Bacheloropleiding

Studenten met (gelijkgesteld) diploma secundair onderwijs

Overzicht van gelijkgestelde niet-Vlaamse diploma's secundair onderwijs

 • Identiteitskaart (voor- en achterkant) of paspoort
 • Recente foto voor je studentenkaart
 • Diploma secundair onderwijs*

  => als je in je laatste jaar zit: je inschrijvingsbewijs dat aangeeft wanneer je zal afstuderen en met welk diploma
 • Puntenlijst*

  => als je in je laatste jaar zit: alle resultaten die je tot op heden behaald hebt in je huidige opleiding
 • Taalbewijs (indien nodig)

  => ofwel het officiƫle resultaat van een taaltest of (een) document(en) waar duidelijk de onderwijstaal op vermeld staat. Indien niet, vraag dan extra bewijs (met stempel en handtekening) van je school.

* we hebben zowel het origineel als een beƫdigde vertaling nodig, als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn.

We hebben duidelijke scans of kwaliteitsvolle foto's nodig van de volledige originele documenten. Zorg ervoor dat het hele document goed zichtbaar is, en dat elk document een stempel en handtekening bevat of digitaal verifieerbaar is.

Studenten met ander diploma secundair onderwijs

Diploma staat niet in lijst gelijkgestelde diploma's (zie hoger)

Chinese burgers
 • alle bovenstaande documenten +
 • APS-certificaat (inschrijvingsproces buitenlands diploma)
 • CHSI verificatie verslag van je diploma (in plaats van je normale diploma document)

   
Studenten met een Nederlands diploma (Nederland)
 • alle bovenstaande documenten +
 • Indien mogelijk: Digitaal DUO certificaat van je diploma ('Uittreksel diploma') - dit kan je reguliere diploma vervangen

Masteropleiding

Algemene benodigde documenten
 • Identiteitskaart (voor- en achterkant) of paspoort
 • Recente foto
 • Diploma Hoger onderwijs*

  => als je in je laatste jaar zit: je inschrijvingsbewijs dat aangeeft wanneer je zal afstuderen en met welk diploma
 • Puntenlijst*

  => als je in je laatste jaar zit: alle resultaten die je tot op heden behaald hebt in je huidige opleiding
 • Taalbewijs (indien nodig)

  => ofwel het officiƫle resultaat van een taaltest of (een) document(en) waar duidelijk de onderwijstaal op vermeld staat. Indien niet, vraag dan extra bewijs (met stempel en handtekening) van je school.

* we hebben zowel het origineel als een beƫdigde vertaling nodig, als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn.

We hebben duidelijke scans of kwaliteitsvolle foto's nodig van de volledige originele documenten. Zorg ervoor dat het hele document goed zichtbaar is, en dat elk document een stempel en handtekening bevat of digitaal verifieerbaar is.

Extra documenten per programma

(check de toelatingsvoorwaarden van je programma om te checken of dit nodig is)

Chinese burgers
 • alle bovenstaande documenten +
 • APS-certificaat (inschrijvingsproces buitenlands diploma)
 • CHSI verificatie verslag van je diploma (in plaats van je normale diploma document)

   
Studenten met een Nederlands diploma (Nederland)
 • alle bovenstaande documenten +
 • Digitaal DUO certificaat van je diploma ('Uittreksel diploma') - dit kan je reguliere diploma vervangen

PhD (Doctoraat)

Afgestudeerd aan een niet-Vlaamse instelling?
 • Identiteitskaart (voor- en achterkant) of paspoort
 • Recente foto
 • Onderzoeksonderwerp, onderzoeksvoorstel en onderzoeksplan
 • Formulier ā€˜aanvraag inschrijving doctoraatā€™.
 • CV
 • Diploma en puntenlijsten van je masteropleiding*
 • Puntenlijst (transcript of records) van je bacheloropleiding**
 • Indien joint-PhD: vermeld dit in je aanvraagformulier

* we hebben zowel het origineel als een beƫdigde vertaling nodig, als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn.

** enkel nodig voor de faculteit Ingenieurswetenschappen of Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen.Afgestudeerd aan een Vlaamse instelling na 2004?
 • Formulier ā€˜aanvraag inschrijving doctoraatā€™, zie hierboven. (Goedkeuring door de faculteit hangt af van je onderzoeksonderwerp en voorstel, dat je ook moet indienen. Contacteer de faculteit of promotor voor meer info.)
 • Zorg ervoor dat je de correcte terminologie gebruikt voor je Doctoraatsdiploma. Deze vind je terug in het doctoraatsreglement. Voor een interdisciplinair Doctoraat, contacteer onze PhD-department.
 • Zodra je formulier is aanvaard en getekend door de faculteit, kan je je inschrijven als PhD-student.

Postgraduaat

EER-burgers
 • Identiteitskaart (voor- en achterkant) of paspoort
 • Recente foto
 • Diploma Hoger onderwijs* (of, als je in je laatste jaar zit, je inschrijvingsbewijs dat aangeeft wanneer je zal afstuderen en met welk diploma)
 • Puntenlijst*
 • Taalbewijs (indien nodig)

* we hebben zowel het origineel als een beƫdigde vertaling nodig, als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn.

