Eerder Verworven Kwalificaties

Je kan een vrijstelling aanvragen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) voor een opleidingsonderdeel als je een creditbewijs behaalde voor een opleidingsonderdeel met dezelfde of gelijkaardige inhoud (al dan niet aan de Vrije Universiteit Brussel). 

Indien jouw aangevraagde vrijstelling wordt toegekend, dan heeft dat een invloed op jouw Gewogen Punten Tekort of GPT. Jouw maximum GPT wordt namelijk kleiner wanneer je vrijstellingen hebt en dat kan een invloed hebben op jouw deliberatie.
Check alle informatie over onze deliberatieregels hier

Start je in een nieuwe bachelor aan de VUB en wil je omwille van vrijstellingen in eerste bachelor al vakken opnemen in tweede en/of derde bachelor? Dan behoren deze vakken ook tot je drempelpakket.
Check hier de informatie voor studenten die starten met een nieuw bachelorprogramma

Eerder verworden competenties (EVC)

Daarnaast kan je ook een vrijstelling krijgen op basis van eerder verworden competenties (EVC). Dit wil zeggen dat je via ervaring kan aantonen dat je de leerresultaten van een bepaald opleidingsonderdeel hebt verworven. De aanvraag verloopt via de UAB en kent andere deadlines. Lees dus zeker deze info grondig als je zo'n aanvraag wil doen. 

Een aanvraag tot vrijstelling(en) houdt in dat je een dossier indient om te bewijzen dat je de competenties van één of meerdere opleidingsonderdelen beheerst. Je dient dit als student zelf aan te tonen.

Tip: volg zeker de lessen tot je vrijstelling goedgekeurd is!

Deadline voor je aanvraag:

 • 15 oktober voor vakken van het eerste semester en jaarvakken
 • 15 februari voor vakken van het tweede semester

Hoe vroeger je aanvraag binnen is, hoe sneller je de uitkomst kan verwachten. Wacht dus niet te lang!

De faculteiten hebben hun eigen richtlijnen om vrijstellingen aan te vragen. Kijk hieronder goed na welke regels gelden voor jouw faculteit om teleurstellingen te voorkomen.

Vakken registreren als je een vrijstelling aanvraagt 

Overstappers

Stap je over van een andere universiteit naar de VUB?

 Check alle info voor overstappers

Instructies per faculteit

Check hier hoe en tot wanneer je precies een vrijstelling kan aanvragen bij jouw faculteit.

Sociale Wetenschappen & Solvay Business School

Heb je reeds in het academisch hoger onderwijs creditbewijzen behaald, dan kan je vrijstellingen aanvragen. 

Op basis van een professionele bachelor kan je in principe geen vrijstelling aanvragen voor opleidingsonderdelen uit een academische opleiding, omdat de academische, onderzoeksgerichte component onvoldoende aanwezig is.

Een aanvraag tot vrijstellingen houdt in dat je een dossier indient om te bewijzen dat je de competenties van één of meerdere opleidingsonderdelen reeds beheerst. Jij dient dit als student zelf aan te tonen.

Procedure

Klik op het online formulier hieronder dat overeenstemt met het programma waarvoor je bent of je wenst te registreren bij VUB. Je vindt er alle afspraken rond de vrijstellingsprocedure terug en een handleiding met nuttige tips en voorbeelden om jouw dossier volledig en correct in te dienen. Enkel tijdig ingediende en volledige dossiers worden behandeld. Reken op een verwerkingstijd van maximaal 3 à 4 weken.

Toegepaste Economische Wetenschappen
Handelsingenieur
Bedrijfskunde
Politieke wetenschappen 
Communicatiewetenschappen 
Sociologie

=> De formulieren voor Engelstalige programma's vind je hier

Geneeskunde en Farmacie

Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling, neem dan contact op met studietraject.gf@vub.be. Voeg in je e-mail eventueel al behaalde diploma's toe en je officiële nominatieve puntenlijst.

Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding

Je kan in aanmerking komen voor een vrijstelling wanneer:

 • je eerder gevolgde vakken inhoudelijke gelijkenissen tonen met onze vakken binnen de Educatieve Master.
 • je van een andere universiteit komt en je studies wil voortzetten aan de Vrije Universiteit van Brussel.

Een vrijstellingsaanvraag verloopt op dossier en bestaat uit:

 • aanvraagformulier vrijstellingen
 • een officiële puntenlijst van alle relevante vakken
 • een kopie van de opleidingsonderdeelfiches (= korte beschrijving van de inhoud van de relevante vakken)

Het dossier stuur je volledig ingevuld per e-mail door naar het Departement van de Lerarenopleiding (lerarenopleiding@vub.be).

