Afstuderen in januari

Vanaf 1 september kan je via de SelfService Studenten je aanvraag indienen om af te studeren in januari het volgende jaar. In de SelfService kan je zien, wanneer de faculteit jouw aanvraag goed- of afkeurt.

Opgelet: Afstuderen in het eerste semester is bij de meeste faculteiten enkel mogelijk indien je nog examens over studiedelen uit het 1ste semester dient af te leggen, of je stage en/of je bachelor- of je masterproef nog dient af te werken. Kijk voor de afwijkende bepalingen en verschillende deadlines onderaan deze pagina. Indien je niet geslaagd bent tijdens de eerste zittijd (januari), mag je pas opnieuw indienen in de tweede zittijd (augustus).

Om je aanvraag voor afstuderen in januari in te dienen, onderneem je de onderstaande stappen in de SelfService studenten.

Belangrijk:
  • Je moet eerst al je resterende vakken registreren om je aanvraag te kunnen indienen.
  • Dien je aanvraag niet meteen na de vakkenregistratie in. Dit geeft een foutmelding.
  • Het administratieve systeem heeft enige tijd nodig om je vakkenregistratie te verwerken

Aanvraag vervroegd afstuderen

Aanvraag afstuderen in januari
Stap 1: Aanvraag vervroegd afstuderen
 

Log in op de SelfService Studenten en klik op 'Aanvraag vervroegd afstuderen' en dan op 'Afstuderen aanvragen'.

Aanvraag afstuderen in januari
Stap 2: Afstudeerperiode
 

Selecteer het juiste academiejaar (het academiejaar waarin je wil afstuderen) en klik op 'doorgaan'.

Aanvraag afstuderen in januari
Stap 3: Indienen 

 

Klik op 'aanvraag indienen' als alle gegevens kloppen.

Wanneer niet alle gegevens kloppen, kan je die veranderen met de buttons 'ander programma selecteren' of 'andere periode selecteren'. 

Aanvraag afstuderen in januari
Stap 4: Bevestiging

 

Als de aanvraag goed is gegaan, krijg je een bevestiging.

Toegewezen of geweigerd?

In de SelfService kan je nakijken of je aanvraag voor vervroegd afstuderen werd toegewezen of geweigerd. Log in op de SelfService, klik in het hoofdmenu op 'Aanvraag vervroegd afstuderen', en vervolgens op 'Status afstuderen bekijken'.

Zolang je aanvraag nog niet in behandeling is genomen door de faculteit, blijft de status op “Aanvraag”. Wanneer je aanvraag is goedgekeurd, verandert de status naar 'Toegewezen'. Werd je aanvraag niet aanvaard, zal er 'Geweigerd' te zien zijn.

Afstuderen in januari resultaat

Deadlines per faculteit

De uiterlijke deadline voor het indienen van je aanvraag vind je hieronder voor elke faculteit. Kijk ook goed bij de opmerkingen van jouw faculteit.

Sociale Wetenschappen & Solvay Business School

Deadline aanvraag in SelfService Studenten

Uiterlijk 1 november

Aanvragen kunnen na 1 november, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden, niet meer worden ingetrokken. De eerdere beslissing is definitief en onherroepelijk.

Opmerkingen

Een deliberatie op het einde van de eerste examenperiode van de eerste zittijd kan worden georganiseerd voor studenten die in een afstudeerjaar:

1. enkel nog examen dienen af te leggen over opleidingsonderdelen uit het eerste semester;

2. enkel nog hun stage dienen af te werken; en/of

3. enkel nog hun bachelor- en/of hun masterproef dienen af te werken en hiervoor reeds in een vorig academiejaar waren geregistreerd of hiervoor het akkoord hebben van hun promotor.

Heb je hier vragen over, contacteer dan studietraject.es@vub.be.

Geneeskunde en Farmacie

Deadline aanvraag in SelfService Studenten

Uiterlijk 1 november

Opmerkingen

De opleiding Master Management en Beleid van de Gezondheidszorg laat afstuderen in januari uitsluitend toe wanneer studenten enkel nog opleidingsonderdelen van het eerste semester en/of de masterproef moeten afleggen. Wanneer de stages nog moeten afgelegd worden is het NIET mogelijk om af te studeren in januari.

Studenten binnen de opleiding Master Geneeskunde kunnen vervroegd afstuderen wanneer zij het eindexamen nog moeten afleggen.

Ingenieurswetenschappen

Deadline aanvraag in SelfService Studenten

Uiterlijk 1 november

Opmerkingen 

1. Voor studenten in een masteropleiding die kunnen afstuderen, gelden de volgende voorwaarden:

a) De student die wenst af te studeren op het einde van de eerste examenperiode van de eerste zittijd, vraagt dit aan in de SelfService uiterlijk op 1 november van het lopende academiejaar. De decaan neemt een beslissing op basis van het gemotiveerd advies (per e-mail) van de betrokken opleidingsraad. Wordt de aanvraag door de decaan goedgekeurd, dan wordt de student uiterlijk 1 december door de facultaire administratie geregistreerd voor deliberatie na het eerste semester. Aanvragen die te laat worden ingediend via de SelfService worden niet in aanmerking genomen voor afstuderen op het einde van de eerste examenperiode van de eerste zittijd.

b) Het resterende gedeelte waarover de student nog examen moet afleggen omvat enkel nog opleidingsonderdelen uit het eerste semester en/of de masterproef en/of de stage/professionaliserings- en innovatieproject.

c) De afwerking van het resterende gedeelte leidt effectief tot een diploma.

