkt.

MILO Lerarenopleiding

De vrijstelling wordt door de faculteit geregistreerd. Je hoeft het vak niet zelf te registreren.

Recht en Criminologie

Je kan maximum 1 aanvraagdossier per academiejaar indienen, met alle aanvragen voor vrijstellingen.

Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Je registreert zelf het vak in de Selfservice Studenten.

De vrijstelling wordt daarna verwerkt.

Psychologie en Educatiewetenschappen

Je registreert zelf het vak in de Selfservice Studenten. De vrijstelling wordt daarna verwerkt.

Als je vrijstelling al is toegekend, wordt dit geregistreerd door de faculteit.

Letteren en Wijsbegeerte

Je registreert zelf het vak in de Selfservice Studenten. De aanvraag wordt daarna verwerkt.

Als je vrijstelling al is toegekend, wordt dit geregistreerd door de faculteit.

Sociale Wetenschappen & Solvay Business School

Je registreert zelf het vak in de Selfservice Studenten. De vrijstelling wordt daarna verwerkt.

Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Je registreert zelf het vak in de Selfservice Studenten. De vrijstelling wordt daarna verwerkt.

Geneeskunde en Farmacie

De studietrajectbegeleider registreert de vrijstelling voor jou. Je hoeft het vak niet zelf te registreren.