Kreeg je in september 2023 bindende voorwaarden?

Dan verwachten we van jou bij een herinschrijving in dezelfde opleiding:

 • Dat je minstens 75% van je opgenomen studiepunten behaalt (na tweede zit)
 • Dat je slaagt voor de vakken waarvoor je reeds tweemaal ingeschreven was en nog geen credit behaalde

Of je bindende voorwaarden hebt, kom je donderdag of vrijdag (na de deliberatie) te weten via het raadplegen van je puntenblad. 
Eerder kunnen we hier niet over communiceren. In geval van bindende voorwaarden krijg je maandag 18/9 een e-mail van Studiebegeleiding met verdere informatie.

Basisregels studievoortgang

Aan de VUB verwachten we een zekere studievoortgang van onze studenten. Daarvoor gelden deze 4 basisregels (voor studenten zonder bindende voorwaarden):

Samenvatting studievoortgangsregels Deze regels gelden vanaf academiejaar 2023-2024. 

Basisregel 1

Ieder academiejaar moet je slagen voor minstens 60% van het totaal aantal studiepunten dat je hebt opgenomen. Dit noemen we het studierendement. 
Voorbeeld: Neem je dit academiejaar 60 studiepunten op, dan moet je aan het einde van dit academiejaar geslaagd zijn voor minstens 36 studiepunten.  

Basisregel 2

Je moet voor elk vak na 4 examenkansen (of twee inschrijvingen) geslaagd of gedelibereerd zijn. Deze regel gaat in vanaf academiejaar 2023-2024 (wordt voor het eerst toegepast vanaf de deliberaties in september 2024), maar let op: de examenkansen die je reeds vóór 2023-2024 hebt benut, tellen mee. 
Voorbeeld: Neem je in 2023-2024 een vak op waarvoor je in 2022-2023 niet slaagde, dan benut je nu examenkans 3 (en 4) en moet je dus na de tweede zittijd geslaagd zijn voor dit vak. 

Voldoe je niet aan basisregels 1 en 2?

Dan krijg je bindende voorwaarden opgelegd als je deze opleiding verder zet aan de VUB

Basisregel 3

Je moet elk academiejaar studievoortgang maken en dus voor minstens één vak slagen. Je studierendement moet dus hoger zijn dan 0%. 

Basisregel 4

Bij je eerste inschrijving in een bachelorprogramma moet je slagen voor minstens 30% van het totaal aantal studiepunten dat je hebt opgenomen. Deze regel gaat in vanaf academiejaar 2023-2024.
Voorbeeld: je start in een bachelor 1 en je neemt 60 studiepunten op. Dan moet je na de tweede zittijd voor minstens 18 studiepunten slagen. 

Voldoe je niet aan basisregels 3 en 4?

Dan wordt je herinschrijving voor deze opleiding geweigerd aan de VUB

Belangrijk om te weten

 • Of je bindende voorwaarden of een weigering voor de opleiding kreeg, lees je af via de proclamatiecode op je puntenblad.
 • Je offici√ęle studievoortgang wordt (bij herexamens) berekend na de tweede zittijd. Behaalde je na de eerste zittijd niet het vereiste studierendement, dan heb je dus nog een kans om je studievoortgang op te halen.¬†
 • Ben je ingeschreven voor 2 programma‚Äôs (bv. je combineert je bachelor met al enkele vakken uit de master), dan wordt je studievoortgang voor ieder programma apart berekend.¬†
 • De studievoortgangsregels zijn niet van toepassing binnen master-na-masteropleidingen of postgraduaten, tenzij anders vermeld in het aanvullend facultair onderwijs- en examenreglement.¬†

De informatie op deze pagina is een vertaling van het Onderwijs- en examenreglement van de Vrije Universiteit Brussel. Op dit centrale reglement kunnen de faculteiten aanvullingen maken. Deze kan je terugvinden in de aanvullende facultaire reglementen. 

Regels voor studenten die inschrijven in een nieuwe bachelor

Onderstaande regels zijn een gevolg van het nieuwe onderwijsdecreet dat in werking treedt in academiejaar 2023-2024.

