Bevorderingsselectie naar niveau A

De bevorderingsselectie naar niveau A is onderverdeeld in 3 reeksen van testen. De tweede reeks betreft 'evaluatie kennisverwerving'. Kandidaten die geslaagd zijn voor reeks 1, moeten vier vakken (opleidingsonderdelen) - van minstens 4 ECTS-studiepunten - uit een masterprogramma van een universiteit of hogeschool volgen. Eén vak moet betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën en drie vakken zijn vrij te kiezen, in overleg met de P&O-directeur.

Meer weten over de bevorderingsselectie

Om je in dit kader in te schrijven aan de Vrije Universiteit Brussel, sluit je een creditcontract af. Het verzoek tot inschrijving onder creditcontract voor vakken is gebonden aan deadlines. Inschrijven voor mastervakken onder een creditcontract dient in de regel te worden afgetoetst aan de inschrijvingsvereisten (in termen van diploma- en voorkennisvereisten). De VUB heeft beslist de toegang tot mastervakken voor federale ambtenaren open te stellen (en dus geen of nauwelijks rekening te houden met de inschrijvingsvereisten). Desalniettemin kan de docent van het betreffende vak mogelijk wel enige (en specifieke) voorkennis veronderstellen. Dit kan je nagaan in de studiedeelfiche van het vak.

Toelatingsvoorwaarden en procedure

De toelatingsvoorwaarden en aanvraagprocedure van jouw faculteit vind je hieronder.

 • Raadpleeg de verschillende beschikbare opleidingsonderdelen (zie hieronder)
 • Vul je gekozen vakken in op het invulformulier 'toelating voor creditcontract'
 • Meld je aan voor een creditcontract en voeg het ingevulde formulier toe als document
 • Voeg ook een bewijs toe dat je bent geslaagd in de eerste reeks van selectieproeven
   

Hoe aanmelden voor een creditcontract?

Opgelet! Wanneer je vakken van verschillende faculteiten wilt volgen, moet je per faculteit een aanvraag indienen.

Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding

Contacteer de studietrajectbegeleider

Geneeskunde en Farmacie

Contacteer de studietrajectbegeleider

Letteren en Wijsbegeerte

Contacteer de studietrajectbegeleider

Ingenieurswetenschappen 

Contacteer de studietrajectbegeleider

Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Contacteer de studietrajectbegeleider

Psychologie en Educatiewetenschappen

Mogelijke vakken 2024-2025

Sociale Wetenschappen & Solvay Business School

Mogelijke vakken 2024 - 2025 

Recht en Criminologie

Deze vakken kan je volgen aan de faculteit RC
Max 5 ambtenaren kunnen inschrijven per vak.
Hier geldt: first come, first served. 

Benieuwd wanneer de lessen van bepaalde vakken plaatsvinden?
 

Check de lesroosters

Lichamelijke opvoeding en Kinesitherapie


Beschikbare vakken LK
1ste semester: 4018348DNR  Micro- en macro-economische aspecten van gezondheid en fitheid - 5 sp
2de semester: 4018699ENR Competenties in sportmanagement - 6 sp

Neem contact op met de LK studietrajectbegeleiders 

 • Vermeld welk(e) vak(ken) je wenst op te nemen
 • Voeg een bewijs toe dat je bent geslaagd in de eerste reeks van selectieproeven
 • Voeg een kopie toe van je hoogst behaalde diploma
 • Na verwerking van je e-mail en bij akkoord, ontvang je een getekend formulier ‘toelating voor creditcontract’
 • Schrijf je in voor een creditcontract en voeg deze toelating toe bij de gevraagde documenten

Opgelet: maximum 10 ambtenaren kunnen inschrijven per vak. Hier geldt: first come, first served. 

Hoeveel kost het?

Als je je in samenspraak met je werkgever inschrijft voor 4 vakken in het kader van een bevorderingsselectie, neemt de werkgever de inschrijvingskosten op zich. Ongeveer 2 weken na je inschrijving sturen we jouw studiegeldfactuur op, met de som die je (werkgever) moet betalen. Lees hier hoe je studiegeld wordt berekend.