Wat is het verschil?

Met een creditcontract kan je inschrijven om enkele losstaande vakken te volgen aan de VUB. Deze vakken kunnen van eender welk programma binnen eender welke faculteit komen en combineren kan ook. Een examencontract kan je kiezen als je enkel aan de examens wil meedoen. Hierbij kan je dus niet deelnemen aan de onderwijsactiviteiten zoals lessen. 

Creditcontract

Met een creditcontract kan je inschrijven om éen of meerdere losstaande vakken te volgen aan de VUB.

Deze vakken kunnen van eender welk programma binnen eender welke faculteit komen en combineren kan ook. Je behaalt enkel een credit voor een bepaald vak, zonder bedoeling om een diploma te halen voor een volledige opleiding (tenzij je alle nodige credits van een bepaalde opleiding behaalt, dan kan je wel een diploma krijgen).

Toelatingsvoorwaarden

 
  • Je moet minstens over een diploma secundair onderwijs beschikken.
  • Je hebt ook een positief leerkredietsaldo nodig.

    Opgelet! Wanneer je je uitschrijft voor een vak onder creditcontract of het creditcontract stopzet, dan krijg je hiervoor geen leerkrediet terug.

Examencontract

Een examencontract kan je kiezen als je enkel aan de examens wil meedoen.

Hierbij kan je dus niet deelnemen aan de onderwijsactiviteiten zoals lessen, en je krijgt geen toegang tot het (online) lesmateriaal (Canvas). Een examencontract is ook niet mogelijk voor eender welk vak. Het staat vermeld op de opleidingsfiche als het mogelijk is om een vak onder examencontract af te leggen.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet minstens over een diploma secundair onderwijs beschikken.

Inschrijven voor een credit - of examencontract

Vergeet je aanmelding niet tijdig in te dienen, want deadlines verschillen naargelang je diploma (Belgisch of buitenlands). 

Start je online aanmelding 

Bij de vereiste documenten wordt er gevraagd om een ingevuld formulier toe te voegen:

Voeg dit ingevulde formulier toe

De faculteit beoordeelt je dossier en na goedkeuring krijg je instructies om je online studiecontract te ondertekenen en zo je inschrijving af te werken.

Specifiek voor ambtenaren: voeg ook nog je bewijs toe dat je geslaagd bent in de eerste reeks van selectieproeven (cfr. attest Selor, Talent.brussels …).

Specifiek voor werkstudenten: inschrijven onder creditcontract als werkstudent is niet mogelijk. Je kan echter wel kiezen voor de werkstudentenaanbieding van een vak (indien beschikbaar). Het studiegidsnummer van een werkstudentenaanbieding eindigt op een W.

Geen puntenblad

Als je bent ingeschreven met een creditcontract of een examencontract ontvang je geen puntenblad. Je kan je punten in de SelfService Studenten enkel raadplegen.

Je kan wel een creditbewijs aanvragen (dit is een schriftelijk bewijs van het afleggen van een positief examen). Je vraagt dit per e-mail aan bij de faculteit die het vak aanbiedt waarvoor je bent ingeschreven.

Herinschrijven

Herinschrijven voor een creditcontract of examencontract is niet mogelijk. Voor beide contracten moet je ieder academiejaar opnieuw toelating vragen.

Je kan het volgende academiejaar aanmelden voor een nieuw credit- of examencontract via de SelfService Studenten. Hier voeg je ook opnieuw het ingevulde formulier aan toe.