Het studierendement

Het studierendement is de verhouding tussen het aantal geslaagde studiepunten en het aantal opgenomen studiepunten. Dit percentage vormt de basis voor onze studievoortgangsregels en is bepalend voor je verdere studieloopbaan. Het is dus belangrijk dat je jouw studierendement na elke examenperiode berekent, monitort en tracht te verhogen indien dit nodig is.

Via deze formule kan je zelf je studierendement berekenen: 

(aantal geslaagde studiepunten/aantal opgenomen studiepunten) X 100

Voorbeelden:

 • Indien je na de tweede zittijd voor 42 sp bent geslaagd, terwijl je 60 sp had opgenomen, dan heb je een studierendement van (42/60)X100 = 70% behaald. 
 • Indien je na het eerste semester voor 6 sp bent geslaagd, terwijl je in het eerste semester 30 sp had opgenomen, dan heb je een studierendement van (6/30)X100 = 20% behaald. 
Kreeg je in september 2023 bindende voorwaarden?

Dan verwachten we van jou bij een herinschrijving in dezelfde opleiding:

 • Dat je minstens 75% van je opgenomen studiepunten behaalt (na tweede zit)
 • Dat je slaagt voor de vakken waarvoor je reeds tweemaal ingeschreven was en nog geen credit behaalde

Of je bindende voorwaarden hebt gekregen, kan je weten via het raadplegen van je puntenblad. 

Basisregels studievoortgang

Aan de VUB verwachten we een zekere studievoortgang van onze studenten. Daarvoor gelden deze 4 basisregels (voor studenten zonder bindende voorwaarden):

Samenvatting studievoortgangsregels

Deze regels gelden vanaf academiejaar 2023-2024. 

Basisregel 1

Ieder academiejaar moet je slagen voor minstens 60% van het totaal aantal studiepunten dat je hebt opgenomen.

Voorbeeld: Neem je dit academiejaar 60 studiepunten op, dan moet je aan het einde van dit academiejaar geslaagd zijn voor minstens 36 studiepunten. Lukt dit niet, dan krijg je bindende voorwaarden.

Basisregel 2

Je moet voor elk vak na 4 examenkansen (of twee inschrijvingen) geslaagd of gedelibereerd zijn. Deze regel gaat in vanaf academiejaar 2023-2024 (wordt voor het eerst toegepast vanaf de deliberaties in september 2024), maar let op: de examenkansen die je reeds vóór 2023-2024 hebt benut, tellen mee. 

Voorbeeld: Neem je in 2023-2024 een vak op waarvoor je in 2022-2023 niet slaagde, dan benut je nu examenkans 3 (en 4) en moet je dus na de tweede zittijd geslaagd zijn voor dit vak. Lukt dit niet, dan krijg je bindende voorwaarden.

Basisregel 3

Je moet elk academiejaar studievoortgang maken en dus voor minstens één vak slagen. Je studierendement moet dus hoger zijn dan 0%.


 

Basisregel 4

Bij je eerste inschrijving in een bachelorprogramma moet je slagen voor minstens 30% van het totaal aantal studiepunten dat je hebt opgenomen. Deze regel gaat in vanaf academiejaar 2023-2024.

Voorbeeld: je start in een bachelor 1 en je neemt 60 studiepunten op. Dan moet je na de tweede zittijd voor minstens 18 studiepunten slagen. 

Basisregel 5

Basisregel 5 geldt voor studenten die reeds een opleiding volgden. Hiervoor is het belangrijk om te weten of je nieuwe opleiding tot hetzelfde studiegebied behoort als je oude opleiding

Check welke opleidingen tot hetzelfde studiegebied behoren

Behoort je opleiding NIET tot hetzelfde studiegebied als de opleiding die je eerder volgde?

In dat geval start je zonder bindende voorwaarden aan je nieuwe opleiding. Check hierboven zeker de studievoortgangsregels 1 tot en met 4. Deze blijven uiteraard wel van toepassing. Start je in een nieuwe bacheloropleiding, dan start je in drempeljaar 1.

