Basisregels studievoortgang

Aan de VUB verwachten we van studenten dat zij ieder academiejaar slagen voor minstens 60% van het totaal aantal studiepunten dat ze hebben opgenomen.
Voorbeeld: Neem je dit academiejaar 60 studiepunten op, dan moet je aan het einde van dit academiejaar geslaagd zijn voor  minstens 36 studiepunten.

We spreken hierbij ook wel over studievoortgang of studierendement.

Ken jij de studievoortgangsregels? Doe de quiz!

Belangrijk om te weten
 • Je offici√ęle studievoortgang wordt (bij herexamens) berekend na de tweede zittijd. Behaalde je na de eerste zittijd geen 60%, dan heb je dus nog een kans om je studievoortgang op te halen.
 • Ben je ingeschreven voor 2 programma‚Äôs (bv. je combineert je bachelor met al enkele vakken uit de master), dan wordt je studievoortgang¬†voor ieder programma apart¬†berekend.
 • De studievoortgangsregels zijn niet van toepassing binnen master-na-masteropleidingen of postgraduaten, tenzij anders vermeld in het aanvullend facultair onderwijs- en examenreglement.

De informatie op deze pagina is een vertaling van het Onderwijs- en examenreglement van de Vrije Universiteit Brussel. Op dit centrale reglement kunnen de faculteiten aanvullingen maken. Deze kan je terugvinden in de aanvullende facultaire reglementen.

Wat bij onvoldoende studievoortgang?

Behaal je geen studievoortgang van 60% maar slaag je wel op minstens 1 vak, dan krijg je het volgende academiejaar binnen dezelfde opleiding bindende voorwaarden opgelegd.

Voorbeeld: Je neemt 60 studiepunten op. Aan het einde van het academiejaar behaal je er slechts 30 (studievoortgang < 60%). Je krijgt bij je herinschrijving bindende voorwaarden opgelegd binnen dezelfde opleiding.

Let op! Behaal je geen enkel vak (studievoortgang = 0%), dan wordt het volgende academiejaar je inschrijving voor dezelfde opleiding geweigerd.

Of je bindende voorwaarden of een weigering voor de opleiding kreeg, lees je af via de proclamatiecode op je puntenblad.

Bindende voorwaarden

Als je na de tweede zittijd geen studievoortgang van 60% behaalde maar wel slaagde op minstens 1 vak, dan legt de examencommissie jou aan het einde van het academiejaar bindende voorwaarden op. Je krijgt een e-mail van Studiebegeleiding waarin je uitgenodigd wordt voor een Q&A-sessie. Het is belangrijk hieraan deel te nemen.

Bindende voorwaarden

Wat houdt dat in?

Heb je op je puntenblad de proclamatiecode 'bindende voorwaarden' gekregen, dan wil dit zeggen dat je het volgende academiejaar binnen dezelfde opleiding moet slagen voor minstens 75% van het aantal studiepunten dat je hebt opgenomen.

Voorbeeld: Heb je bindende voorwaarden en neem je 48 studiepunten op, dan moet je aan het einde van het academiejaar geslaagd zijn voor minstens 36 studiepunten.

Let op! Zijn er vakken die je al voor de derde keer of meer moet afleggen (examenkans 5 en 6 of meer), dan moet je deze opnemen en hierop slagen om je bindende voorwaarden te behalen.

Gevolgen studietraject

Wanneer je bindende voorwaarden hebt, ligt voor jou de lat hoger dan in normale omstandigheden. Nog meer dan anders is het dus belangrijk dat je een haalbaar studietraject opstelt. 

De studietrajectbegeleiding verzamelde al heel wat algemene tips voor de samenstelling van een haalbaar individueel traject. Aan de verschillende faculteiten kunnen bovendien bijkomende regels gelden. Ga zeker na wat op jou van toepassing is.

Buitenlandse studenten met een verblijfsvergunning

Studenten die extra tijd nodig hebben om hun studieprogramma af te werken, dienen dit te bewijzen om hun Belgische verblijfsvergunning te verlengen. Neem voor meer info contact op met de International Office.

Niet behaald?

Wat als ik mijn bindende voorwaarden niet kan behalen?

Als je bij bindende voorwaarden aan het einde van het academiejaar geen studierendement behaalt van 75% of meer en niet slaagt voor de vakken die je een derde keer (of meer) opneemt, dan wordt je herinschrijving voor dezelfde opleiding het academiejaar nadien geweigerd. Wat zo’n weigering inhoudt, lees je hier

 

Zijn er uitzonderlijke omstandigheden die ervoor gezorgd hebben dat je je bindende voorwaarden niet kan behalen, dan kan je voor de examencommissie is samengekomen een gemotiveerd dossier indienen bij de faculteit. Lees meer over uitzonderlijke omstandigheden

Inschrijving niet toegelaten

Je hebt op jouw puntenblad de volgende proclamatiecode te lezen gekregen: 'Inschrijving niet toegelaten'. Dat betekent helaas dat je je niet kan herinschrijven voor deze opleiding aan de VUB. Deze beslissing is bindend en blijft gelden. Ze komt niet automatisch te vervallen na een aantal academiejaren. Je kan je niet zomaar opnieuw inschrijven voor deze opleiding.

Dit is geen gemakkelijke boodschap om te krijgen. Je kan steeds terecht voor een gesprek bij Studiebegeleiding of surf eens naar het platform Moodspace.

Studiebegeleiding Moodspace

Inschrijving niet toegelaten, wat nu?

Nieuwe opleiding starten

Misschien is er een andere opleiding die je vroeger al eens overwogen hebt of die jou ook interesseert? Informeer je dan verder over deze nieuwe opleiding. Ga na in welke mate dit een haalbare kaart is voor jou. Je kan een andere opleiding aan de VUB volgen indien je positief leerkrediet hebt. Je kan ook informeren bij een andere onderwijsinstelling. Lees deze tips indien je al een idee hebt welke andere studie je zou willen aanvatten.

Je weet dat je iets anders wil gaan studeren maar je hebt nog geen idee wat? Het is niet evident om een nieuwe keuze te moeten maken, maar je hoeft dit niet alleen te doen. Studiebegeleiding helpt je graag verder. Neem zeker de informatie en hulp op deze pagina even door.

Via de website van Onderwijskiezer krijg je een overzicht van het volledige aanbod aan hoger onderwijs in Vlaanderen. Je kan er tools gebruiken om na te gaan welke opleidingen jou interesseren, grasduinen door het aanbod door bv. te zoeken op interessegebied of bekijken welke onderwijsinstellingen een bepaalde opleiding aanbieden.

Overtuigd van de opleiding?

Je kan nagaan of er andere onderwijsinstellingen zijn die dezelfde opleiding aanbieden. De proclamatiecode die de examencommissie uitsprak over deze opleiding, geldt namelijk enkel voor dezelfde opleiding aan de VUB.

Opgelet: het is mogelijk dat sommige onderwijsinstellingen jouw inschrijving ook zullen weigeren omdat je niet meer toegelaten bent in deze opleiding aan de VUB of dat men jou van bij de start bindende voorwaarden oplegt. We raden je aan om open te communiceren over jouw weigering, om niet voor onaangename verrassingen te staan. 

Na een onderbreking van minstens twee academiejaren na de weigering kan je een schriftelijk en gemotiveerd dossier indienen bij de examencommissie om toelating te vragen opnieuw te mogen starten aan de studie die je toen geweigerd werd (zie Onderwijs- en examenreglement 22-23 Art. 88 §8). In dit dossier motiveer je waarom je wenst te herstarten met de opleiding en op welke manier de omstandigheden gewijzigd zijn/op welke manier je de opleiding nu wel tot een goed einde zou kunnen brengen. Je stuurt dit verzoek naar je faculteitssecretariaat. De examencommissie zal beslissen of je al dan niet toelating krijgt om je opnieuw in te schrijven. Zij kunnen ook bindende voorwaarden opleggen.

Stoppen met studeren

Als je wat tijd nodig hebt voor jezelf of wil gaan werken, kan je je studies (tijdelijk) stopzetten. Je hoeft hiervoor niet uit te schrijven.

