Puntenblad

Na elke examenperiode worden de resultaten van de examens meegedeeld via de Selfservice Studenten. 

 • De resultaten van de examens afgelegd in de januari-zittijd worden bekendgemaakt op de eerste dag van de eerste lesweek van het tweede semester. 
 • De resultaten van de examens afgelegd in de juni-zittijd en de tweede zittijd worden bekendgemaakt na de deliberatie door de examencommissie. 

Via de Selfservice Studenten krijg je een individueel puntenblad met vermelding van zowel jouw cijfers per vak als jouw proclamatiecode. Het is hierbij belangrijk om niet enkel je cijfers te raadplegen, maar ook je proclamatiecode. Deze geeft je immers heel wat waardevolle informatie over hoe jij de opleiding kan verderzetten of hebt afgerond. 

2022_Puntenblad_Resultaat_Document_Cijfers_S_765888433

Beschikbaarheid puntenblad

Een puntenblad komt enkel ter beschikking nadat de examencommissie is samengekomen en jouw examenresultaten heeft besproken. Daarna kan je jouw puntenblad, met vermelding van het examencijfer per opleidingsonderdeel en proclamatiecode, raadplegen en downloaden in de SelfService Studenten.

Puntenblad bekijken en downloaden

Wanneer de examencommissie precies samenkomt, verschilt van faculteit tot faculteit. In januari is dit enkel voor de studenten die afstuderen na het eerste semester

Als je nog niet bent geproclameerd, maar je hebt wel een overzicht van je resultaten nodig, dan kan je wel al je examenresultaten bekijken in de SelfService Studenten. 

De proclamatiecode op je puntenblad is de enige officiële beslissing. Deze kan je enkel zien nadat je op de knop “puntenblad afdrukken” hebt gedrukt.

Geen puntenblad?
 • Gaststudenten ontvangen hun resultaten via hun thuisonderwijsinstelling. Zij kunnen wel hun punten bekijken in de SelfService Studenten.
 • Studenten met een creditcontract of een examencontract ontvangen geen puntenblad. Zij kunnen hun punten in de SelfService Studenten enkel raadplegen.

Proclamatiecode

De proclamatiecode is de enige officiële uitslag die bepaalt of jij al dan niet de opleiding mag verderzetten of dat jij de opleiding succesvol hebt afgerond. Deze proclamatiecode kan je enkel terugvinden via je puntenblad. De proclamatiecode die op je puntenblad vermeld staat, is de enige officiële uitslag. Check hier de verschillende proclamatiecodes, inclusief hun betekenis.

Als je niet geslaagd bent voor alle opleidingsonderdelen, helpt de VUB je om je studievoortgang te bewaken.

Wat betekent jouw proclamatiecode?

Bindende voorwaarden (1)

Je krijgt bindende voorwaarden opgelegd omdat je niet voor minstens 60% van de opgenomen studiepunten geslaagd bent in je opleiding (bvb. bachelor of master). Je moet bij je volgende inschrijving onder diplomacontract minstens 75% van de opgenomen studiepunten behalen in die opleiding, inclusief de vakken die je voor een derde keer (of meer) opneemt.

Gecombineerde inschrijving niet geslaagd lagere vooropleiding

Omdat je niet geslaagd bent voor je vooropleiding, kan je (nog) niet afstuderen voor je 'hogere' opleiding.

Geslaagd

Je hebt je opleiding met succes afgerond. Indien je een diploma verwerft, wordt op basis van je gewogen gemiddelde een graad van verdienste toegekend.

Inschrijving niet toegelaten (1)

Je bent dit academiejaar voor geen enkel opleidingsonderdeel geslaagd en hebt dus geen creditbewijzen verworven. Daarom wordt je herinschrijving voor deze opleiding geweigerd.

Inschrijving niet toegelaten (3)

Je mag je niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding, omdat je de bindende voorwaarden niet bent nagekomen. Je hebt in het verleden dus de proclamatiecode ‘bindende voorwaarden’ gekregen, maar behaalde dit academiejaar niet de verwachte resultaten.

Niet geslaagd

Je bent niet geslaagd voor alle opleidingsonderdelen waarvoor je minder dan 10/20 scoorde, en moet deze opnieuw opnemen in een volgend academiejaar.
De opleidingsonderdelen waarvoor je minstens 10/20 behaalde moet je niet hernemen. Voor deze vakken heb je een creditbewijs verworven.