Ingenieurswetenschappen

Ga eerst na welke soort vrijstelling je wenst aan te vragen:

 • Vrijstellingsaanvraag voor opleidingsonderdelen op basis van eerder behaalde vakken: je vraagt één of meerdere vrijstellingen aan op basis van opleidingsonderdelen die je al eerder hebt gevolgd. Deze vrijstellingen kan je via de procedure op deze webpagina aanvragen bij de faculteit. Je hoeft geen vrijstelling aan te vragen voor vakken waarvoor je al een creditbewijs behaalde aan de VUB. Het behaalde examenresultaat wordt automatisch overgenomen (check Selfservice Studenten). Voorwaarde is dat dit opleidingsonderdeel een identiek aantal studiepunten en een identieke vakcode heeft. 
 • Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties: je hebt geen gelijkaardig opleidingsonderdeel gevolgd, maar je kan via je ervaring aantonen dat je de leerresultaten van een bepaald opleidingsonderdeel hebt verworven. Je zal eerst een procedure moeten volgen bij de Universitaire Associatie Brussel. Je vindt meer informatie op deze webpagina.

Via dit formulier kan je vrijstellingen aanvragen binnen de opleidingen van de faculteit Ingenieurswetenschappen aan de VUB. De instructietaal kan je aanpassen in de rechterbovenhoek. Lees telkens zeer goed de gestelde vraag. Aangezien een groot deel van dit formulier automatisch verwerkt wordt, is het belangrijk dat je de juiste informatie opgeeft. De faculteit neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten gemaakt op basis van verkeerde informatie. Aanvragen met verkeerde of ontbrekende informatie behandelen we niet. Voor elk vak waarvoor je een vrijstelling wil aanvragen, vul je een nieuw formulier in.

Bezorg hierna nog volgende documenten digitaal via Studietraject.ir@vub.be voor de deadline. We kunnen je aanvraag pas verwerken nadat je deze documenten hebt bezorgd. In het onderwerp van je mail vermeld je 'vrijstellingsaanvraag'.

 • Creditbewijs: dit is het officiële bewijs van slagen voor het vak. We aanvaarden creditbewijzen uitgereikt door je vorige instelling, officiële puntenlijsten (geen screenshots) of een kopie van het diplomasupplement waarop de behaalde vakken staan weergegeven.
  • Geef dit document een duidelijke naam: Creditbewijs_NAAM_(nr.)
 • ECTS-fiche: aan elk opleidingsonderdeel is een ECTS-fiche verbonden die de doelstellingen, inhoud, werkvormen en leer- en evaluatieactiviteiten beschrijft. Je hoeft dit enkel nog door te mailen als je bij het invullen van het formulier geen hyperlink naar de fiche kon opgeven! Houd er rekening mee dat een scan van een fiche doorsturen zorgt voor een vertraging in de procedure. Je aanvraag kan pas behandeld worden nadat je de ECTS-fiche hebt bezorgd en deze leent zich niet tot automatische verwerking.
  • Geef dit document een duidelijke naam: ECTS_NAAM_Vaktitel

Bij vragen kan je mailen naar studietraject.ir@vub.be

Je registreert je voor alle opleidingsonderdelen binnen de gestelde deadlines, ook voor de vakken waarvoor je een vrijstelling hebt aangevraagd. We houden je via je VUB-e-mailadres op de hoogte over je vrijstellingen. De toegekende vrijstellingen worden dan voor jou ingegeven in Selfservice Studenten.

Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Om een vrijstelling aan te vragen, vul je per opleiding één formulier in waarin je al jouw vrijstellingen aanvraagt. Je kan per semester maar één keer het formulier invullen. Denk dus goed na welke vrijstellingen je wil aanvragen!

Vul dit online formulier in om vrijstellingen aan te vragen 

Je kan hier een overzicht vinden van welke vrijstellingen eerder wel of niet werden toegekend op basis van credits die je behaalde in bepaalde vooropleidingen.

Eerder beoordeelde vrijstellingen

Bereid je goed voor zodat je zeker een volledige aanvraag indient. Meer informatie vind je terug op het formulier zelf.

Schrijf je al in voor de vakken waarvoor je een vrijstelling vraagt en ga naar de lessen. Zo ben je zeker dat je geen deadlines of verplichte lessen mist indien je de vrijstelling niet krijgt. Indien je de vrijstelling wel krijgt, schrijven wij jou uit.

