Inschrijvingsvereisten

Bekijk welke inschrijvingsvereisten gelden voor jouw opleidingsonderdelen. Je neemt steeds al de vakken op van een lager jaar voor je vakken registreert uit een hoger jaar. Studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma hoeven geen rekening te houden met deze inschrijvingsvereisten. 
Geen idee wat dit betekent? Check deze info.

Kunstwetenschappen en Archeologie Geschiedenis Taal- en Letterkunde Toegepaste Taalkunde 
 
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Er zijn weinig inschrijvingsvereisten binnen de bachelor Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen (kijk in je keuzemodule wel telkens goed na in welke volgorde je je vakken dient op te nemen). Je neemt sowieso steeds eerst al de vakken op van een lager jaar vóór je vakken registreert uit een hoger jaar. De paper wijsbegeerte en moraalwetenschappen neem je op op het einde van jouw traject wanneer je effectief kan afstuderen.

Programmawijzigingen

Jaarlijks kunnen er programmawijzigingen plaatsvinden. Sommige blijven eerder beperkt (bv. een titelwijziging bij een vak) en hebben geen verdere impact op jouw studietraject. Andere zijn ingrijpender (bv. wijzigingen van aantal studiepunten, samenvoeging van twee vakken, oprichting van een nieuw vak…) en kunnen wel een impact hebben op het verdere verloop van jouw studietraject of jaarprogramma.

Indien een programmawijziging impact heeft op jouw traject, word je hiervan per e-mail op de hoogte gebracht bij aanvang van het nieuwe academiejaar.

Kunstwetenschappen en Archeologie

Er zijn geen overgangsmaatregelen. Zet het programma verder waarin je gestart bent en dat je terugvindt in de SelfService Studenten. Dit programma kan afwijken van het programma dat je online terugvindt. 

Geschiedenis

Er zijn geen overgangsmaatregelen. Zet het programma verder waarin je gestart bent en dat je terugvindt in de SelfService Studenten. Dit programma kan afwijken van het programma dat je online terugvindt. 

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen 
 • Bachelor 3 (studenten gestart in 2020-2021 of eerder die nog vakken van BA3 moeten hernemen:
  Bekijk de infofiche 

 • Schakel- en voorbereidingsprogramma en Master (studenten gestart in 2021-2022 of eerder die nog vakken moeten hernemen¬†
  Bekijk de infofiche

Toegepaste Taalkunde  
 • Bachelor 1 (studenten gestart in 2021-2022 of eerder die nog vakken van BA1 moeten hernemen)¬†
  Jouw individuele programma werd je via mail bezorgd. 

 • Bachelor 2:
  Geen wijzigingen 

 • Bachelor 3 (studenten gestart in 2020-2021 of eerder die nog vakken van BA3 moeten hernemen¬†
  Bekijk de infofiche

=> Je volgt het programma dat je in je Student SelfService terugvindt. Dit programma kan afwijken van het nieuwe programma of van het programma van jouw medestudenten. 

Taal- en Letterkunde 
Archivistiek 
 • Jouw individuele programma werd je via mail bezorgd.¬†

 • Je afstudeervereisten in de Student SelfService werden reeds aangepast aan jouw individuele programma.¬†

Keuzevakken

Zin om een keuzevak op te nemen buiten je opleiding, aan een andere universiteit of aan de ULB?

Alles over keuzevakken

Uitzondering studietraject

Wil je een uitzondering op je studietraject aanvragen? 

Vraag een uitzondering aan

Opleiding afwerken na een onderbreking

Was je vroeger al ingeschreven aan de VUB voor een bepaalde opleiding, maar heb je deze door omstandigheden nooit kunnen afwerken? We helpen je verder. 

Instroomdossier

Als je langere tijd afwezig was, kan het programma erg veranderd zijn, en komen de vakken die je reeds behaalde vaak niet meer één op één overeen met het huidige programma. We zullen voor jou een instroomdossier opstellen zodat je goed weet waaraan je begint en welke vakken je nog moet afleggen om je diploma te behalen. Je kan alvast het huidige programma bekijken in de online programmagids.

Hoe vraag je een instroomdossier aan?

Vul dit online formulier in

De deadlines om het formulier in te vullen zijn:

 • 1 september¬†voor aanmeldingen voor de start van het nieuwe academiejaar.
 • 1 februari¬†voor aanmeldingen voor de start van het tweede semester.