Je kan komend academiejaar verder studeren in een individueel studietraject. De studietrajectbegeleider kan je helpen om je programma samen te stellen.

Open zittijd

Nog niet al je examenresultaten zijn bekend. Jouw definitieve proclamatiecode zal later worden toegekend.

Uitgesteld naar tweede zittijd

Voor de examens waarvoor je minder dan 10/20 scoorde mag je opnieuw examen afleggen in de tweede zittijd.

Indien je na de eerste zit nog niet geslaagd bent voor al je vakken, word je automatisch ingeschreven voor deelname aan de tweede zittijd. Enkel voor bepaalde examens is het nodig dat je een examenmoment kiest. Dit wordt steeds vermeld op het examenrooster.

Uitgesloten van de zittijd

Er werd jou een tuchtsanctie opgelegd, waardoor je niet mag deelnemen aan de examens.

Verderzetting studietraject

Je herneemt volgend jaar alle opleidingsonderdelen waarvoor je minder dan 10/20 scoorde.
De opleidingsonderdelen waarvoor je 10/20 behaalde moet je niet hernemen. Voor deze vakken heb je een creditbewijs verworven.

Je kan komend academiejaar verder studeren in een individueel studietraject. De studietrajectbegeleider kan je helpen om je programma samen te stellen.

Studievoortgangsbeslissing herzien

Het is mogelijk om een studievoortgangsbeslissing en bijhorende proclamatiecode te herzien, wanneer het gaat om uitzonderlijke omstandigheden of wanneer er een vergissing gemaakt werd. Verder kan je ook beroep aantekenen tegen een studievoortgangsbeslissing.

Alles over je studievoortgang

Hulp en advies

Met vragen rond deliberatieregels, de gevolgen van je resultaten voor je studietraject en de mogelijkheden voor heroriëntering kan je steeds terecht bij je studietrajectbegeleider.

Studietrajectbegeleiding

Denk je dat er een fout staat op je puntenblad?

Contacteer je faculteit

Cijfers

Aan elk vak wordt een examencijfer toegekend. Het examencijfer wordt uitgedrukt onder de vorm van een geheel getal (van 0 tem 20) en komt tot stand volgens de berekeningswijze zoals die omschreven is in de studiedeelfiche of via Canvas. Je behaalt een creditbewijs en slaagt dus voor een vak wanneer je als eindcijfer voor het vak minimum 10/20 hebt behaald. 

Soms komt het aan op een decimaal

Examencijfers worden aan de VUB afgerond naar een natuurlijk getal. Alle cijfers en gemiddelden worden als volgt afgerond:

 • naar het onderliggend cijfer voor de decimalen kleiner dan 0,5 (9,4/20 wordt 9/20)
 • naar het bovenliggend cijfer voor de decimalen groter dan of gelijk aan 0,5 (9,5/20 wordt 10/20)

De afronding gebeurt voor het examencijfer en niet voor de eventuele onderdelen waaruit het examencijfer wordt berekend.

Hogere cesuur

Sommige examens zullen gesoord worden met een correctie voor raden (gokken), waarbij zal worden gebruik gemaakt van een positieve scoring met Hogere Cesuur. Als dit zo is, zal dit aangegeven staan in de opleidingsfiche, en zal je docent dit communiceren.

Dat wil zeggen dat er geen punten worden afgetrokken voor een fout antwoord. Je wordt dus aangeraden om op elke vraag een antwoord te geven, zelfs als je het antwoord niet, of gedeeltelijk weet. Wat er wél gebeurt is dat de grens voor slagen of niet slagen (het aantal vragen dat correct dient beantwoord te worden om 10/20 te halen) rekening zal houden met de kans op raden (gokken), en dus hoger zal liggen. Je dient dus méér dan 50% van de vragen juist te hebben, om 10/20 te halen. Geen enkele vraag juist (0%) blijft 0/20, alle vragen juist (100%) betekent nog altijd 20/20. 

Een onvoldoende of tekort?

Tekorten worden in sommige gevallen toegestaan. Check goed de voorwaarden en deliberatieregels.

