Wat is delibereren?

Tekorten worden toegestaan op basis van je GPT (gewogen-punten-tekort), afhankelijk van hoe groot je tekort is en voor hoeveel studiepunten (SP). Check op deze pagina goed de voorwaarden, hoe je zo'n GPT berekent en alle belangrijke info over het deliberatiesysteem.

Geen zin om dit allemaal op voorhand te berekenen?

Wacht dan gewoon het resultaat van je deliberatie af op je puntenblad.

Man en vrouw werkend aan een laptop met documenten in de hand

Wie kan gedelibereerd worden?

Of je überhaupt kan worden gedelibereerd, hangt af van enkele voorwaarden.

Je kan wel gedelibereerd worden als je alle vakken van je programma hebt opgenomen en er examen voor hebt afgelegd (uitgezonderd vrijstellingen). Dit wil zeggen bij het afronden van je:

 • eerste jaar Bachelor (BA1)
 • Schakelprogramma (SCH)
 • Voorbereidingsprogramma (VBR)
 • volledige Bacheloropleiding (BA)
 • volledige Masteropleiding (MA)
 • MaNaMa
 • Verkorte Bachelor

In uitzonderlijke gevallen kan je ook gedelibereerd worden voor postgraduaatprogramma’s. Indien dit het geval is, kan je de voorwaarden hiervoor terugvinden op de facultaire aanvullingen van het Onderwijs- en examenreglement.

Daarnaast moet je ook voldoen aan de deliberatievoorwaarden.

Je kan niet gedelibereerd worden als je nog niet alle vakken van je programma hebt opgenomen  (uitgezonderd vrijstellingen). Dit wil zeggen als je nog niet alle SP van je schakel- of voorbereidingsprogramma hebt opgenomen, of bij het afronden van je:

 • tweede jaar Bachelor (BA2)
 • eerste jaar Master van een tweejarige Masteropleiding (MA1)
 • tweede jaar Master van een driejarige Masteropleiding (opleiding Geneeskunde)

Als je ergens beoordeeld wordt volgens Behaald/Niet Behaald, dan kan je in geval van een NB (Niet Behaald) niet gedelibereerd worden.

Je kan enkel gedelibereerd worden als je voor alle opgenomen vakken een resultaat hebt behaald.

Als er een AFW (afwezig) staat op je puntenblad van de 1ste zittijd of je moet bvb nog een thesis indienen, dan krijg je eerst de kans om herexamens af te leggen en kan je sowieso pas na de 2de zittijd worden gedelibereerd.

Deliberatievoorwaarden

Behoor je tot de studenten die in aanmerking komen om gedelibereerd te worden? Dan kan je enkel gedelibereerd worden als je voldoet aan deze voorwaarden:

 • Je gewogen gemiddelde is 55% of hoger. Check je puntenblad, of bereken het zelf lager op deze pagina. Als je niet voor al je vakken een resultaat hebt behaald, wordt er geen gewogen gemiddelde berekend en kan je niet worden gedelibereerd.
 • Je hebt maximum 2 tekorten (alles onder de 10/20 is een tekort), geen enkel tekort is lager dan 8/20 en je hebt maximum één 8/20

   

=> Heb je dus een onvoldoende van 7/20 of lager, of meer dan 2 onvoldoendes? Dan kan je sowieso niet gedelibereerd worden en moet je al je tekorten hernemen in de volgende examenperiode.

 • Je hebt geen tekort voor een vak of opleidingsonderdeel waarbij dit niet toegelaten is. Check hier welke dat zijn.
 • Je gaat niet over je maximum GPT (Gewogen-Punten-Tekort). Klik hier om dat zelf te berekenen.

   

Let op: deze deliberatieregels worden automatisch toegepast. Je moet dus geen buispunten ‘inzetten’ of een aanvraag doen om gedelibereerd te worden. 

