Bacheloropleiding

EER-burgers
 • Identiteitskaart of paspoort
 • Recente foto
 • Diploma secundair onderwijs* (of, als je in je laatste jaar zit, je inschrijvingsbewijs dat aangeeft wanneer je zal afstuderen en met welk diploma)
 • Puntenlijst*
 • Taalbewijs (indien nodig)

* we hebben zowel het origineel als een beëdigde vertaling nodig, als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn.

Niet-EER-burgers
Chinese burgers
 • alle bovenstaande documenten +
 • APS-certificaat (inschrijvingsproces buitenlands diploma)
   
Nederlandse burgers
 • alle bovenstaande documenten +
 • Digitaal DUO certificaat van je diploma ('Uittreksel diploma') - dit kan je reguliere diploma vervangen

Masteropleiding

Algemene benodigde documenten
 • Identiteitskaart of paspoort
 • Recente foto
 • Diploma Hoger onderwijs* (of, als je in je laatste jaar zit, je inschrijvingsbewijs dat aangeeft wanneer je zal afstuderen en met welk diploma)
 • Puntenlijst*
 • Taalbewijs (indien nodig)

* we hebben zowel het origineel als een beëdigde vertaling nodig, als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn.

Extra documenten per programma

(check de toelatingsvoorwaarden van je programma om te checken of dit nodig is)

Chinese burgers
 • alle bovenstaande documenten +
 • APS-certificaat (inschrijvingsproces buitenlands diploma)
   
Nederlandse burgers
 • alle bovenstaande documenten +
 • Digitaal DUO certificaat van je diploma ('Uittreksel diploma') - dit kan je reguliere diploma vervangen

PhD Doctoraat

Afgestudeerd aan een niet-Vlaamse instelling?
 • Identiteitskaart of paspoort
 • Recente foto
 • Onderzoeksonderwerp en onderzoeksvoorstel
 • Formulier ‘aanvraag inschrijving doctoraat’.
 • CV
 • Diploma en puntenlijsten*
 • Motivatiebrief (enkel indien diploma van niet-Belgische instelling)
 • 2 aanbevelingsbrieven (enkel indien diploma van niet-Belgische instelling)
 • Indien joint-PhD: vermeld dit in je aanvraagformulier

* we hebben zowel het origineel als een beëdigde vertaling nodig, als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn.

Afgestudeerd aan een Vlaamse instelling na 2004?
 • Formulier ‘aanvraag inschrijving doctoraat’, zie hierboven. (Goedkeuring door de faculteit hangt af van je onderzoeksonderwerp en voorstel, dat je ook moet indienen. Contacteer de faculteit of promotor voor meer info.)
 • Zorg ervoor dat je de correcte terminologie gebruikt voor je Doctoraatsdiploma. Deze vind je terug in het doctoraatsreglement. Voor een interdisciplinair Doctoraat, contacteer onze PhD-department.
 • Zodra je formulier is aanvaard en getekend door de faculteit, kan je je inschrijven als PhD-student.

Postgraduaat

EER-burgers
 • Identiteitskaart of paspoort
 • Recente foto
 • Diploma Hoger onderwijs* (of, als je in je laatste jaar zit, je inschrijvingsbewijs dat aangeeft wanneer je zal afstuderen en met welk diploma)
 • Puntenlijst*
 • Taalbewijs (indien nodig)

* we hebben zowel het origineel als een beëdigde vertaling nodig, als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn.

Niet-EER-burgers
Chinese burgers
 • alle bovenstaande documenten +
 • APS-certificaat (inschrijvingsproces buitenlands diploma)
   
Nederlandse burgers
 • alle bovenstaande documenten +
 • Digitaal DUO certificaat van je diploma ('Uittreksel diploma') - dit kan je reguliere diploma vervangen

Documenten nasturen

Tijdens het aanmeldingsproces dien je de verschillende documenten op te laden. Niet iedereen heeft elk document nodig om aan te melden.

Ontbrekende documenten toevoegen na aanmelding

Is je aanmelding al ingediend, maar wil je nog documenten toevoegen? Mail ze dan door naar studentenadministratie@vub.be met vermelding van je (volledige) naam en geboortedatum, zodat we ze kunnen toevoegen aan je dossier. Hoe sneller we al je documenten hebben, hoe sneller we je aanmelding kunnen verwerken.

Je kan na je aanmelding ook zelf documenten opladen in je aanmeldingsdossier, maar hier krijgt onze administratie geen automatisch bericht van. Het is dus beter om ontbrekende documenten via mail door te sturen, zo ben je zeker dat je dossier wordt aangepast.

Let er ook op dat alle nodige documenten zijn ingestuurd tegen de aanmeldingsdeadline. De enige documenten die na de deadline nog kunnen worden ingestuurd, zijn je taalbewijs en het APS certificaat (indien van toepassing).

2022_Studente stopt documenten in een enveloppe_S_321712487.