Deliberatieregels

Graad van verdienste

Van voldoening tot grootste onderscheiding 

Als je geslaagd bent voor een volledige opleiding kennen we ook een graad van verdienste toe aan je diploma op basis van je gewogen gemiddelde. 

Hoe bereken ik mijn gewogen gemiddelde? 

Om het gewogen gemiddelde te berekenen vermenigvuldig je het aantal studiepunten van elk vak met het cijfer dat je voor dat vak behaalde. Vervolgens deel je dat cijfer door het totaal aantal studiepunten dat je in de opleiding hebt afgewerkt. 

Graden van verdienste 

Op je diploma kunnen volgende graden van verdienste vermeld staan: 

 • Geslaagd met voldoening: gemiddeld eindresultaat minder dan 68% 
 • Geslaagd met onderscheiding: gemiddeld eindresultaat vanaf 68% 
 • Geslaagd met grote onderscheiding: gemiddeld eindresultaat vanaf 77% 
 • Geslaagd met grootste onderscheiding: gemiddeld eindresultaat vanaf 85% 

Schakelprogramma’s en voorbereidingsprogramma’s leiden niet tot een diploma maar tot een getuigschrift. Studenten in deze programma’s kunnen dus geen graad van verdienste verwerven. 

Opgelet! 

Een graad van verdienste kennen we enkel toe als een minimaal aantal studiepunten binnen de opleiding aan de VUB werd behaald: 

 • minimaal 60 studiepunten voor een bacheloropleiding 
 • minimaal de helft van de totale studieomvang voor een masteropleiding

Puntenblad bekijken en downloaden

2022_Examenresultaten_puntenblad_stap1_NL.png
Stap 1: Klik op 'Puntenblad'

 

Log in op de Student SelfService met je VUB accountKlik op 'Puntenblad'.

2022_Examenresultaten_puntenblad_stap2_NL.jpg
Stap 2: Je krijgt nu een overzicht van al je puntenbladen

 

Deze puntenbladen worden pas getoond na een gevalideerde deliberatie. Je kan meerdere puntenbladen per zittijd hebben, bijvoorbeeld wanneer je voor meerdere commissies of programma’s gedelibereerd werd. Klik op het puntenblad dat je wil raadplegen.

2022_Examenresultaten_puntenblad_stap3_NL.png
Stap 3: Kies een afdruktaal om je puntenblad te openen en/of te downloaden

 

Ook vrijstellingen en externe vakken worden getoond. Wanneer je op 'Nederlands' of 'Engels' klikt, kan je je puntenblad downloaden in de gewenste taal. 

Examenresultaten bekijken

Stap 1: In het hoofdmenu, klik op 'Studieoverzicht' 

 

Log in op de Student SelfService met je VUB accountKlik op 'Studieoverzicht'.

Overzicht CALI
Stap 2: Klik in het menu aan de linkerkant op de tab ‘Cijfers bekijken’.

 

Selecteer het academiejaar waarvoor je de punten wil bekijken.

Examenresultaten punten stap 2
Stap 3: Je kan nu per vak je punten checken. 

 

Opgelet! Check je je punten via je smartphone? Dan moet je mogelijk doorklikken om de naam van het vak te zien.

Puntenblad

Deelcijfers raadplegen

Een deelcijfer is een resultaat dat je behaalt op een onderdeel van een vak, bijvoorbeeld het hoorcollege of werkcollege. Wil je de deelcijfers van een bepaald vak checken? Ontdek hier hoe het moet.

Examenresultaten deelcijfers stap 1
Stap 1: In het hoofdmenu, selecteer 'Studieoverzicht'.

 

Log in op de Student SelfService met je VUB accountKlik op 'Studieoverzicht'

Deelcijfers
Stap 2: Klik op de knop ‘Mijn opdrachten bekijken’ in het menu aan de linkerkant.
Deelcijfers
Stap 3: Duid het academiejaar aan waarvoor je de cijfers wil bekijken.
Deelcijfers
Stap 4: Selecteer het vak waarvoor je de deelcijfers wil zien.
Deelcijfers
Stap 5: Je kan hier de deelcijfers per onderdeel van de evaluatie zien.

 

Als de docent opmerkingen heeft toegevoegd, zie je die ook hier terug.