De basisregels

 • Indien je niet gedelibereerd werd in 1ste zit, moet je al je tekorten hernemen in 2de zit. Je tekort wordt NIET overgedragen van 1ste naar 2de zit. Enkel het recentste resultaat telt, ook als je vorige resultaat beter was. Niet deelnemen aan een herexamen resulteert in een AFW (afwezig) en betekent dat je het vak moet hernemen in de volgende examenperiode. 

   
 • Studiepunten en resultaten van externe vakken (gevolgd aan een andere onderwijsinstelling) tellen mee.

   
 • Als je gedelibereerd bent zal er TO bij je behaalde tekorten staan. Dit wil zeggen 'toegestane onvoldoende'. Deze tekorten hoef je niet te hernemen in je huidige opleiding en je bent geslaagd. Je krijgt echter geen creditbewijs voor deze vakken, dus in een andere opleiding zal je deze wel moeten hernemen.

   
 • Wil je een toegestane onvoldoende (TO) toch hernemen? Dan moet je al je onvoldoendes hernemen en telt enkel je recentste resultaat. Je dient hiervoor schriftelijk verzoek in bij je faculteitssecretariaat, maximum 7 dagen na het bekendmaken van je resultaten na het 2de semester.

   

Je GPT bereken je zelf. Het is onmogelijk voor onze diensten om dit voor elke student op aanvraag te gaan berekenen. Berekenen is niet nodig, alle regels en voorwaarden worden automatisch toegepast op je puntenblad.

Gewogen Punten Tekort (GPT)

Bereken zelf je behaalde GPT, en check of het niet hoger is dan je maximum toegelaten GPT.

Stap 1: Bereken je behaalde GPT

 Vb: Je haalt een 9/20 voor een vak van 3 SP

=> 1 (punt tekort) x 3 (studiepunten) = 3 GPT

Vb: Je haalt een 8/20 voor een vak van 6 SP

=> 2 (punten tekort) x 6 (studiepunten) = 12 GPTTel de GPT van al je tekorten samen. Dit is jouw behaalde GPT.

Stap 2: Blijf je onder je maximum GPT?

 Is je behaalde GPT niet hoger dan je maximum toegelaten GPT, dan worden je tekorten getolereerd.Is je behaalde GPT wel hoger dan je maximum toegelaten GPT, dan word je niet gedelibereerd.Word je niet gedelibereerd, dan moet je al je tekorten hernemen in de volgende examenperiode.

Wat is jouw maximum toegelaten GPT?

Studenten in een schakel-, voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor moeten ongeacht vrijstellingen sowieso het maximum GPT zelf berekenen.

Bij het afronden van BA1 - eerste bachelorjaar

 

Neem je alle vakken op van BA1?

=> max toegelaten = 18 GPTHeb je vrijstellingen waardoor je niet alle vakken opneemt?

Bereken zelf: (aantal opgenomen studiepunten in je programma x 18) / 60

Het maakt niet uit als jouw BA1 meer/minder dan 60 studiepunten telt.Voorbeeld berekening

Bij het afronden je volledige Bacheloropleiding

 

Heb je alle vakken opgenomen van je volledige Bacheloropleiding?

=> max toegelaten = 18 GPTHeb je vrijstellingen waardoor je niet alle vakken opneemt?

Bereken zelf: (aantal opgenomen studiepunten in je programma x 18) / 120

Als je vakken van BA2 en BA3 combineert, tel je de opgenomen studiepunten van beide jaren samen.Voorbeeld berekening

Bij het afronden je Schakelprogramma of Voorbereidingsprogramma

 

Heb je alle vakken opgenomen van je Schakel- of Voorbereidingsprogramma?

=> max toegelaten = 18 GPT voor een schakel- of voorbereidingsprogramma van 90 studiepuntenHeb je vrijstellingen waardoor je niet alle vakken opneemt?

Bereken zelf: (aantal opgenomen studiepunten in je programma x 18) / 90

Telt jouw programma meer dan 90 studiepunten? Dan blijft je max GPT 18.Voorbeeld berekening

Bij het afronden je Master of MaNaMa van 60 studiepunten

 

Heb je alle vakken opgenomen van je Master of MaNaMa?