Aangezien een instroomdossier vaak complex maatwerk is, en het bovendien moet worden goedgekeurd door de opleiding, neemt dit vaak heel wat tijd in beslag. We trachten je minstens voor de start van de lessen duidelijkheid te bieden over welke vakken je nog dient te volgen. Wacht niet op de beslissing van het instroomdossier en schrijf je zo snel mogelijk in.

Inschrijving niet toegelaten na studievoortgangsbeslissing

Alle informatie daarover vind je op deze pagina over studievoortgang.

Contact 

Er zijn verschillende manieren waarop de studietrajectbegeleiders je kunnen helpen. 

Ga zelf aan de slag! 

Voor je contact opneemt, kan je zelf aan de slag gaan met de tips & tricks op onze Canvaspagina. 

E-mail 

Ons team is bereikbaar op één e-mailadres. Vermeld steeds je naam, opleiding en studentennummer. Indien je een vak vermeldt, geef dan ook liefst steeds de vakcode op (bvb 1000043ANR). Je vindt vakcodes terug in de online studiegids.
studietraject.lw@vub.be

Chatmomenten

Heb je een korte vraag? Stuur dan even een bericht via Microsoft Teams op de voorziene momenten. 

Maak een individuele afspraak

Je kan een afspraak maken via deze link. Je kan kiezen voor een digitale afspraak of voor een afspraak on campus.

Spring binnen in het contactpunt 

Zit je met een algemene vraag rond je studietraject of over de verschillende begeleidingsmogelijkheden van Studiebegeleiding, spring dan binnen in het Contactpunt! Hier kan je zonder afspraak langskomen. Check de openingsuren!

Wie is wie?

Wil je een specifieke studietrajectbegeleider bereiken? Check dan zeker wie voor jouw opleiding kan helpen en hoe en wanneer je hen kan bereiken. 

Opgelet! Gebruik enkel het hierboven vermelde emailadres. Om vragen van alle studenten beter te kunnen opvolgen, worden mails gestuurd naar de persoonlijke emailadressen niet beantwoord. 

Studietrajectbegeleider Stijn Ceulemans

Stijn Ceulemans

Studietrajectbegeleider faculteit LW
Studietrajectbegeleider Joyce Huvaere

Joyce Huvaere

Studietrajectbegeleider faculteit LW
Studietrajectbegeleider Katelijne Verbeiren

Katelijne Verbeiren

Studietrajectbegeleider Letteren en Wijsbegeerte

Uitzonderlijke toelating tot de opleiding

Voldoe je niet aan de formele toelatingsvoorwaarden van de programma's (linken naar programmas FAC LW) of kan je niet aantonen dat je voldoet aan de taalvoorwaarden Nederlands (linken), maar meen je toch dat je voldoende voorkennis hebt om met één van deze opleidingen te starten?  In dit geval kan je steeds een aanvraag indienen om uitzonderlijk toch toegelaten te worden.

Hoe ga je te werk?

Vul dit formulier in

Let op dat je je aanvraag goed motiveert!  Je kan slechts één aanvraag indienen per opleiding en je kan je aanvraag niet meer veranderen na indienen.. Bij jouw aanvraag wordt enkel rekening gehouden met de informatie die je via dit formulier doorgeeft en met de documenten die je ons bezorgt.

Na het invullen van het formulier ontvang je een email met verdere instructies over hoe je je documenten (diploma en eventueel taalbewijs) moet indienen. Enkel wanneer je ook je documenten vóór de deadline hebt ingediend, kan je aanvraag verder verwerkt worden. Geen mail ontvangen? Bekijk zeker je spamfolder! Je bezorgt ons zowel je aanvraag als je documenten voor onderstaande deadlines.

 • 1 september¬†voor aanmeldingen voor de start van het nieuwe academiejaar.
 • 1 februari¬†voor aanmeldingen voor de start van het tweede¬†semester.
   

Voor een vlotte verwerking van je verdere inschrijving, raden we je sterk aan om je zo snel mogelijk aan te melden voor het programma van jouw keuze, en minstens aan te melden voor de uiterste inschrijfdatum. Wacht dus best níét eerst op antwoord op je aanvraag.

Meld je aan