Twijfels bij je studiekeuze

Je hebt twijfels bij je huidige studiekeuze en je overweegt om te veranderen. Weet dat je er niet alleen voor staat.

Denk goed na

Het maken van een nieuwe studiekeuze is niet evident. Misschien heb je al een idee welke richting je uit wil of misschien ook helemaal niet. Of misschien wil je wel gewoon volledig stoppen met studeren. Hoe het ook zij, heroriƫnteren of veranderen van opleiding is een actief en dynamisch proces waarbij je niet overhaast te werk mag gaan.

Om je hierbij te helpen, kan je gebruik maken van volgende tools:

Gebruik de studiekeuzewijzer 
Infographic Studiekeuze/HeroriĆ«nteren  
Even stilstaan bij je huidige opleiding/studiekeuze 
Even stilstaan bij je nieuwe studiekeuze: verkennen en ontdekken

Bij vragen of twijfels kan je terecht bij de studentenpsychologen van Studiebegeleiding.

2022_Infopunt studenten tijdens infodag_24 april_Etterbeek_VUB

Starten in het 2de semester?

Dat kan voor een aantal opleidingen! Hier vind je alle informatie terug over het aangepaste studietraject, je inschrijving en het kostenplaatje van het 2de semester.

Starten in februari

Op zoek naar een andere studierichting

Wil je van studierichting veranderen, maar weet je nog niet welke of waar? Let op, je kan enkel veranderen van opleiding tijdens het academiejaar wanneer je beschikt over een Belgisch diploma.

Let op! Vanaf academiejaar 2023-2024 treedt een nieuw onderwijsdecreet in werking. Dit heeft gevolgen voor studenten die starten in een nieuwe bachelor. Voor sommige richtingen zal je ook moeten deelnemen aan een (verplichte) ijkingstoets.

Bekijk alle nieuwe regels hier

Een andere richting binnen de VUB

Voor een overzicht van alle opleidingen aan de VUB kan je terecht op de opleidingspagina. Hier kan je per studieniveau alle programma's opvragen. Ook op onze infodagen kom je tijdens de infosessies alles te weten over onze opleidingen.

Huidige VUB-studenten kunnen ook gebruik maken van deze CANVAS module of studiekeuzewijzer om de juiste studiekeuze te maken.

Aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB)

De Universitaire Associatie Brussel bestaat uit de VUB en de Erasmushogeschool Brussel.  De EhB organiseert verschillende infomomenten voor geĆÆnteresseerden. Voor studenten die in het tweede semester willen starten aan de EhB is er een specifieke website

Deze studenten gingen je al voor

Aan een andere instelling

Op de website hogeronderwijsregister.be kan je opzoeken welke opleiding waar wordt aangeboden.

Iedereen (vanaf 15 jaar) met interesse in een Nederlandstalig educatief traject in Brussel kan voor informatie, begeleiding en oriĆ«ntatie bovendien ook terecht bij Leerwinkel Brussel. Je vindt er informatie over het Nederlandstalige onderwijs- en opleidingsaanbod in Brussel en kan er hulp krijgen bij het maken van een leer- of studiekeuze. 

Nieuwe studierichting gekozen

Je blijft aan de VUB studeren
 

Als je een andere VUB-opleiding wilt gaan volgen is het belangrijk dat je de studietrajectbegeleider van je nieuwe opleiding contacteert. In functie van de overeenkomst tussen je huidige opleiding en de nieuwe opleiding die je wil gaan volgen, kan er beslist worden om ingeschreven te blijven in je huidige opleiding. Wacht dus zeker het advies van de studietrajectbegeleider af alvorens je uitschrijft.


Let op: je VUB account wordt afgesloten als je je uitschrijft.
Zorg er dus voor dat je nieuwe aanmelding in orde is en je inschrijving is afgerond, voor je je uitschrijft (indien dat het advies van de studietrajectbegeleider is).

Behaalde je credits in de ene opleiding en ben je van plan over te stappen naar een gelijkaardige opleiding of heb je vragen over je leerkrediet, je individueel studieprogramma, je drempel of mogelijke vrijstellingen? Ook voor deze vragen kan je contact opnemen met de studietrajectbegeleider van je nieuwe opleiding.
Meer info over starten in het 2de semester

Gevolgen veranderen opleiding

Je blijft aan de VUB studeren

Blijf je aan de VUB studeren? Wees er dan bewust van dat het veranderen van de ene VUB-opleiding naar de andere gevolgen kan hebben voor studiegeld, kinderbijslag, studietoelage en leerkrediet.