=> max toegelaten = 12 GPTHeb je vrijstellingen waardoor je niet alle vakken opneemt?

Bereken zelf: (aantal opgenomen studiepunten in je programma x 12) / 60Voorbeeld berekening

Bij het afronden je Master van 90 studiepunten

 

Heb je alle vakken opgenomen van je Master?

=> max toegelaten = 13.5 GPTHeb je vrijstellingen waardoor je niet alle vakken opneemt?

Bereken zelf: (aantal opgenomen studiepunten in je programma x 13.5) / 90Voorbeeld berekening

Bij het afronden je Master of MaNaMa van 120 studiepunten

 

Heb je alle vakken opgenomen van je Master of MaNaMa?

=> max toegelaten = 18 GPTHeb je vrijstellingen waardoor je niet alle vakken opneemt?

Bereken zelf: (aantal opgenomen studiepunten in je programma x 18) / 120Voorbeeld berekening

Bij het afronden je Verkorte Bachelor

 

Heb je alle vakken opgenomen van je Verkorte Bachelor?

=> max toegelaten = 18 GPTHeb je vrijstellingen waardoor je niet alle vakken opneemt?

Bereken zelf: (aantal opgenomen studiepunten in je programma x 18) / 120

Telt jouw Verkorte Bachelor minder dan 120 studiepunten? Dan pas je de formule aan (vervang de '120').Voorbeeld berekening

Bereken zelf je gewogen gemiddelde

Je gewogen gemiddelde staat op 

Je puntenblad

Vermenigvuldig het aantal studiepunten van elk vak met het cijfer dat je voor dat vak behaalde. Tel de resultaten van elk vak samen.

bvb een 12/20 voor een vak van 6 SP en een 15/20 voor een vak van 3 SP 

 • 12 x 6 SP = 72 en 15 x 3 SP = 45 
 • 72 + 45 = 117

   
Deel dat cijfer door het totaal aantal studiepunten dat je in de opleiding hebt afgewerkt. Je bekomt nu een cijfer op 20.
 • 6 SP + 3 SP = 9 SP 
 • 117 / 9 SP = 13 (gewogen gemiddelde = 13/20)

   
Vermenigvuldig met 5 om een percentage te bekomen. Dit is je gewogen gemiddelde. 
 • 13 x 5 = 65 (gewogen gemiddelde = 65%)

Uitzondering op toegestane onvoldoende

Er zijn vakken en opleidingsonderdelen waarvoor je móet slagen. Hier zal nooit een onvoldoende worden toegestaan of gedelibereerd. Deze worden goedgekeurd door de onderwijsraad en staan vermeld in de facultaire aanvullingen op het Onderwijs- en Examenreglement.

Check hier welke vakken dat zijn voor jouw opleiding in academiejaar 2022-2023:

Ingenieurswetenschappen

Bachelor Architectuur

 • Ontwerpatelier: habitat en erfgoed (ID 006726)
 • Ontwerpatelier: stad en structuur (ID 006729)
 • Bachelorproef

   

Bachelor Industriële Wetenschappen

 • Ontwerpproject (ID 011409)
 • Bachelorproef

   

Master Fotonica // Master Photonics Engineering // European Master Photonics

 • Binnen deze interuniversitaire opleiding wordt voor geen enkel opleidingsonderdeel een tekort (toegestane onvoldoende) getolereerd. 

Alle Master opleidingen

 • Masterproef
 • Verplichte stage(s)

Psychologie en Educatiewetenschappen

Enkel de stage en masterproef kunnen niet gedelibereerd worden binnen de opleidingen van de faculteit.

Recht en Criminologie

Enkel de stage, de bachelor- en de masterproef kunnen niet gedelibereerd worden binnen de opleidingen van de faculteit.