Studieomvang

Studenten die starten in de eerste bachelor worden automatisch geregistreerd voor het volledige modeltraject (alle vakken van eerste bachelor): dit is meestal een pakket van 60 studiepunten.

Uitzonderingen hiervoor zijn:

 • Studenten met een bijzonder statuut (functiebeperking, topsport, werkstudent, ‚Ķ)¬†
 • Studenten die reeds een bachelor- of masterdiploma behaald hebben
 • Studenten die studeren in uitzonderlijke omstandigheden

Deze studenten kunnen een aanvraag indienen om af te wijken van het voltijdse modeltraject. 

Drempel

Studenten die starten in de eerste bachelor, moeten na twee academiejaren geslaagd zijn voor alle vakken van de eerste bachelor. Studenten die deze drempel niet halen, zullen geweigerd worden om deze specifieke opleiding verder te zetten aan alle Vlaamse universiteiten. Deze regel is van toepassing voor alle generatiestudenten (studenten die een eerste keer inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen), alsook studenten die in september 2023 starten in een nieuwe bachelor.

Heb je recht op een verminderde studieomvang? Dan bestaat je drempelpakket uit de vakken die je in je eerste jaar van je inschrijving hebt opgenomen. Voor deze vakken moet je na twee academiejaren geslaagd zijn. 

Start je in september in een nieuwe bacheloropleiding en heb je binnen die bacheloropleiding vrijstellingen of overdrachten? Dan kan het zijn dat je reeds vakken van tweede en/of derde bachelor opneemt. In dit geval bestaat je drempel uit alle vakken die je in je eerste inschrijvingsjaar in deze bachelor registreert (dus ook de vakken van de hogere jaren).  

Schrijf je in voor een opleiding waarvoor je in het verleden reeds ingeschreven was? Je volgde in 2022-2023 bijvoorbeeld een bachelor psychologie aan een andere Vlaamse universiteit en start nu in september 2023 in de bachelor psychologie aan de VUB. In dit geval is de drempel voor jou niet van toepassing. De andere studievoortgangsregels uiteraard wel.

Studievoortgang van minstens 30%

Van studenten die in 23-24 starten in een bachelor, verwachten we na de tweede zittijd een studierendement van minstens 30%. Studenten die niet voldoen aan dit studierendement na tweede zittijd, zullen na hun eerste jaar een weigering tot herinschrijving voor deze opleiding aan de VUB krijgen.

Studiebegeleiding

We beklemtonen graag nog eens het belang van een doordachte en haalbare studiekeuze. Je hoeft dit echter niet alleen te doen. Studiebegeleiding helpt jou graag in het nemen van deze belangrijke beslissing. Check hier wat we te bieden hebben

Na de eerste examenperiode ontvang je een e-mail van Studiebegeleiding over jouw studievoortgang. Na het invullen van enkele vragen ontvang je een persoonlijk studieadvies.

Bindende voorwaarden

Of je bindende voorwaarden kreeg, lees je af via de proclamatiecode op je puntenblad. Check eerst even de basisregels ivm studievoortgang. 

In geval van bindende voorwaarden verwacht de VUB dat je deze reflectietool invult. Op basis van jouw antwoorden zal je een persoonlijk studieadvies ontvangen.

Je behaalde geen 60% studierendement

Dit wil zeggen dat je het volgende academiejaar binnen dezelfde opleiding moet slagen voor minstens 75% van het aantal studiepunten dat je hebt opgenomen. 
Voorbeeld: Heb je bindende voorwaarden en neem je 48 studiepunten op, dan moet je aan het einde van het academiejaar geslaagd zijn voor minstens 36 studiepunten. 

Let op! Zijn er vakken die je al voor de derde keer of meer moet afleggen (examenkans 5 en 6 of meer), dan moet je deze opnemen en hierop slagen om je bindende voorwaarden te behalen. 

Je behaalde 60% studierendement, maar slaagde niet voor één of meerdere vakken na 4 examenkansen?  

Dan moet je deze vakken opnemen en hierop slagen om je bindende voorwaarden te behalen.  In het geval van deze bindende voorwaarde hoef je dus geen 75% studierendement te behalen.

Deze regel gaat in vanaf academiejaar 2023-2024 en dit soort bindende voorwaarde zal de eerste keer worden toegekend na de tweede zittijd van academiejaar 2023-2024 (september 2024).