Impact op studiegeld

Gevolgen voor je studiegeld als je aan de VUB blijft studeren

 
 • Veranderen van opleiding aan de VUB kan zonder aanrekening van bijkomend studiegeld indien je dit doet voor 1 december.
 • Indien je pas in het tweede semester gestart bent, kan je kosteloos wijzigen voor 1 maart.

Opgelet! Indien je nieuwe jaarprogramma meer studiepunten bevat dan oorspronkelijk zal desgevallend bijkomend studiegeld gevorderd worden.

Impact op kinderbijslag/Groeipakket

Gevolgen voor je kinderbijslag als je aan de VUB blijft studeren

Je recht op kinderbijslag of Groeipakket hangt af van het moment waarop je voor je initiƫle VUB-opleiding uitschrijft Ʃn het aantal studiepunten waarvoor je ingeschreven bent.

Voorwaarden kinderbijslag of Groeipakket

Je hebt als student recht op kinderbijslag of Groeipakket als je niet ouder bent dan 25 jaar en ingeschreven bent Ć©n blijft voor ten minsten 27 studiepunten tijdens het academiejaar (uitzondering: diplomajaar).

Groeipakket als student

Als je in Vlaanderen woont, moet je, om ononderbroken Groeipakket te ontvangen, vĆ³Ć³r het einde van de maand na je uitschrijving voor een nieuwe opleiding aan de VUB inschrijven (minstens 27 studiepunten). Als je in Brussel woont moet dit in dezelfde maand van je uitschrijving gebeuren.

Groeipakket als schoolverlater

Is dit niet het geval, dan kan je voor de onderbroken maanden nog Groeipakket als schoolverlater ontvangen gedurende maximum 12 maanden en zolang je geen 25 jaar bent. Om van dit krediet van maximum 12 maanden Groeipakket als schoolverlater gebruik te maken, moet je je niet inschrijven als werkzoekende bij de VDAB. Je kan van dit krediet Groeipakket als schoolverlater ook gebruik maken indien het aantal studiepunten in je opleiding aan de VUB minder dan 27 bedraagt.

Veranderen voor 1 december

Om nog verder kinderbijslag of Groeipakket te ontvangen, moet je in je nieuwe opleiding aan de VUB voor ten minste 27 studiepunten inschrijven.

 • De studiepunten van je initiĆ«le opleiding aan de VUB tellen niet meer mee voor de 27-studiepuntengrens.
 • Bedraagt het aantal studiepunten in je nieuwe opleiding aan de VUB minder dan 27, dan zal je geen kinderbijslag of Groeipakket als student meer krijgen vanaf de maand die volgt op de maand van uitschrijving uit je opleiding aan de VUB.

   
Veranderen tussen 1 december en 15 maart

Om nog verder kinderbijslag of Groeipakket te ontvangen, moeten er na de inschrijving in je nieuwe opleiding aan de VUB minstens 27 studiepunten opgenomen zijn.

 • Om na te gaan of er 27 studiepunten opgenomen zijn, tellen mee:
  • de studiepunten van de opleidingsonderdelen van het eerste semester van je initiĆ«le opleiding aan de VUB
  • de studiepunten van de opleidingsonderdelen in je nieuwe opleiding aan de VUB
 • Bedraagt het totaal aantal studiepunten minder dan 27, dan zal je geen kinderbijslag of Groeipakket als student meer krijgen vanaf de maand die volgt op de maand van uitschrijving van je initiĆ«le opleiding aan de VUB.

   
Veranderen na 15 maart

Normaal gezien zal je nog verder recht op kinderbijslag of Groeipakket hebben omdat de studiepunten van alle opleidingsonderdelen van je initiƫle opleiding aan de VUB en van de opleidingsonderdelen in je nieuwe opleiding aan de VUB, meetellen voor de 27 studiepuntengrens. Zeer waarschijnlijk zal dit totaal aantal studiepunten meer dan 27 zijn.

Impact op studietoelage

Gevolgen voor je studietoelage als je aan de VUB blijft studeren

Je recht op een studietoelage hangt af van het moment waarop je voor je initiƫle VUB-opleiding uitschrijft Ʃn het aantal studiepunten waarvoor je ingeschreven bent.

Voorwaarden studietoelage

Je hebt recht op een studietoelage als je tijdens het academiejaar in totaal ingeschreven bent en blijft aan Ć©Ć©n of meerdere hoger onderwijsinstellingen voor minstens 27 studiepunten onder diplomacontract (uitzondering: diplomajaar).