Sociale Wetenschappen en Solvay Business School

Enkel de stage, de bachelor- en de masterproef kunnen niet gedelibereerd worden binnen de opleidingen van de faculteit.

Letteren en Wijsbegeerte

Geschiedenis

 • Werkcollege status en identiteit in de Klassieke Oudheid (BA1)
 • Werkcollege middeleeuwse geschiedenis (BA1)
 • Werkcollege Belgen in de wereld (BA1)
 • Werkcollege vroegmoderne criminaliteitsgeschiedenis (BA1)
 • Heuristiek: bronnen voor de geschiedenis (BA1)
 • Bachelorproef, Masterproef en/of verplichte stage(s)

   

Kunstwetenschappen en Archeologie

 • Werkcollege Kunstgeschiedenis (BA1)
 • Werkcollege Archeologie (BA1)
 • Bachelorproef, Masterproef en/of verplichte stage(s)

   

Taal- en Letterkunde

 • Onderzoeksmethodologie: Taal- en Letterkunde (BA)
 • Onderzoeksmethodologie: Letterkunde (MA)
 • Onderzoeksmethodologie: Taalkunde (MA)
 • Bachelorproef, Masterproef en/of verplichte stage(s)

   

Toegepaste Taalkunde

 • Vertaalatelier Frans (MA Vertalen)
 • Vertaalatelier Duits (MA Vertalen)
 • Vertaalatelier Engels (MA Vertalen)
 • Vertaalatelier Spaans (MA Vertalen)
 • Taalatelier Nederlands (MA Vertalen)
 • Bachelorproef, Masterproef en/of verplichte stage(s)

   

Linguistics and Literary Studies

 • Research Methodology: Literary Studies
 • Research Methodology: Linguistics
 • Translation Studies and Research Methodology
 • Interpreting Studies and Research Methodology
 • Bachelor- or Master thesis and/or mandatory internship(s)

Lerarenopleiding

 • Vakdidactiek II (alle specialisaties)
 • Professioneel leraarschap
 • Krachtige leeromgeving (alle specialisaties)
 • Positief en inclusief leefklimaat (alle specialisaties)
 • Bachelorproef, Masterproef en/of verplichte stage(s)

   

Educatieve Master Talen

 • onderzoeksmethodologie: Letterkunde
 • onderzoeksmethodologie: Taalkunde 
 • Bachelorproef, Masterproef en/of verplichte stage(s)

Geneeskunde en Farmacie

Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen

Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Bekijk voor welke vakken een tekort niet gedelibereerd kan worden:

Overzicht niet-delibereerbare vakken 2023 - 2024

Ben ik nu geslaagd, niet geslaagd of gedelibereerd?

Om te slagen voor je vakken heb je 2 examenkansen: tijdens de 1ste zittijd (in januari of juni) én tijdens de 2de zittijd (in augustus). Wanneer ben je geslaagd?

Na de 1ste zittijd (examens in januari en juni):
 • Je hebt voor alle vakken minstens 10/20 behaald = je bent geslaagd
 • Je hebt niet voor alle vakken 10/20 behaald, maar je voldoet wel aan de deliberatievoorwaarden = je bent geslaagd
 • Je hebt niet voor alle vakken 10/20 behaald en je voldoet niet aan de deliberatievoorwaarden = je moet voor de vakken waarop je nog geen 10/20 behaalde herexamens afleggen tijdens de 2de zittijd
Na de 2de zittijd (examens in augustus en september)
 • Je hebt voor alle vakken minstens 10/20 behaald = je bent geslaagd
 • Je hebt niet voor alle vakken 10/20 behaald, maar je voldoet wel aan de deliberatievoorwaarden = je bent geslaagd
 • Je hebt niet voor alle vakken 10/20 behaald en je voldoet niet aan de deliberatievoorwaarden = je moet de vakken waarop je nog geen 10/20 behaalde opnieuw opnemen tijdens het volgende academiejaar

   

=> Als je deelneemt aan de 2de zittijd (herexamens) worden deze resultaten definitief