Beroep aantekenen

Je bent het niet eens met de studievoortgangsbeslissing of je meent dat jouw rechten geschonden zijn? Dan kan je een beroep aantekenen.

Beroepsprocedure

Uitzonderlijke omstandigheden

Voldoet je studierendement niet aan de verwachtingen, maar kan je dat motiveren op basis van uitzonderlijke omstandigheden? Dan kan je een gemotiveerd dossier indienen bij de voorzitter van de examencommissie via e-mail naar je faculteitssecretariaat. In je dossier doe je een feitelijke omschrijving van de uitzonderlijke omstandigheden, gestaafd met bewijsstukken. Je kan gebruik maken van deze modelbrief.

Het dossier bevat:

 • Concrete¬†feitelijke¬†omschrijving¬†van je uitzonderlijke situatie m√©t¬†bewijsstukken.
 • Bewijs dat de uitzonderlijke omstandigheden hebben verhinderd dat de noodzakelijke studievoortgang behaald werd. Er moet dus een duidelijke¬†link¬†zijn¬†met je studietraject.
 • Bewijs dat de uitzonderlijke omstandigheden¬†niet het gevolg¬†zijn¬†van eigen keuzes.

Het gaat bijvoorbeeld NIET om:

 • Situaties waarbij geen rechtstreekse link met je studietraject gelegd wordt.
 • Beweringen zonder enige bewijsstukken.

Het gaat bijvoorbeeld WEL om:

 • Een gestaafde langdurige ziekenhuisopname met duidelijk impact op het studietraject.
 • Ernstige langdurige ziekte van de student of een gezinslid met impact op het studietraject.
 • Overlijden van een gezinslid tijdens of vlak voor de examenperiode.

Dit dossier moet ingediend worden bij je faculteitssecretariaat:

 • Uiterlijk 16 augustus, als de omstandigheden plaatsvonden voor de start van de herexamenperiode.¬†
 • Minstens 5 kalenderdagen voor de deliberatie, als de omstandigheden plaatsvonden tijdens de herexamenperiode.¬†

De examencommissie zal naast jouw cijfers, rekening houden met dit dossier bij het nemen van een beslissing over jouw studievoortgang. Dit neemt niet weg dat zij nog steeds kunnen beslissen om een herinschrijving niet toe staan.

Nadat de examencommissie is samengekomen, zal je hun beslissing kunnen nalezen in de vorm van de¬†proclamatiecode¬†op jouw puntenblad. Je dient dit puntenblad zelf te¬†downloaden¬†in jouw SelfService om de beslissing te kunnen lezen. Deze proclamatiecode is de enige offici√ęle uitslag.

Studievoortgangsinitiatieven

Volgens het Onderwijs- en Examenreglement van onze universiteit,¬†dien‚ÄĮje‚ÄĮelk academiejaar¬†minstens 60% van¬†het¬†aantal opgenomen studiepunten binnen‚ÄĮjouw‚ÄĮopleiding‚ÄĮte¬†behalen¬†(weet¬†dat een bachelor, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma en master¬†telkens als¬†aparte opleidingen worden¬†beschouwd).‚ÄĮOp basis van¬†de¬†resultaten¬†die je¬†in de loop van het academiejaar¬†behaalde,¬†blijk¬†je¬†hier¬†niet¬†aan te voldoen. De examencommissie¬†legt jou¬†daarom‚ÄĮbindende voorwaarden¬† op,¬†die zullen gelden tijdens¬†het academiejaar waarin¬† je‚ÄĮherinschrijft‚ÄĮvoor¬†dezelfde‚ÄĮopleiding.¬†We geloven dat je deze uitdaging tot een goed einde kan brengen. We‚ÄĮhelpen je graag¬†op weg¬†door¬†samen¬†te reflecteren over¬†jouw¬†bindende voorwaarden en¬†met jou¬†op zoek te gaan naar¬†de¬†gepaste begeleiding in¬†2022-2023.‚ÄĮ

2022_Professor geeft lezing aan een Multi Etnische Studenten_Slimme jongeren studeren aan de universiteit_Aula_S_1077839399

Vragen?