Veranderen voor 1 december

Om nog recht te hebben op een studietoelage, moet je in je nieuwe opleiding aan de VUB ten minste 27 studiepunten opnemen (met een diplomacontract).

 • Schrijf je in de nieuwe opleiding aan de VUB voor minder dan 27 studiepunten in, dan zal de afdeling Studietoelagen je studietoelage integraal terugvorderen, mocht je deze al ontvangen hebben.
 • Bedraagt het aantal studiepunten in je nieuwe opleiding aan de VUB meer dan 27 maar minder dan het aantal waarvoor je in je initiĆ«le opleiding aan de VUB was ingeschreven, dan zal de afdeling Studietoelagen een deel van de je studietoelage terugvorderen, mocht je deze al ontvangen hebben.

Indien de studietoelage nog niet uitbetaald was, dan breng je de afdeling Studietoelagen best zo snel mogelijk op de hoogte van deze nieuwe situatie.

Veranderen tussen 1 december en 15 maart

Voor de berekening van je studietoelage tellen de studiepunten van de opleidingsonderdelen van het eerste semester van je initiƫle opleiding aan de VUB Ʃn de studiepunten van de opleidingsonderdelen in je nieuwe opleiding aan de VUB mee.

Opgelet: bij generatiestudenten die tussen 1 december en de laatste dag vĆ³Ć³r de start van de eerste examenperiode van de eerste zittijd van opleiding veranderen, wordt de helft van de opleidingsonderdelen van het eerste semester als niet opgenomen beschouwd. Dit is niet van toepassing voor generatiestudenten die enkel van hoger onderwijsinstelling veranderen en dezelfde opleiding verderzetten!

 • Bedraagt het totaal aantal studiepunten minder dan 27 (oude opleiding VUB + nieuwe opleiding VUB), dan zal de afdeling Studietoelagen je studietoelage integraal terugvorderen, mocht je deze al ontvangen hebben.
 • Bedraagt het totaal aantal studiepunten meer dan 27 (oude opleiding VUB + nieuwe opleiding VUB), maar minder dan het aantal waarvoor je in je initiĆ«le opleiding aan de VUB was ingeschreven, dan zal de afdeling Studietoelagen een deel van de je studietoelage terugvorderen, mocht je deze al ontvangen hebben.

   

Indien de studietoelage nog niet uitbetaald was, dan breng je de afdeling Studietoelagen best zo snel mogelijk op de hoogte van deze nieuwe situatie.

Veranderen na 15 maart

Voor de berekening van je studietoelage tellen de studiepunten van alle opleidingsonderdelen van je initiƫle opleiding aan de VUB Ʃn van de opleidingsonderdelen waarvoor je inschrijft in je nieuwe opleiding aan de VUB, mee. Je ontvangt een studietoelage voor het totaal van al deze opleidingsonderdelen, rekening houdend dat je per academiejaar voor maximum 60 studiepunten een studietoelage kan ontvangen.

Impact op leerkrediet

Gevolgen voor je leerkrediet als je aan de VUB blijft studeren

Ontdek alles over je leerkrediet en wat de gevolgen kunnen zijn als je verandert van programma of stopt met studeren.

Leerkrediet

Impact op drempel

Gevolgen voor je drempel als je aan de VUB blijft studeren

Ontdek alles over de drempel en wat de gevolgen kunnen zijn als je verandert van programma of stopt met studeren.

Studievoortgang

Je gaat aan een andere instelling dan de VUB studeren

 
 • Informeer je goed over je nieuwe opleiding. Hiervoor kan je contact opnemen met de studietrajectbegeleider van de nieuwe opleiding van je nieuwe hogeschool of universiteit. Doe dit zeker wanneer het academiejaar reeds begonnen is.
 • Zet je studies aan de VUB stop.
 • Schrijf je in voor je nieuwe opleiding. Hiervoor dien je de inschrijvingsprocedure van de (nieuwe) onderwijsinstelling te volgen. Voor de registratie van je opleidingsonderdelen neem je best contact op met de studietrajectbegeleider van je nieuwe hogeschool of universiteit.

Stoppen met studeren

Je wil stoppen met je studies maar je weet nog niet wat je wil gaan doen?

Uitschrijven

Misschien wil je even een pauze inlassen en iets anders gaan doen? Met je vragen kan je terecht bij volgende diensten of organisaties: