Administratie en inschrijven

Administratie in orde?
Inschrijven voor (her)examens?

Bij de meeste faculteiten moet je inschrijven voor mondelinge examens. Ook voor schriftelijke examens kan het zijn dat je voor sommige examens moet inschrijven op een bepaald tijdsslot of lokaal, om overbevolking in de examenlokalen te vermijden.

Als dit het geval is, staat dit steeds vermeld bij je examenrooster.

2022_Administratie en inschrijven_Documenten_S_1708574428

Overlapping in je examenrooster

Als (her)examens op dezelfde dag Ć©n hetzelfde uur plaatsvinden, is er een overlapping in je examenrooster.
In dat geval geef je steeds voorrang aan:

 • verplichte vakken ten opzichte van keuzevakken
 • vakken die eerst voorkomen in een modeltraject
   

*Een examen in de voormiddag en een examen in de namiddag beschouwen we niet als overlap.
Check de aanvullingen van jouw faculteit op het Onderwijs- en Examenreglement 
 

Verplaatsing aanvragen wegens overlap

Wil je vragen of het mogelijk is om een examen te verplaatsen wegens een overlap in je rooster? Dat kan, maar hou er rekening mee dat dit niet altijd mogelijk is.

Wil je een verplaatsing van je examen aanvragen wegens overmacht? Daarvoor volg je een andere procedure. 
Examen verplaatsen wegens ziekte of overmacht?

Meld de overlapping aan je faculteit

binnen de 3 kalenderdagen na het bekendmaken van de examenroosters. Kijk hieronder hoe je dit precies moet melden.

In de mate van het mogelijke, zoekt je faculteit hiervoor een oplossing. Je wordt in dat geval geinformeerd over een eventueel nieuw examenmoment. Hou er rekening mee dat dit niet altijd mogelijk is!

Als je moet registreren voor examens, doe je dit ook als er een overlap is. 

Letteren en Wijsbegeerte

=> mail dit formulier ingevuld door ten laatste tegen 8 januari 2023 (23u55).

Lerarenopleiding

=> mail dit formulier ingevuld door.

Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

=> vul dit online formulier in.

Recht en Criminologie

=> vul dit online formulier in tegen dezelfde deadline als voor de registratie van mondelinge examens.

Psychologie en Educatiewetenschappen

=> mail dit formulier ingevuld door ten laatste tegen 17 december 2023.

Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

=> Vul dit online formulier in

Ingenieurswetenschappen

=> e-mail je faculteitssecretariaat en de betrokken docent(en) en vraag of een alternatief examenmoment mogelijk is.

Sociale Wetenschappen en Solvay Business School

=> e-mail je faculteitssecretariaat ten laatste op vrijdag 15 december 2023 en vraag of een alternatief examenmoment mogelijk is.

Geneeskunde en Farmacie

=> e-mail je faculteitssecretariaat en de betrokken docent(en) en vraag of een alternatief examenmoment mogelijk is.

Feedback en inzagerecht na de examens

Na de bekendmaking van de examenresultaten heb je het recht om je examens in te kijken en feedback te vragen.

 • Inzage van je examens moet je aanvragen binnen de 3 kalenderdagen na de elektronische bekendmaking van je resultaten
 • Toelichting van je examens moet je aanvragen binnen de 5 kalenderdagen na de elektronische bekendmaking van je resultaten

Check hier hoe de inzage - en feedbackmomenten van jouw faculteit georganiseerd worden, zoals vastgelegd in de

facultaire aanvullingen van het Onderwijs- en Examenreglement

Sociale Wetenschappen en Solvay Business School

Om je examen te kunnen inkijken of om een toelichting van je examenresultaten te vragen, stuur je een mailtje naar de titularis(sen) van het vak.

 • voor inzage van je examen: binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de officiĆ«le bekendmaking van je resultaten
 • voor een toelichting van je examenresultaten: binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de officiĆ«le bekendmaking van je resultaten

Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen

Inzage van je examens moet je aanvragen bij de titularis van het opleidingsonderdeel en dit ten laatste drie kalenderdagen na de officiĆ«le bekendmaking van de resultaten. Wens je feedback, dan mail je de titularis van het opleidingsonderdeel binnen de vijf kalenderdagen na de officiĆ«le bekendmaking van de resultaten om in onderling overleg een datum overeen te komen.   

Recht en Criminologie

Om je examen te kunnen inkijken of om een toelichting van je examenresultaten te vragen, stuur je een mailtje naar de titularis(sen) en zet facrc@vub.be in cc.

 • voor inzage van je examen: binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de bekendmaking van je resultaten (OER, Artikel 114, Ā§ 3).
 • voor een toelichting van je examenresultaten: binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de bekendmaking van je resultaten (OER, Artikel 114, Ā§ 4).

Psychologie en Educatiewetenschappen

Om je examen te kunnen inkijken of om een toelichting van je examenresultaten te vragen, stuur je een mailtje naar de titularis(sen) van het vak.

 • voor inzage van je examen: binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de officiĆ«le bekendmaking van je resultaten
 • voor een toelichting van je examenresultaten: binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de officiĆ«le bekendmaking van je resultaten

Letteren en Wijsbegeerte

Om je examen te kunnen inkijken of om een toelichting van je examenresultaten te vragen, stuur je een mailtje naar de titularis(sen) en zet je faclw@vub.be in cc.