Behoort je opleiding WEL tot hetzelfde studiegebied als de opleiding die je eerder volgde? 

Check dan alle informatie hieronder.

Opleiding behoort tot hetzelfde studiegebied

Je wil starten in een opleiding die wel tot hetzelfde studiegebied behoort als de opleiding die je eerder volgde. 
Afhankelijk of je van een andere universiteit komt of al VUB-student bent, gelden andere regels.

Je komt van een andere universiteit

 • Haalde je minder dan 60% studierendement in het afgelopen academiejaar en start je in drempeljaar 2 aan de VUB? 

Voorbeeld: Je startte in 2023-2024 de opleiding Rechten aan de KUL en wil in 2024-2025 starten aan de opleiding Rechten van de VUB. Beide opleidingen behoren tot hetzelfde studiegebied en hebben dezelfde drempel.

=> Je start in je 2de drempeljaar en krijgt bindende voorwaarden opgelegd. Je moet in je tweede drempeljaar slagen voor de eerste bachelorvakken van de VUB, alsook minstens 75% studierendement behalen op je totaal aantal opgenomen studiepunten. Lees hier alle info over de drempel.

 • Haalde je minder dan 60% studierendement in het afgelopen academiejaar en start je in drempeljaar 1 aan de VUB?

Voorbeeld: Je startte in 2023-2024 de opleiding Communicatiewetenschappen aan de UGent en wil in 2024-2025 starten aan de opleiding Politieke wetenschappen en Sociologie van de VUB. Ondanks het feit dat deze opleidingen tot hetzelfde studiegebied behoren, hebben ze niet dezelfde drempel.

=> Je krijgt bindende voorwaarden opgelegd. Je moet minstens 75% studierendement behalen op je totaal aantal opgenomen studiepunten. Lees hier alle info over de drempel.

 • Haalde je minder dan 60% studierendement en ben je voor deze opleiding aan de VUB niet onderhevig aan de drempel of heb je de drempel reeds behaald voor deze opleiding?

Voorbeeld 1: Je startte in 2022-2023 (of vroeger) de opleiding TEW aan de KUL en wil in 2024-2025 starten aan de opleiding TEW van de VUB. Beide opleidingen behoren tot hetzelfde studiegebied, maar aangezien de opleiding werd gestart voor 2023-2024 is er voor jou in deze opleiding geen drempel. 

Voorbeeld 2: Je wil een schakelprogramma, voorbereidingsprogramma of masterprogramma volgen dat tot hetzelfde studiegebied behoort als je eerdere opleiding. 

=> Je krijgt bindende voorwaarden opgelegd. Je moet dan minstens 75% studierendement behalen op je totaal aantal opgenomen studiepunten.

Je bent VUB student

Kreeg je de proclamatiecode Inschrijving Niet Toegelaten (INT) voor een opleiding aan de VUB uit hetzelfde studiegebied?

=> Je krijgt onmiddellijk bindende voorwaarden opgelegd. Bij je eerste inschrijving in de nieuwe opleiding moet je minstens 75% van je opgenomen studiepunten behalen en slagen voor de vakken die je voor een derde keer (of meer) opneemt. 

Voor bacheloropleidingen betekent dit dat je in drempeljaar 1 zal starten in je nieuwe opleiding. Check dus zeker ook even de drempelpagina. 

Belangrijk om te weten

 • Of je bindende voorwaarden of een weigering voor de opleiding kreeg, lees je af via de proclamatiecode op je puntenblad.
 • Je officiële studievoortgang wordt (bij herexamens) berekend na de tweede zittijd. Behaalde je na de eerste zittijd niet het vereiste studierendement, dan heb je dus nog een kans om je studievoortgang op te halen. 
 • Ben je ingeschreven voor 2 programma’s (bv. je combineert je bachelor met al enkele vakken uit de master), dan wordt je studievoortgang voor ieder programma apart berekend. 
 • De studievoortgangsregels zijn niet van toepassing binnen master-na-masteropleidingen of postgraduaten, tenzij anders vermeld in het aanvullend facultair onderwijs- en examenreglement. 