Letteren en Wijsbegeerte

Via dit fomulier kan je vrijstellingen aanvragen binnen de opleidingen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB. Vrijstellingen aanvragen voor het nieuwe academiejaar kan vanaf 1 juli.

 • Voor elk vak waarvoor je een vrijstelling wil aanvragen, vul je een nieuw formulier in.
 • Lees telkens de gestelde vraag. Aangezien we een groot deel van dit formulier automatisch verwerken, is het belangrijk dat je de juiste informatie opgeeft. De faculteit neemt geen verantwoordelijkheid op voor fouten gemaakt op basis van verkeerde informatie. Aanvragen met verkeerde of ontbrekende informatie worden niet behandeld.
 • Je kan een vrijstelling voor 1 vak aanvragen op basis van 4 vakken die je ergens anders behaalde, maar kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Een gerichte aanvraag met minder vakken die beter aansluiten bij het vak waarvoor je een aanvraag indient, is beter dan een aanvraag op basis van 4 vakken die er slechts deels mee te maken hebben. Vergelijk daarom altijd de inhoud van deze vakken, niet enkel de titel! Voeg niet nodeloos vakken toe aan je aanvraag. Dit helpt je aanvraag niet verder.

2) Bezorg hierna nog volgende documenten digitaal via Studietraject.lw@vub.be voor de deadline. We verwerken je aanvraag pas nadat je deze documenten hebt bezorgd. In het onderwerp van je mail vermeld je 'vrijstellingsaanvraag'.

 • Creditbewijs: dit is het officieel bewijs van slagen voor het vak. We aanvaarden creditbewijzen uitgereikt door je vorige instelling, officiële puntenlijsten (geen screenshots!) of een kopie van het diplomasupplement waarop de behaalde vakken staan weergegeven.
  • Geef dit document een duidelijke naam: Creditbewijs_NAAM_(nr.)
 • ECTS-fiche: aan elk opleidingsonderdeel is een ECTS-fiche verbonden die de doelstellingen, inhoud, werkvormen en leer- en evaluatieactiviteiten beschrijft. Je hoeft dit enkel nog door te mailen als je bij het invullen van het formulier geen hyperlink naar de fiche kon opgeven. Houd er rekening mee dat een scan van een fiche doorsturen zorgt voor een vertraging in de procedure. We behandelen je aanvraag pas nadat je de ECTS-fiche bezorgt, en deze leent zich niet tot automatische verwerking.
  • Geef dit document een duidelijke naam: ECTS_NAAM_Vaktitel

Bij vragen kan je een mail sturen naar studietraject.lw@vub.be.

Psychologie en Educatiewetenschappen

Iedereen kan een vrijstelling aanvragen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) voor een opleidingsonderdeel als je een creditbewijs behaalde voor een opleidingsonderdeel met dezelfde of gelijkaardige inhoud (al dan niet aan de Vrije Universiteit Brussel).

Schakelstudenten en studenten in een voorbereidingsprogramma krijgen in principe geen vrijstellingen omdat hun vakkenpakket gebaseerd is op hun vooropleiding. Indien je bijvoorbeeld meerdere vooropleidingen hebt genoten en van mening bent dat je de inhoud van een bepaald vak reeds verworven hebt aan een andere onderwijsinstelling dan staat het je vrij om toch een aanvraag tot vrijstelling te doen.

Vrijstelling aanvragen
 1. Vul dit digitale vrijstellingsformulier in. Je vult een apart formulier in per vrijstelling die je aanvraagt.
 2. Stuur volgende documenten vervolgens per mail naar facpe@vub.be. Vermeld daarbij duidelijk jouw naam en het vak waarvoor je een vrijstelling aanvraagt:
 • een officiële puntenlijst waarop alle relevante opleidingsonderdelen worden aangeduid;
 • een kopie van de opleidingsonderdeelfiches van het behaalde vak (de fiche moet betrekking hebben op het jaar waarin jij slaagde voor het vak).
   
Schat je kansen in

In deze tabel kan je op voorhand al checken of je al dan niet een vrijstelling kan aanvragen en of de beslissing positief kan zijn. Gelieve negatieve beslissingen, opgenomen in de tabel, niet opnieuw aan te vragen.

Overstappers KUL

Stap je over vanuit de opleiding psychologie aan de KUL? Dan volstaat het om je officiële puntenblad via mail naar facpe@vub.be te sturen. Je moet het digitale aanvraagformulier in dit geval niet invullen. 