 • voor inzage van je examen: binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de bekendmaking van je resultaten
 • voor een toelichting van je examenresultaten: binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de bekendmaking van je resultaten

Ingenieurswetenschappen

De openbaarheid van het schriftelijk tentamen/examen wordt verzekerd door de student na elke examenperiode inzage in de kopij te verlenen binnen de periode van vijf kalenderdagen na bekendmaking van de resultaten. Met het oog op een pedagogisch verantwoorde begeleiding kan de student binnen de periode van vijf kalenderdagen na de bekendmaking van de resultaten een toelichting vragen.De student die inzage wenst te krijgen in zijn schriftelijk tentamen/examen en/of feedback wenst te krijgen over zijn tentamen/examen doet hiertoe een aanvraag bij de titularis van het betrokken opleidingsonderdeel binnen de vastgelegde termijn. De titularis brengt de student op de hoogte van waar, wanneer en door wie (hemzelf of een door hem aangeduide persoon) inzage en/of feedback zal verleend worden. In tegenstelling tot inzage kan feedback ook buiten de periode van vijf kalenderdagen na bekendmaking van de resultaten verleend worden.Er wordt geen feedback of inzage verleend aan derden.

Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Elke examenperiode vindt er een facultaire inzagedag plaats, waarop je je examen kan komen inkijken. De data voor inzagemomenten zijn:

 • Examens januari: 13 februari 2023 (Etterbeek) en 14 februari 2023 (Jette) tussen 18u-20u
 • Examens juni: 10 juli 2023 (voormiddag Etterbeek, namiddag Jette)
 • Examens 2de zit: 19 september 2023 (voormiddag Etterbeek, namiddag Jette)Voor inhoudelijke feedback over jouw examen en vragen over deelpunten kan je terecht bij je docent. 

Lerarenopleiding

Info volgt

Geneeskunde en Farmacie

Inzage van je examens moet je aanvragen bij de titularis van het opleidingsonderdeel en dit binnen de periode van 3 kalenderdagen na de officiƫle bekendmaking van de resultaten.

Wens je feedback, dan mail je de titularis van het opleidingsonderdeel binnen de vijf kalenderdagen na de officiĆ«le bekendmaking van de resultaten om in onderling overleg een datum overeen te komen.   

Kopierecht examen

Wil je een kopie van jouw examenantwoorden? Dan kan je dit, enkel nadat je inzage en feedback hebt gekregen, aanvragen door het volgende formulier naar de docent te sturen:
aanvraag kopierecht examen

Vergeet zeker niet het faculteitssecretariaat in cc te zetten.

Examencommissie en deliberatiedata

De examencommissie komt samen na elke examenzittijd (in februari voor studenten die vroegtijdig kunnen afstuderen, in juli na eerste examen zittijd en in september na tweede examen zittijd) om de deliberatie per opleiding te organiseren. Tijdens deze deliberatie worden voor elke student de examenresultaten geofficialiseerd en wordt de proclamatiecode bepaald (verderzetting studietraject, geslaagd, niet geslaagd, inschrijving niet toegelaten, etc.). 

Alles over de deliberaties
 

 
Faculteit
 

Examencommissie 
(wordt aangevuld zodra bekend)
 

Deliberatiedata

 

Geneeskunde en Farmacie                  

Examencommissie 2023-2024              
Recht en Criminologie
Examencommissie 2023-2024 
 • Examens januari: 8 februari 2024
 • Examens juni: 4 juli 2024
 • Examens 2de zit: 12 september 2024
MILO Lerarenopleiding
Examencommissie 2023-2024
 • Examens januari: 10 februari 2023
 • Examens juni: 7 juli 2023
 • Examens 2de zit: 15 september 2023
Letteren en Wijsbegeerte
Examencommissie 2023-2024
 • Examens januari: 8 februari 2024
 • Examens juni: 4 juli 2024
 • Examens 2de zit : 13 september 2024

Sociale Wetenschappen
en Solvay Business School
 

Examencommissie 2023-2024
 • Examens januari 2024: 8 februari 2024
 • Examens juni 2024: 4 juli 2024
 • Examens 2de zit 2024: 12 september 2024

Ingenieurswetenschappen

Examencommissie 2023-2024

Lichamelijke Opvoeding 
en Kinesitherapie
 

Examencommissie 2023-2024
 • Examens januari 2024: 8 februari 2024
 • Examens juni 2024: 4 juli 2024
 • Examens 2de zit 2024: 12 september 2024

Psychologie en
Educatiewetenschappen
 

Examencommissie 2022-2023
 • Examens januari: 8 februari 2024
 • Examens juni: 4 juli 2024
 • Examens 2de zit : 12 september 2024

Wetenschappen en
Bio-ingenieurswetenschappen

Examencommissie 2023-2024 
 • Examens juni: 3, 4 en 5 juli 2024
 • Examens 2de zit: 11, 12 en 13 september 2024

 

Aanwezigheidsbewijs

Indien je een bewijs nodig hebt van deelname aan een examen (bv. voor je werkgever), gebruik je:

Bewijs aanwezigheid/deelname examen

Je vult hierop je naam in, de faculteit, de gegevens van het examen en laat dit ondertekenen door de docent (of afgevaardigde).