Niet-EER-burgers
Chinese burgers
 • alle bovenstaande documenten +
 • APS-certificaat (inschrijvingsproces buitenlands diploma)
 • CHSI verificatie verslag van je diploma (in plaats van je normale diploma document)

   
Nederlandse burgers
 • alle bovenstaande documenten +
 • Digitaal DUO certificaat van je diploma ('Uittreksel diploma') - dit kan je reguliere diploma vervangen

Documenten nasturen

Tijdens het aanmeldingsproces dien je de verschillende documenten op te laden. Niet iedereen heeft elk document nodig om aan te melden.

Ontbrekende documenten doorsturen na aanmelding

Is je aanmelding al ingediend, maar wil je nog documenten toevoegen? Mail ze dan door naar studentenadministratie@vub.be met vermelding van je (volledige) naam en geboortedatum, zodat we ze kunnen toevoegen aan je dossier. Hoe sneller we al je documenten hebben, hoe sneller we je aanmelding kunnen verwerken.

Je kan na je aanmelding ook zelf documenten opladen in je aanmeldingsdossier, maar hier krijgt onze administratie geen automatisch bericht van. Het is dus beter om ontbrekende documenten via mail door te sturen, zo ben je zeker dat je dossier wordt aangepast.

Let er op dat alle nodige documenten zijn ingestuurd tegen de aanmeldingsdeadline

anders wordt je dossier niet (meer) verwerkt.

Uitzondering: taalbewijs

Enkel Niet-EER studenten mogen het taalbewijs nog na de deadline (31 maart) inleveren, en ten laatste op 30 juni (voor 1 juli).

2022_Studente stopt documenten in een enveloppe_S_321712487.

Overzicht documenten

Check hieronder welke documenten je allemaal nodig hebt om je in te schrijven en wat deze precies inhouden. Niet iedereen heeft elk document nodig om aan te melden.

Bijzondere vereisten

Het gaat om volgende documenten die sommige studenten moeten voorzien:

Creditcontract / Examencontract

Zonder dit document wordt je aanvraag niet gescreend.

Diploma Hoger Onderwijs

Doe je een aanvraag voor een master, doctoraat of master-na-master? Dan hebben we je bachelor- en/of masterdiploma nodig om je dossier te screenen. Heb je je diploma nog niet behaald? Voeg dan je afstudeergetuigschrift of inschrijvingsbewijs toe aan je dossier.

Diploma secundair onderwijs

Dit document is verplicht als je je inschrijft voor een bacheloropleiding. Doe je een aanvraag voor een master, doctoraat of master-na-master, dan is dit document optioneel. Heb je je diploma nog niet behaald? Voeg dan je afstudeergetuigschrift of inschrijvingsbewijs toe aan je dossier.

Aanvraag inschrijving doctoraat

Als je een aanvraag indient als doctoraatstudent heb je een formulier ā€˜aanvraag inschrijving doctoraatā€™ nodig. Zonder dit document kan je dossier niet gescreend worden.Aanvraag inschrijving doctoraat met een Belgisch diploma (English) 

Aanvraag inschrijving doctoraat met een buitenlands diploma (English)

Meld je aan met een Vlaams diploma, laat het aanvraagformulier dan ook handtekenen door je decaan, om eventueel de facultaire screening over te slaan. 

Pasfoto

We hebben je pasfoto nodig om je identiteit te verifiƫren. Deze gebruiken we ook voor je studentenkaart.

 

Identiteitsbewijs

We hebben je identiteitskaart of paspoort nodig om je identiteit te verifiƫren. Zonder dit document kan je dossier niet gescreend worden.

Aanbevelingsbrief
 • Aanbevelingsbrieven hoeven niet voor de opleiding Master in Management and Communication Studies.
 • Voor wetenschappelijke opleidingen (Biologie, Geografie,...) moeten deze door een academicus worden geschreven.
 • Voor andere opleiding is het best om deze te laten schrijven door iemand je die in academische of professionele context als overste of mentor heeft begeleid (een docent, werkgever,...).

Template (optioneel)

Bewijs taalvoorwaarden

Elke student moet een taalbewijs voorleggen, behalve als je een diploma secundair of hoger onderwijs hebt in de onderwijstaal in kwestie. Dit geldt ook voor buitenlandse studenten binnen de EER.

Taalvoorwaarden en mogelijke taalbewijzen 

Als je een taaltest afneemt hebben we het officiƫle resultaat van de test nodig.

Als je wil aantonen dat je reeds hebt gestudeerd in het Engels of Nederlands, hebben we (een) document(en) nodig waar duidelijk de onderwijstaal op vermeld staat. Indien dit niet zo is, vraag dan extra bewijs (met stempel en handtekening) van je school.Nog geen geldig taalbewijs? Geen probleem: je dossier kan alvast gescreend worden door de faculteit, maar we hebben alle documenten nodig tegen de aanmeldingsdeadline. Enkel Niet-EER studenten mogen het taalbewijs nog na de deadline (31 maart) inleveren, en ten laatste op 30 juni (voor 1 juli). Voorwaardelijke toelatingsbrieven worden niet opgemaakt zonder taalbewijs. 

Vertaling van documenten

Documenten moeten niet vertaald worden indien ze beschikbaar zijn in het Nederlands, Frans, Engels of Duits.Van documenten in een andere taal, hebben we zowel het origineel als een beĆ«digde of gezworen vertaling nodig. Dit betekent dat het document in kwestie vertaald moet worden met rechtskracht. Documenten moeten voor je inschrijving niet worden gelegaliseerd.

Beƫdigde vertaling