Overzicht documenten

Check hieronder welke documenten je allemaal nodig hebt om je in te schrijven en wat deze precies inhouden. Niet iedereen heeft elk document nodig om aan te melden.

Bewijs alternatief onderwijs

Als dit document gevraagd wordt, heb je (al dan niet bewust) een aanvraag ingediend om als avondstudent te studeren. Deze gegevens zijn echter volledig verwerkt in je aanvraag en je hebt hier dus geen extra document meer voor nodig. 

Dit mag je negeren.

Geldig beursattest

Als je je aanvraag als beursstudent hebt ingediend via een VLIR- of BTC-beursprogramma, dan moet je een attest toevoegen dat aantoont dat deze beurs werd toegekend. Beurstariefstudenten van de Vlaamse Gemeenschap hoeven geen extra documenten toe te voegen.

Enkel voor VLIR- of BTC studenten.

Bijzondere vereisten

Het gaat om volgende documenten die sommige studenten moeten voorzien:

Creditcontract / Examencontract

Zonder dit document wordt je aanvraag niet gescreend.

Diploma Hoger Onderwijs

Doe je een aanvraag voor een master, doctoraat of master-na-master? Dan hebben we je bachelor- en/of masterdiploma nodig om je dossier te screenen. Heb je je diploma nog niet behaald? Voeg dan je afstudeergetuigschrift of inschrijvingsbewijs toe aan je dossier.

Diploma secundair onderwijs

Dit document is verplicht als je je inschrijft voor een bacheloropleiding. Doe je een aanvraag voor een master, doctoraat of master-na-master, dan is dit document optioneel. Heb je je diploma nog niet behaald? Voeg dan je afstudeergetuigschrift of inschrijvingsbewijs toe aan je dossier.

Aanvraag inschrijving doctoraat

Als je een aanvraag indient als doctoraatstudent heb je een formulier ‘aanvraag inschrijving doctoraat’ nodig. Zonder dit document kan je dossier niet gescreend worden.

Aanvraag inschrijving doctoraat met een Belgisch diploma (English) 
Aanvraag inschrijving doctoraat met een buitenlands diploma (English)

Meld je aan met een Vlaams diploma, laat het aanvraagformulier dan ook handtekenen door je decaan, om eventueel de facultaire screening over te slaan. 

Pasfoto

We hebben je pasfoto nodig om je identiteit te verifiëren. Deze gebruiken we ook voor je studentenkaart.

Learning agreement / Gast

Gaststudenten melden zich niet aan op de reguliere manier, maar wel via deze procedure.

Bewijs ziekteverzekering

Enkel voor buitenlandse studenten. Als je al over een Europese ziekteverzekering beschikt, kan je die toevoegen aan je dossier. Heb je die nog niet? Geen probleem: je kan dit ook nog aanvragen na je inschrjving.

Identiteitsbewijs

We hebben je identiteitskaart of paspoort nodig om je identiteit te verifiëren. Zonder dit document kan je dossier niet gescreend worden.

Visum of verblijfsvergunning / Niet EER studenten

Ben je geen EER-burger maar heb je wel een geldige verblijfsvergunning of visum? Voeg dit dan toe aan je dossier. Indien niet, geen probleem: je hebt dit document pas nodig als je toekomt in België.

Bewijs samenwerkingsakkoord

Dit document mag je negeren. Door een wijziging in het aanvraagproces is dit document niet langer nodig.

Gecombineerd traject

Dit document mag je negeren. Door een wijziging in het aanvraagproces is dit document niet langer nodig.

Aanbevelingsbrief
 • Aanbevelingsbrieven hoeven niet voor de opleiding Master in Management and Communication Studies.
 • Voor wetenschappelijke opleidingen (Biologie, Geografie,...) moeten deze door een academicus worden geschreven.
 • Voor andere opleiding is het best om deze te laten schrijven door iemand je die in academische of professionele context als overste of mentor heeft begeleid (een docent, werkgever,...).

Template (optioneel)

Bewijs taalvoorwaarden

Elke student moet een taalbewijs voorleggen, behalve als je een diploma secundair of hoger onderwijs hebt in de onderwijstaal in kwestie. Dit geldt ook voor buitenlandse studenten binnen de EER.
Taalvoorwaarden en mogelijke taalbewijzen

Nog geen geldig taalbewijs? Geen probleem: je dossier kan alvast gescreend worden door de faculteit. We hebben dit document echter wel nodig voor we een toelatingsbrief kunnen opmaken. Voorwaardelijke toelatingsbrieven worden niet opgemaakt zonder taalbewijs.

Vertaling van documenten

Documenten moeten niet vertaald worden indien ze beschikbaar zijn in het Nederlands, Frans, Engels of Duits.

Van documenten in een andere taal, hebben we zowel het origineel als een beëdigde of gezworen vertaling nodig. Dit betekent dat het document in kwestie vertaald moet worden met rechtskracht. Documenten moeten voor je inschrijving niet worden gelegaliseerd.

Beëdigde vertaling