De informatie op deze pagina is een vertaling van het Onderwijs- en examenreglement van de Vrije Universiteit Brussel. Op dit centrale reglement kunnen de faculteiten aanvullingen maken. Deze kan je terugvinden in de aanvullende facultaire reglementen. 

Extra regels voor studenten die inschrijven in een nieuwe bachelor

Onderstaande regels zijn een gevolg van het nieuwe onderwijsdecreet dat in werking treedt vanaf academiejaar 2023-2024.

Studieomvang

Studenten die starten in de eerste bachelor worden automatisch geregistreerd voor het volledige modeltraject (alle vakken van eerste bachelor): dit is meestal een pakket van 60 studiepunten.

Uitzonderingen hiervoor zijn:

 • Studenten met een bijzonder statuut (functiebeperking, topsport, werkstudent, …) 
 • Studenten die reeds een bachelor- of masterdiploma behaald hebben
 • Studenten die studeren in uitzonderlijke omstandigheden

Deze studenten kunnen een aanvraag indienen om af te wijken van het voltijdse modeltraject

Drempel

Studenten die starten in de eerste bachelor, moeten na twee academiejaren geslaagd zijn voor alle vakken die ze bij hun eerste inschrijving in die bachelor hebben opgenomen. Studenten die deze drempel niet halen, zullen geweigerd worden om deze specifieke opleiding verder te zetten aan alle Vlaamse universiteiten. Deze regel is van toepassing voor alle generatiestudenten (studenten die een eerste keer inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen), alsook studenten die zijn gestart in een nieuwe bachelor. 

Wil je meer informatie over de drempel? Zijn er uitzonderingen mogelijk? Voor wie is deze drempel precies van toepassing?

Check alle info over de drempel

Studievoortgang van minstens 30%

Van studenten die gestart zijn in een nieuwe bachelor, verwachten we na de tweede zittijd een studierendement van minstens 30%. Studenten die niet voldoen aan dit studierendement na tweede zittijd, zullen na hun eerste jaar een weigering tot herinschrijving voor deze opleiding aan de VUB krijgen.
 

Reflectietool van Studiebegeleiding

Na de examens is het belangrijk om even te reflecteren over de voorbije periode. We nodigen je uit om onze reflectietool in te vullen, en zoeken samen met jou een manier om je studierendement te verhogen. Op basis van je situatie en aanpak tijdens het afgelopen semester, geven we je advies over hoe je je studeergedrag en welzijn kan optimaliseren. 

Gebruik de reflectietool

We beklemtonen graag nog eens het belang van de studievoortgangsregels en het invullen van de reflectietool. Je staat er echter niet alleen voor!
Check hier het aanbod van onze Studiebegeleiding

Bindende voorwaarden

Of je bindende voorwaarden kreeg, lees je af via de proclamatiecode op je puntenblad. Check eerst even de basisregels ivm studievoortgang

Je behaalde geen 60% studierendement

Dit wil zeggen dat je het volgende academiejaar binnen dezelfde opleiding moet slagen voor minstens 75% van het aantal studiepunten dat je hebt opgenomen. 

Voorbeeld: Heb je bindende voorwaarden en neem je 48 studiepunten op, dan moet je aan het einde van het academiejaar geslaagd zijn voor minstens 36 studiepunten. 

Let op! Zijn er vakken die je al voor de derde keer of meer moet afleggen (examenkans 5 en 6 of meer), dan moet je deze opnemen en hierop slagen om je bindende voorwaarden te behalen. 

Je behaalde 60% studierendement, maar slaagde niet voor één of meerdere vakken na 4 examenkansen?  

Dan moet je deze vakken opnemen en hierop slagen om je bindende voorwaarden te behalen.  In het geval van deze bindende voorwaarde hoef je dus geen 75% studierendement te behalen.

Deze regel gaat in vanaf academiejaar 2023-2024 en dit soort bindende voorwaarde zal de eerste keer worden toegekend na de tweede zittijd van academiejaar 2023-2024 (september 2024).