Op 5 juli 2024 (10u) geven we een infosessie en overlopen we de vrijstellingen in de opleiding psychologie voor overstappers van de KUL (vanuit de opleiding psychologie). De infosessie gaat door in campus Etterbeek, gebouw C op de 3e verdieping in het lokaal C.3.06. Gelieve je KUL-puntenblad en/of vakkenoverzicht (nog geplande vakken) mee te brengen. Je hoeft hiervoor niet in te schrijven maar mag gewoon naar de infosessie komen.
Powerpoint van de infosessie

Na aanvraag word je via mail op de hoogte gebracht van de genomen beslissing.

Recht en Criminologie

Je kan je vrijstellingsaanvraag vanaf 5 juli en ten laatste op 15 oktober van het desbetreffende academiejaar indienen. 
Indien de aanvraag enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester betreft, is de uiterste datum voor aanvraag 15 februari.

Er kan slechts 1 aanvraagdossier per academiejaar worden ingediend, waarin je alle aanvragen voor vrijstellingen opneemt.

Het volledige aanvraagdossier bestaat uit 3 delen, gebundeld in 1 pdf-bestand:

 1. Het elektronisch ingevulde aanvraagformulier. Manueel ingevulde of onvolledige formulieren worden niet behandeld. 
 2. Diploma + diplomasupplement en/of officiële creditbewijzen. Op deze documenten markeer je de externe opleidingsonderdelen, het behaalde resultaat en aantal studiepunten waarop je je baseert om een vrijstelling aan te vragen. Bij het resultaat wordt het nummer van het VUB-opleidingsonderdeel vermeld waarvoor je een vrijstelling aanvraagt (bijv. VUB OO|01). 
 3. ECTS-fiches of officiële beschrijving van de opleidingsonderdelen op basis waarvan je een vrijstelling aanvraagt.

Het aanvraagdossier stuur je elektronisch door naar facrc@vub.be. We behandelen enkel volledige dossiers.

Belangrijk:
 • We brengen je op de hoogte van de beslissing via e-mail op het opgegeven e-mailadres.
 • De toegekende vrijstellingen worden ingegeven in SelfService. Je checkt dit zeker vóór aanvang van de examenperiode. Bij twijfel contacteer je het faculteitssecretariaat.
 • Als student registreer je je voor alle opleidingsonderdelen binnen de gestelde deadlines, ook voor die waarvoor een vrijstelling werd aangevraagd.
 • Studenten die in het verleden een deelvrijstelling verkregen voor een opleidingsonderdeel, maar nog geen credit verwierven voor het volledige opleidingsonderdeel nemen bij de start van het nieuwe academiejaar contact op met de titularis van dat opleidingsonderdeel.
 • Wil je je studieprogramma overlopen, neem dan contact op met de studietrajectbegeleiding. Let wel: de studietrajectbegeleiders kunnen geen advies geven over vrijstellingen en/of precedenten, maar enkel over de samenstelling van jouw programma. Je kan hen natuurlijk wel contacteren om jouw programma te herbekijken nadat je een beslissing over de vrijstellingsaanvraag hebt ontvangen.
 
Aanvraagformulieren vrijstellingen

De formulieren voor academiejaar 2024-2025 vind je hier terug in juli. 

 • Bachelor Rechten
 • Master Rechten
 • Bachelor Criminologie
 • Master Criminologie
 • MaNaMa Sociaal Recht
 • MaNaMa Notariaat
 • MaNaMa Internationaal en Europees Recht

Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) kunnen aangevraagd worden op basis van een creditbewijs behaald voor een opleidingsonderdeel met dezelfde of gelijkaardige inhoud. De vrijstelling kan geheel of gedeeltelijk zijn en gebeurt door het indienen van een dossier. Informatie over de vereiste samenstelling van je dossier kan je hier vinden:

Je kan slechts 1 dossier, per opleiding, per academiejaar indienen. Het volledige aanvraagdossier dien je digitaal in. Enkel volledig en correct ingevulde aanvragen, die vergezeld zijn van de nodige bewijsstukken worden behandeld.

Dien je aanvraag in

ECTS fiches

Op zoek naar opleidingsfiches van een opleiding of vak van de VUB?

Deze bevatten onder andere de credits, docenten en inhoud van elk vak, benodigd studiemateriaal, beoogde leerresultaten, eindcompetenties en beoordelingsinformatie.

ECTS fiches