Gevolgen studietraject

Wanneer je bindende voorwaarden hebt, ligt voor jou de lat hoger dan in normale omstandigheden. Nog meer dan anders is het dus belangrijk dat je een haalbaar studietraject opstelt. 

De studietrajectbegeleiding verzamelde al heel wat algemene tips voor de samenstelling van een haalbaar individueel traject. 

Buitenlandse studenten met een verblijfsvergunning

Studenten die extra tijd nodig hebben om hun studieprogramma af te werken, dienen dit te bewijzen om hun Belgische verblijfsvergunning te verlengen. Neem voor meer info contact op met de International Office.

Niet behaald?

Wat als ik mijn bindende voorwaarden niet kan behalen?

Als je de bindende voorwaarden aan het einde van het academiejaar niet behaalt, dan wordt je herinschrijving voor dezelfde opleiding het academiejaar nadien geweigerd.  Wat zo’n weigering inhoudt, lees je hier

Zijn er uitzonderlijke omstandigheden die ervoor gezorgd hebben dat je je bindende voorwaarden niet kan behalen, dan kan je voor de examencommissie is samengekomen een gemotiveerd dossier indienen bij de faculteit. Lees meer over uitzonderlijke omstandigheden

Inschrijving niet toegelaten

Je hebt op jouw puntenblad de volgende proclamatiecode te lezen gekregen: 'Inschrijving niet toegelaten'. Dat betekent helaas dat je je niet kan herinschrijven voor deze opleiding aan de VUB. Deze beslissing is bindend en blijft gelden. Ze komt niet automatisch te vervallen na een aantal academiejaren. Je kan je niet zomaar opnieuw inschrijven voor deze opleiding. 

Let op! Ben je onderhevig aan de drempel en heb je deze na twee academiejaren niet behaald? Dan word je geweigerd om dezelfde opleiding verder te zetten aan alle Vlaamse universiteiten. 

Dit is geen gemakkelijke boodschap om te krijgen. Hoewel Studiebegeleiding de beslissing van de examencommissie niet kan veranderen, kan je wel steeds in het Contactpunt terecht voor een gesprek. Je kan ook eens surfen naar het platform MoodSpace.

Infographic Studiebegeleiding Moodspace

Wil je informatie over de beroepsprocedure, dan is langsgaan in het Contactpunt niet nodig. Je vindt alle informatie over de procedure op deze pagina.

Inschrijving niet toegelaten, wat nu?

Nieuwe opleiding starten

Misschien is er een andere opleiding die je vroeger al eens overwogen hebt of die jou ook interesseert? Informeer je dan verder over deze nieuwe opleiding. Ga na in welke mate dit een haalbare kaart is voor jou. Je kan een andere opleiding aan de VUB volgen indien je positief leerkrediet hebt. Je kan ook informeren bij een andere onderwijsinstelling. Lees deze tips indien je al een idee hebt welke andere studie je zou willen aanvatten.

Je weet dat je iets anders wil gaan studeren maar je hebt nog geen idee wat? Het is niet evident om een nieuwe keuze te moeten maken, maar je hoeft dit niet alleen te doen. Studiebegeleiding helpt je graag verder. Neem zeker de informatie en hulp op deze pagina even door.

Via de website van Onderwijskiezer krijg je een overzicht van het volledige aanbod aan hoger onderwijs in Vlaanderen. Je kan er tools gebruiken om na te gaan welke opleidingen jou interesseren, grasduinen door het aanbod door bv. te zoeken op interessegebied of bekijken welke onderwijsinstellingen een bepaalde opleiding aanbieden.

Overtuigd van de opleiding?

Je kan nagaan of er andere onderwijsinstellingen zijn die dezelfde opleiding aanbieden. De proclamatiecode die de examencommissie uitsprak over deze opleiding geldt namelijk enkel voor dezelfde opleiding aan de VUB, tenzij je de drempel niet hebt gehaald. In dat geval kan je de opleiding niet verder zetten aan een Vlaamse universiteit.

