Leerkrediet, wat is dat?

De Vlaamse overheid stelt het leerkrediet voor als een rugzak die gevuld is met 140 studiepunten. Elke student die inschrijft in een initiële bachelor of master zet die studiepunten in tijdens zijn of haar studies. Ook studenten die inschrijven met een creditcontract en dus slechts een aantal opleidingsonderdelen volgen, zetten deze studiepunten in.

Je kan studiepunten terugwinnen door te slagen voor vakken, maar ook verliezen wanneer je niet slaagt. Op die manier weerspiegelt het leerkrediet je studiesucces. Kom je op een te laag of negatief leerkredietsaldo? Dan heeft dit gevolgen op het verdere verloop van je studies.

Let op, dit zijn de regels die de VUB hanteert voor het leerkrediet. Andere instellingen kunnen andere regels opleggen en andere accenten leggen.

Leer meer over het leerkrediet in de Canvascursus van Studiebegeleiding!

Hoe werkt het?

De algemene regel stelt dat je een positief leerkredietsaldo moet hebben om te kunnen (her)inschrijven voor een initiële bachelor onder diplomacontract + vakken onder creditcontract.

Stap 1

Elke student start met 140 studiepunten leerkrediet. Per academiejaar zet je evenveel studiepunten in als het aantal studiepunten in je programma. Als je op Erasmus gaat tijdens je initiële bachelor- of masteropleiding, zet je ook leerkrediet in.

Stap 2 

Geslaagd* voor alle of een deel van je vakken? Dan krijg je de studiepunten die je hebt ingezet voor deze vakken terug. Niet geslaagd voor een aantal vakken na de tweede zittijd? Dan verlies je het ingezette krediet van deze vakken.

*Geslaagd = minstens 10/20, dus geen gedelibereerde cijfers

Stap 3

Bonus: de eerste 60 studiepunten waarvoor je slaagt, worden dubbel bij je leerkrediet geteld. Het maakt niet uit of je deze studiepunten verwerft tijdens je eerste jaar of tijdens meerdere academiejaren. 

De bonus vervalt wel als je met een leerkrediet onder de 60 studiepunten je studies één of meerdere academiejaren onderbreekt. Op dat moment start er een automatische heropbouw van je leerkrediet.

Stap 4

Masterdiploma behaald? Dan worden er 140 studiepunten van je saldo afgetrokken. Dit gebeurt enkel bij het behalen van je eerste masterdiploma. Idealiter heb je dan nog 60 studiepunten over die je kan inzetten voor een 2de opleiding.

Uitschrijven en leerkrediet

Vakken toevoegen of verwijderen uit je programma of je opleiding stopzetten? Dan heeft dit invloed op je leerkrediet.

Vakken uitschrijven

Wanneer je uitschrijft voor vakken (onder diplomacontract):

 • voor 1 december: dan heeft dit geen negatieve invloed op je ingezette leerkrediet. 
 • tussen 1 december en 15 maart: dan verlies je het leerkrediet van de 1e-semestervakken. Uitschrijven voor vakken van het tweede semester en jaarvakken heeft in deze periode geen negatieve invloed op je leerkrediet. De decaan kan de uitschrijving van een jaarvak weigeren, bijvoorbeeld als er een (deel)resultaats- of proclamatiecode vasthangt aan het opleidingsonderdeel. In dat geval ben je dit leerkrediet wel kwijt.
 • na 15 maart: dan ben je jouw ingezette leerkrediet kwijt.

   

Schrijf je uit voor vakken onder creditcontract? Dan verlies je het ingezette leerkrediet ongeacht het moment waarop dit gebeurt.

Vakken uitschrijven 

Je opleiding stopzetten

Wanneer je je uitschrijft:

 • voor 1 december: je krijgt je volledig leerkrediet terug.
 • van 1 december tot en met 15 maart: je krijgt het leerkrediet van vakken uit het tweede semester en jaarvakken terug. 
 • na 15 maart: je verliest al je ingezette leerkrediet.

   Uitschrijven

Veranderen van opleiding

Wil je veranderen van opleiding tijdens het academiejaar? Dan moet je rekening houden met een aantal factoren. Je vindt alle info hierover op deze pagina.

Niet-generatiestudenten

Generatiestudenten zijn studenten die voor het eerst inschrijven voor een bacheloropleiding onder diplomacontract.