Gevolgen studietraject

Wanneer je bindende voorwaarden hebt, ligt voor jou de lat hoger dan in normale omstandigheden. Nog meer dan anders is het dus belangrijk dat je een haalbaar studietraject opstelt. 

De studietrajectbegeleiding verzamelde al heel wat algemene tips voor de samenstelling van een haalbaar individueel traject

Buitenlandse studenten met een verblijfsvergunning

Studenten die extra tijd nodig hebben om hun studieprogramma af te werken, dienen dit te bewijzen om hun Belgische verblijfsvergunning te verlengen. Neem voor meer info contact op met de International Office.

Niet behaald?

Wat als ik mijn bindende voorwaarden niet kan behalen?

Als je de bindende voorwaarden aan het einde van het academiejaar niet behaalt, dan wordt je herinschrijving voor dezelfde opleiding het academiejaar nadien geweigerd.  Wat zo’n weigering inhoudt, lees je hier

Zijn er uitzonderlijke omstandigheden die ervoor gezorgd hebben dat je je bindende voorwaarden niet kan behalen, dan kan je voor de examencommissie is samengekomen een gemotiveerd dossier indienen bij de faculteit. Lees meer over uitzonderlijke omstandigheden

Inschrijving niet toegelaten

Je hebt op jouw puntenblad de volgende proclamatiecode te lezen gekregen: 'Inschrijving niet toegelaten'. Dat betekent helaas dat je je niet kan herinschrijven voor deze opleiding aan de VUB. Deze beslissing is bindend en blijft gelden. Ze komt niet automatisch te vervallen na een aantal academiejaren. Je kan je niet zomaar opnieuw inschrijven voor deze opleiding. 

Let op! Ben je onderhevig aan de drempel en heb je deze na twee academiejaren niet behaald? Dan word je geweigerd om dezelfde opleiding verder te zetten aan alle Vlaamse universiteiten. 

Dit is geen gemakkelijke boodschap om te krijgen. Hoewel Studiebegeleiding de beslissing van de examencommissie niet kan veranderen, kan je wel steeds in het Contactpunt terecht voor een gesprek. Je kan ook eens surfen naar het platform MoodSpace.

Infographic Studiebegeleiding Moodspace

Wil je informatie over de beroepsprocedure, dan is langsgaan in het Contactpunt niet nodig. Je vindt alle informatie over de procedure op deze pagina.

Inschrijving niet toegelaten, wat nu?

Nieuwe opleiding starten

Misschien is er een andere opleiding die je vroeger al eens overwogen hebt of die jou ook interesseert? Informeer je dan verder over deze nieuwe opleiding. Ga na in welke mate dit een haalbare kaart is voor jou. Je kan een andere opleiding aan de VUB volgen indien je positief leerkrediet hebt. Je kan ook informeren bij een andere onderwijsinstelling. Lees deze tips indien je al een idee hebt welke andere studie je zou willen aanvatten.

Je weet dat je iets anders wil gaan studeren maar je hebt nog geen idee wat? Het is niet evident om een nieuwe keuze te moeten maken, maar je hoeft dit niet alleen te doen. Studiebegeleiding helpt je graag verder. Neem zeker de informatie en hulp op deze pagina even door.

Via de website van Onderwijskiezer krijg je een overzicht van het volledige aanbod aan hoger onderwijs in Vlaanderen. Je kan er tools gebruiken om na te gaan welke opleidingen jou interesseren, grasduinen door het aanbod door bv. te zoeken op interessegebied of bekijken welke onderwijsinstellingen een bepaalde opleiding aanbieden.

Overtuigd van de opleiding?

Je kan nagaan of er andere onderwijsinstellingen zijn die dezelfde opleiding aanbieden. De proclamatiecode die de examencommissie uitsprak over deze opleiding geldt namelijk enkel voor dezelfde opleiding aan de VUB, tenzij je de drempel niet hebt gehaald. In dat geval kan je de opleiding niet verder zetten aan een Vlaamse universiteit.Opgelet: het is mogelijk dat sommige onderwijsinstellingen jouw inschrijving ook zullen weigeren omdat je niet meer toegelaten bent in deze opleiding aan de VUB of dat men jou van bij de start bindende voorwaarden oplegt. We raden je aan om open te communiceren over jouw weigering, om niet voor onaangename verrassingen te staan. 