Opgelet: het is mogelijk dat sommige onderwijsinstellingen jouw inschrijving ook zullen weigeren omdat je niet meer toegelaten bent in deze opleiding aan de VUB of dat men jou van bij de start bindende voorwaarden oplegt. We raden je aan om open te communiceren over jouw weigering, om niet voor onaangename verrassingen te staan. 

Na een onderbreking van minstens twee academiejaren na de weigering kan je een schriftelijk en gemotiveerd dossier indienen bij de examencommissie om toelating te vragen opnieuw te mogen starten aan de studie die je toen geweigerd werd (zie Onderwijs- en examenreglement 22-23 Art. 88 §8). In dit dossier motiveer je waarom je wenst te herstarten met de opleiding en op welke manier de omstandigheden gewijzigd zijn/op welke manier je de opleiding nu wel tot een goed einde zou kunnen brengen. Je stuurt dit verzoek naar je faculteitssecretariaat. De examencommissie zal beslissen of je al dan niet toelating krijgt om je opnieuw in te schrijven. Zij kunnen ook bindende voorwaarden opleggen.

Stoppen met studeren

Als je wat tijd nodig hebt voor jezelf of wil gaan werken, kan je je studies (tijdelijk) stopzetten. Je hoeft hiervoor niet uit te schrijven.

Beroep aantekenen

Je bent het niet eens met de studievoortgangsbeslissing of je meent dat jouw rechten geschonden zijn? Dan kan je een beroep aantekenen.

Beroepsprocedure

Internationale studenten

De proclamatiecode "Inschrijving niet toegelaten" heeft gevolgen voor de verblijfsstatus van internationale studenten in Belgi√ę. Neem contact op met je gemeente om de gevolgen voor je verblijfsvergunning te bepalen. Voor verdere vragen kun je ook terecht bij de International Relations Office.¬†

Uitzonderlijke omstandigheden

Voldoet je studierendement niet aan de verwachtingen, maar kan je dat motiveren op basis van uitzonderlijke omstandigheden? Dan kan je een gemotiveerd dossier indienen bij de voorzitter van de examencommissie via e-mail naar je faculteitssecretariaat. In je dossier doe je een feitelijke omschrijving van de uitzonderlijke omstandigheden, gestaafd met bewijsstukken. Je kan gebruik maken van deze modelbrief en checklist.

Het dossier bevat:

 • Concrete¬†feitelijke¬†omschrijving¬†van je uitzonderlijke situatie m√©t¬†bewijsstukken.
 • Bewijs dat de uitzonderlijke omstandigheden hebben verhinderd dat de noodzakelijke studievoortgang behaald werd. Er moet dus een duidelijke¬†link¬†zijn¬†met je studietraject.
 • Bewijs dat de uitzonderlijke omstandigheden¬†niet het gevolg¬†zijn¬†van eigen keuzes.

Het gaat bijvoorbeeld NIET om:

 • Situaties waarbij geen rechtstreekse link met je studietraject gelegd wordt.
 • Beweringen zonder enige bewijsstukken.

Het gaat bijvoorbeeld WEL om:

 • Een gestaafde langdurige ziekenhuisopname met duidelijk impact op het studietraject.
 • Ernstige langdurige ziekte van de student of een gezinslid met impact op het studietraject.
 • Overlijden van een gezinslid tijdens of vlak voor de examenperiode.

Dit dossier moet ingediend worden bij je faculteitssecretariaat:

 • Uiterlijk 16 augustus, als de omstandigheden plaatsvonden voor de start van de herexamenperiode.¬†
 • Minstens 5 kalenderdagen voor de deliberatie, als de omstandigheden plaatsvonden tijdens de herexamenperiode.¬†

De examencommissie zal naast jouw cijfers, rekening houden met dit dossier bij het nemen van een beslissing over jouw studievoortgang. Dit neemt niet weg dat zij nog steeds kunnen beslissen om een herinschrijving niet toe staan.

Nadat de examencommissie is samengekomen, zal je hun beslissing kunnen nalezen in de vorm van de¬†proclamatiecode¬†op jouw puntenblad. Je dient dit puntenblad zelf te¬†downloaden¬†in jouw SelfService om de beslissing te kunnen lezen. Deze proclamatiecode is de enige offici√ęle uitslag.

Vragen?