Wanneer je verandert van opleiding

 • Voor 1 december: je krijgt jouw volledig leerkrediet terug.
 • Van 1 december tot en met 15 maart: je krijgt het leerkrediet van vakken uit het tweede semester en jaarvakken terug.
 • Na 15 maart: je verliest al je ingezette leerkrediet.
Generatiestudenten

 
 • voor 1 december: je krijgt jouw volledige leerkrediet terug. (Opgelet: de stopzetting van je eerste opleiding en de inschrijving in je nieuwe opleiding moeten rond zijn voor 1 december.)
 • Tussen 1 december en de laatste werkdag voor de start van de januari-examens: je krijgt het volledige leerkrediet terug van de 2de-semestervakken en jaarvakken + de helft van het leerkrediet van de vakken uit het eerste semester.
 • Tussen de eerste officiële dag van de januari-examens en tot en met 15 maart: je krijgt het volledige leerkrediet terug van de 2de-semestervakken en de jaarvakken. 
 • Na 15 maart: je bent al je ingezette leerkrediet kwijt

Leerkredietsaldo

Om in te schrijven aan de VUB moet je beschikken over een positief leerkredietsaldo, maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Je kan meer studiepunten opnemen dan je leerkrediet hebt, en je betaalt voor de extra studiepunten geen verhoogd inschrijvingsgeld.

Leer meer in de Canvascursus van Studiebegeleiding

Stand van je leerkrediet

Je kan de stand van je leerkrediet nakijken op twee manieren: 

Positief leerkredietsaldo

Je hebt een positief leerkredietsaldo nodig als je je wil inschrijven voor:

 • Een bachelor (enkel indien je maximaal nog 30 studiepunten van de bachelor moet afleggen, is een uitzondering mogelijk)
 • Een verkorte bachelor (enkel indien je maximaal nog 30 studiepunten van de verkorte bachelor moet afleggen, is een uitzondering mogelijk)
 • Een creditcontract

Uitzonderingen

Heb je een negatief leerkrediet? Dan kan je in onderstaande situaties toch nog inschrijven.

 • Is je leerkrediet lager dan of gelijk aan nul, dan word je ook met negatief leerkrediet toegelaten een masteropleiding verder te zetten of aan te vatten indien je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

   
 • Was je in het voorafgaande academiejaar in een bacheloropleiding ingeschreven, en moet je nog ten hoogste 30 ECTS-credits afwerken van die bacheloropleiding, maar is je leerkrediet lager dan of gelijk aan nul is, dan word je toegelaten om die opleiding verder af te werken gedurende één academiejaar, indien je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Om deze uitzondering aan te vragen, dien je een afspraak te maken met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding. Pas na deze afspraak zal de studietrajectbegeleider de toelating om éénmalig in te schrijven met een negatief leerkrediet doorgeven aan de studentenadministratie waarna de herinschrijving in orde kan worden gebracht.

Deze bepalingen gelden zowel voor (her)inschrijving voor een initiële bachelor- of masteropleiding via diplomacontract als voor een opleidingsonderdeel via creditcontract.Dit betekent ook dat eventuele studievoortgangsbeslissingen (weigering tot herinschrijving of bindende voorwaarden) blijven gelden, ook al val je onder een van de eerdergenoemde uitzonderingsmaatregelen.

Eenmalige heropbouw

Heb je na je studies minder dan 60 studiepunten leerkrediet over? Dan heb je recht op een éénmalige heropbouw tot 60 studiepunten. De automatische heropbouw gebeurt met maximaal 10 studiepunten per jaar.

De heropbouw start:

 • onmiddellijk in het geval dat je na het behalen van je eerste masterdiploma minder dan 60 studiepunten leerkrediet overhebt
 • na één academiejaar niet ingeschreven te zijn indien je het hoger onderwijs verlaat zonder masterdiploma (een inschrijving onder examencontract wordt ook beschouwd als ‘geen inschrijving’ en wordt dus ook in aanmerking genomen).
 • Je behaalde een graduaatsdiploma in het hoger beroepsonderwijs (hbo5), hebt een leerkrediet lager dan 60 en wil opnieuw inschrijven. Je leerkrediet wordt dan bij inschrijving aangevuld tot 60 studiepunten, behalve als je al een masterdiploma behaalde.

Dit zegt de Vlaamse Overheid over het opbouwen van je leerkrediet.

Overmacht

Kan je door overmacht niet deelnemen aan een examen en kan de faculteit geen andere examenregeling uitwerken? Dan verlies je leerkrediet. In dat geval kan je je situatie voorleggen aan de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen om het verloren leerkrediet eventueel terug te krijgen.

Hoe je exact te werk gaat en meer informatie vind je terug op de website van de Vlaamse overheid. Maar concreet komt het neer op de volgende 4 stappen:

 1. Maak je verzoekschrift op
 2. Voeg de nodige stukken toe
 3. Dateer en onderteken je verzoekschrift
 4. Stuur je verzoekschrift aangetekend op

Vragen?

Vragen over je leerkrediet? Neem contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding. 

Studietrajectbegeleiders