Bevorderingsselectie naar niveau A

DeĀ bevorderingsselectieĀ naar niveau A is onderverdeeld in 3 reeksen van testen. De tweede reeks betreft 'evaluatie kennisverwerving'. Kandidaten die geslaagd zijn voor reeks 1, moeten vier vakken (opleidingsonderdelen) - van minstens 4 ECTS-studiepunten - uit een masterprogramma van een universiteit of hogeschool volgen. EĆ©n vak moet betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciĆ«n en drie vakken zijn vrij te kiezen, in overleg met de P&O-directeur.

Meer weten over de bevorderingsselectie

Om je in dit kader in te schrijven aan de Vrije Universiteit Brussel, sluit je eenĀ creditcontractĀ af.Ā Het verzoek tot inschrijving onder creditcontract voor vakken is gebonden aanĀ deadlines. Inschrijven voor mastervakken onder een creditcontract dient in de regel te worden afgetoetst aan de inschrijvingsvereisten (in termen van diploma- en voorkennisvereisten). De VUB heeft beslist de toegang tot mastervakken voor federale ambtenaren open te stellen (en dus geen of nauwelijks rekening te houden met de inschrijvingsvereisten). DesalnietteminĀ kan de docent van het betreffende vak mogelijk wel enige (en specifieke) voorkennis veronderstellen. Dit kanĀ je nagaan in de studiedeelfiche van het vak.

Toelatingsvoorwaarden en procedure

De toelatingsvoorwaarden en de procedure van aanvragen kunnenĀ per faculteit verschillen.Ā Je vindt ze per faculteit hieronder. Voor sommige faculteiten geldt dat je hiervoor best contact opneemt met de studietrajectbegeleider van de opleiding.Ā 

Opgelet! Wanneer je vakken van verschillende faculteiten wilt volgen, moet je per faculteit een aanvraag indienen.

Benieuwd wanneer de lessen van bepaalde vakken plaatsvinden? Check dan zeker de lesrooster.

Lesroosters

Geneeskunde en Farmacie

Contacteer de studietrajectbegeleider

Letteren en Wijsbegeerte

Contacteer de studietrajectbegeleider

IngenieurswetenschappenĀ 

Contacteer de studietrajectbegeleider

Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding

Contacteer de studietrajectbegeleider

Psychologie en Educatiewetenschappen

Mogelijke vakken 2023-2024

Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Contacteer de studietrajectbegeleider

Recht en Criminologie

Deze vakken kan je volgen aan de faculteit Recht en Criminologie. Opgelet: het aantal inschrijvingen is beperkt totĀ maximum 5 ambtenaren per vak. We werken hiervoor volgens het principe first come, first served.Ā 
Opleidingsonderdelen van de Master Rechten

Raadpleeg de verschillende opleidingsonderdelenĀ en vul je gekozen vakkenĀ in op hetĀ invulformulier 'toelating voor creditcontract'Ā wanneer je inschrijft onder creditcontract.

Sociale Wetenschappen & Solvay Business School

Mogelijke vakken 2023 - 2024Ā 

Lichamelijke opvoeding en Kinesitherapie

Deze vakken kan je volgen aan de faculteit LK. Het aantal studenten dat niet voldoet aan deĀ  inschrijvingsvereisten en dat we toelaten beperken we totĀ maximaal 10 studenten. We hanteren hier het principeĀ 'first come, first served'.

Eerste semester

STUDIEGIDSNUMMER VAK SP
4018348DNR Micro- en macro-economische aspecten van gezondheid en fitheid 5 SP

Ā 

Tweede semester

STUDIEGIDSNUMMER VAK SP
4018699ENR Competenties in sportmanagement 6 SP

Ā 

Na het kiezen van een vak, stuur je een e-mail naar deĀ studietrajectbegeleiders van de faculteitĀ met vermelding van het vak/de vakken die je wenst te volgen en voeg je volgende documenten toe:

  • een bewijs dat je bent geslaagd in de eerste reeks van selectieproeven
  • een kopie van je hoogst behaalde diploma

Na verwerking van je e-mail en bij akkoord, ontvang je een getekend formulier ā€˜toelating voor creditcontractā€™ waarmee je toelating krijgt om het gekozen vak/de gekozen vakken te volgen. Schrijf je dan in via een credticontract.Ā 

Hoeveel kost het?

Als je je in samenspraak met je werkgever inschrijft voor 4 vakken in het kader van een bevorderingsselectie, neemt de werkgever de inschrijvingskosten op zich. Ongeveer 2 weken na je inschrijving sturen we jouw studiegeldfactuur op, met de som die je (werkgever) moet betalen. Lees hier hoe je studiegeld wordt berekend.