Na een onderbreking van minstens twee academiejaren na de weigering kan je een schriftelijk en gemotiveerd dossier indienen bij de examencommissie om toelating te vragen opnieuw te mogen starten aan de studie die je toen geweigerd werd (zie Onderwijs- en examenreglement 23-24 Art. 88 §8). In dit dossier motiveer je waarom je wenst te herstarten met de opleiding en op welke manier de omstandigheden gewijzigd zijn/op welke manier je de opleiding nu wel tot een goed einde zou kunnen brengen. Je stuurt dit verzoek naar je faculteitssecretariaat. De examencommissie zal beslissen of je al dan niet toelating krijgt om je opnieuw in te schrijven. Zij kunnen ook bindende voorwaarden opleggen.

Stoppen met studeren

Als je wat tijd nodig hebt voor jezelf of wil gaan werken, kan je je studies (tijdelijk) stopzetten. Je hoeft hiervoor niet uit te schrijven.

Beroep aantekenen

Je bent het niet eens met de studievoortgangsbeslissing of je meent dat jouw rechten geschonden zijn? Dan kan je een beroep aantekenen.

Beroepsprocedure

Internationale studenten

De proclamatiecode "Inschrijving niet toegelaten" heeft gevolgen voor de verblijfsstatus van internationale studenten in België. Neem contact op met je gemeente om de gevolgen voor je verblijfsvergunning te bepalen. Voor verdere vragen kun je ook terecht bij de International Relations Office

Uitzonderlijke omstandigheden

Voldoet je studierendement niet aan de verwachtingen, maar kan je dat motiveren op basis van uitzonderlijke omstandigheden? Dan kan je een gemotiveerd dossier indienen bij de voorzitter van de examencommissie via e-mail naar je faculteitssecretariaat. In je dossier doe je een feitelijke omschrijving van de uitzonderlijke omstandigheden, gestaafd met bewijsstukken. Je kan gebruik maken van deze modelbrief en checklist.

Het dossier bevat:

 • Concrete feitelijke omschrijving van je uitzonderlijke situatie mét bewijsstukken.
 • Bewijs dat de uitzonderlijke omstandigheden hebben verhinderd dat de noodzakelijke studievoortgang behaald werd. Er moet dus een duidelijke link zijn met je studietraject.
 • Bewijs dat de uitzonderlijke omstandigheden niet het gevolg zijn van eigen keuzes.

Het gaat bijvoorbeeld NIET om:

 • Situaties waarbij geen rechtstreekse link met je studietraject gelegd wordt.
 • Beweringen zonder enige bewijsstukken.

Het gaat bijvoorbeeld WEL om:

 • Een gestaafde langdurige ziekenhuisopname met duidelijk impact op het studietraject.
 • Ernstige langdurige ziekte van de student of een gezinslid met impact op het studietraject.
 • Overlijden van een gezinslid tijdens of vlak voor de examenperiode.

Dit dossier moet ingediend worden bij je faculteitssecretariaat:

 • Uiterlijk 16 augustus, als de omstandigheden plaatsvonden voor de start van de herexamenperiode. 
 • Minstens 5 kalenderdagen voor de deliberatie, als de omstandigheden plaatsvonden tijdens de herexamenperiode. 

De examencommissie zal naast jouw cijfers, rekening houden met dit dossier bij het nemen van een beslissing over jouw studievoortgang. Dit neemt niet weg dat zij nog steeds kunnen beslissen om een herinschrijving niet toe staan.

Nadat de examencommissie is samengekomen, zal je hun beslissing kunnen nalezen in de vorm van de proclamatiecode op jouw puntenblad. Je dient dit puntenblad zelf te downloaden in jouw SelfService om de beslissing te kunnen lezen. Deze proclamatiecode is de enige officiële uitslag.

Vragen?