2. Voor studenten met een gecombineerde inschrijving bachelor-master in de industriële wetenschappen gelden de volgende voorwaarden:

a) De student die wenst af te studeren op het einde van de eerste examenperiode van de eerste zittijd, vraagt dit uiterlijk op 1 november van het lopende academiejaar in de SelfService aan. De decaan neemt een beslissing op basis van het gemotiveerd advies (per e-mail) van de betrokken opleidingsraad. Wordt de aanvraag door de decaan goedgekeurd, dan wordt de student uiterlijk 1 december door de facultaire administratie geregistreerd voor deliberatie na het eerste semester. Aanvragen die te laat worden ingediend via de SelfService worden niet in aanmerking genomen voor afstuderen op het einde van de eerste examenperiode van de eerste zittijd.

b) Het resterende deel van de bacheloropleiding waarover de student nog examen moet afleggen omvat uitsluitend opleidingsonderdelen uit het eerste semester.

c) Het resterende deel van de masteropleiding waarover de student nog examen moet afleggen omvat uitsluitend opleidingsonderdelen uit het eerste semester en/of de masterproef en/of de stage/professionaliserings- en innovatieproject.

d) De afwerking van het resterende gedeelte leidt effectief tot een diploma in elk van de beide opleidingen.

e) De student kan geen afstand meer doen van zijn aanvraag voor deliberatie na het eerste semester eenmaal de goedkeuring van de decaan in de SelfService is geregistreerd. Indien de student niet geslaagd is voor bepaalde opleidingsonderdelen zoals vermeld onder b), kunnen deze ten vroegste in de tweede zittijd van het lopende academiejaar worden hernomen.

f) Een student kan niet geslaagd worden verklaard voor het geheel van de masteropleiding, zolang hij niet voor het geheel van de bacheloropleiding geslaagd is verklaard.

Meer info zie het aanvullend facultair Onderwijs- en examenreglement IR, artikel 133.

Letteren en Wijsbegeerte

Deadline aanvraag in SelfService Studenten

Uiterlijk 1 november

Opmerkingen

Je kan online verzoeken om af te studeren op het einde van het 1ste semester bij LW op voorwaarde dat je uitsluitend examen aflegt over opleidingsonderdelen uit het 1ste semester en/of je stage in het eerste semester voltooit en/of je bachelorpaper en/of masterproef in het 1ste semester indient.

Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Deadline aanvraag in SelfService Studenten

Uiterlijk 1 november

Opmerkingen

Enkel studenten in een afstudeerjaar die nog examen afleggen over opleidingsonderdelen uit het eerste semester en/of hun stage voltooien en/of hun masterproef en/of de GWP wintersporten afwerken, kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. 

Dit geldt voor alle opleidingen (bachelor, master, voorbereidingsprogramma, schakelprogramma, master na master, postgraduaten).

Psychologie en Educatiewetenschappen

Deadline aanvraag in SelfService Studenten

Uiterlijk op 1 november

Opmerkingen

Geen bijkomende bepalingen

Recht en Criminologie

Deadline aanvraag in SelfService Studenten

Uiterlijk 1 november

Opmerkingen 

Voor masterstudenten in de rechten indien zij enkel hun masterproef nog dienen af te leggen.

Voor masterstudenten in de criminologische wetenschappen indien zij alleen nog maar opleidingsonderdelen van het eerste semester en/of de masterproef dienen af te leggen.

Voor studenten van een master-na-masteropleiding, indien zij enkel nog een examen moeten afleggen over opleidingsonderdelen van het eerste semester en/of hun stage moeten volbrengen en/of hun masterproef moeten indienen.

Voor studenten van de bacheloropleidingen (behalve criminologie), schakel- en voorbereidingsprogramma’s is afstuderen in januari NIET mogelijk.

Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Deadline aanvraag in SelfService Studenten

Uiterlijk 1 december

Opmerkingen

Een student die wenst geproclameerd te worden op het einde van de eerste examenperiode van de eerste zittijd dient uiterlijk op 1 december een door de examencommissie goedgekeurde aanvraag in te dienen op het faculteitssecretariaat [OER, artikel 133, facultaire aanvullingen]. Het formulier kan je hier downloaden.

Heb je hier vragen over, contacteer dan studietraject.we@vub.be.

Educatieve Master

Deadline aanvraag in SelfService Studenten

Uiterlijk 1 december

Opmerkingen

Studenten die vervroegd wensen af te studeren moeten dit, naast het doorlopen van het stappenplan, ook melden via lerarenopleiding@vub.be.