Bekendmaking roosters

  • 1ste zittijd (januari + juni): ten laatste 4 weken voor de start van de examens
  • 2de zittijd = herexamens (augustus + september): ten laatste 2 weken vóór de start van de examens
     
Check de examenperiodes in
De academische kalender 
 
Vragen of opmerkingen?
Contacteer je faculteit
2022_Kalender_Kruisjes_Planning_Examenrooster_S_2002803581

Check het examenrooster van jouw faculteit!

Op zoek naar het examenrooster voor de komende examenperiode? Check hier de roosters van de verschillende faculteiten.

Sociale Wetenschappen en Solvay Business School

Examenroosters eerste examenperiode – eerste zittijd (januari 2023)

Nederlandstalige programma’s

Creditcontract

The exam schedules for the programmes taught in English by the faculty Social Sciences and Solvay Business School can be found here

Geneeskunde en Farmacie

Examenroosters 1ste semester (januari 2023)
 

Bekijk de examenroosters

Ingenieurswetenschappen

De examenroosters van de eerste zittijd worden hier ten laatste 4 weken voor de aanvang van de examenperiode bekend gemaakt.
De examenroosters van de tweede zittijd worden hier ten laatste 2 weken voor de aanvang van de examenperiode bekend gemaakt.

Voor vragen kan je terecht bij je faculteitssecretariaat.

Letteren en Wijsbegeerte

Registratie mondelinge examens

In het examenrooster kan je zien of je docent een registratiemogelijkheid via Pointcarré aanbiedt. Je dient je in die gevallen nog te registreren voor het exacte examenmoment en -uur in Pointcarré. In Canvas kan je bij ‘Aankondigingen’, bij het desbetreffende vak een link zien die je doorverbindt met PointCarré.
Handleiding registreren voor examens op Pointcarré

Registratie voor mondeline examens:
vanaf 1 december 2022 (9u) tot en met 8 januari 2023 (23u55)

Het kan ook zijn dat de titularis van je vak via Canvas een andere manier van registratie heeft doorgegeven. Dan volg je vanzelfsprekend die alternatieve procedure.

Hieronder vind je een overzicht van de examenroosters
  • Rood = schriftelijk examen
  • Groen = mondeling examen (registratie Pointcarré start op 01/12/2022)
  • Geel = andere beoordeling
     

Bekijk de examenroosters

Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

De definitieve examenroosters worden hier ten laatste 4 weken voor de aanvang van de examenperiode bekend gemaakt.

Examenroosters

Registratie mondelinge- en praktijkexamens

Voor enkele mondelinge- en praktijkexamens moet je je registreren via het leerplatform Canvas. Je kan op het examenrooster terugvinden voor welke vakken dit nodig is. Registratie is enkel mogelijk nadat het DEFINITIEF examenrooster werd gepubliceerd, er zal in dat geval in de Canvascursus van het vak een melding worden geplaatst met info over hoe en wanneer je je kan registreren.

Handleiding registreren voor examens op Pointcarré

Psychologie en Educatiewetenschappen

Examenroosters zijn definitief 4 weken voor de start van de eerste examenperiode en eerste zittijd (januari en juni). Examenroosters voor tweede zittijd zijn definitief 2 weken voor de start van de zittijd. Voor vakken die ingericht worden door andere faculteiten, gelieve ook hun rooster te consulteren.

Bekijk de examenroosters

Recht en Criminologie

De examenroosters worden hier ten laatste 4 weken voor de aanvang van de examenperiode bekend gemaakt.

Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Examenroosters zijn definitief 4 weken voor de start van de eerste examenperiode en eerste zittijd (januari en juni). Examenroosters voor tweede zittijd zijn definitief 2 weken voor de start van de zittijd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor laattijdige wijzigingingen van opleidingsonderdelen ontleend bij andere faculteiten.

Examenrooster Bachelorprogramma's januari 2023
Examenrooster Masterprogramma's januari 2023

Educatieve Master

De examenroosters worden hier ten laatste 4 weken voor de aanvang van de examenperiode bekend gemaakt.

Examenroosters januari 2023 (1ste zit)
 

Campus Etterbeek 
Campus Leuven & Diest  
Campus Anderlecht