Je studies aan de VUB stopzetten

Vul dit formulier in

 
Deadline

Uitschrijven is niet meer mogelijk vanaf 15 mei tot het einde van het academiejaar!

Meer info in het Onderwijs- en examenregelement

Impact uitschrijven aan de VUB

Je studies aan de VUB stopzetten

Je wil elders gaan verder studeren, of je studies volledig stopzetten? Wees er dan bewust van dat het veranderen van de ene onderwijsinstelling naar de andere, of het stopzetten van je studies gevolgen kan hebben voor studiegeld, kinderbijslag, studietoelage en leerkrediet.

Impact uitschrijven aan de VUB

Gevolgen voor je studiegeld

De eventuele terugbetaling van je studiegeld (of een gedeelte daarvan) is afhankelijk van het bedrag dat je al betaalde en van het tijdstip waarop je je studie stopzet:

 • Stopzetting tot en met 30 november: Je krijgt het betaalde studiegeld van de eerste semester- en jaarvakken terug. De vaste kost krijg je niet terug.
 • Stopzetting vanaf 1 december tot en met 15 maart: Je krijgt het betaalde studiegeld voor de tweede semestervakken terug.
 • Stopzetting vanaf 16 maart: Het volledige studiegeld blijft verschuldigd aan de universiteit.

   

Opgelet! Het stopzetten van je studies stelt je niet vrij van je financiële verplichtingen naar de VUB. Het verschuldigde studiegeld op het moment van je uitschrijving/stopzetting, moet je dus wel nog betalen.

Als je je uitschrijft voor een permanente vorming, wordt het studiegeld niet terugbetaald. Permanente vormingen zijn niet opgenomen in het Onderwijs- en Examenreglement

Impact uitschrijven aan de VUBGevolgen voor je leerkrediet

 

Ontdek alles over je leerkrediet en wat de gevolgen kunnen zijn als je verandert van programma of stopt met studeren.

Leerkrediet

Impact uitschrijven aan de VUB

Gevolgen voor je drempel

Ontdek alles over je drempel en wat de gevolgen kunnen zijn als je verandert van programma of stopt met studeren.

Studievoortgang

Impact uitschrijven aan de VUB

Gevolgen voor je kinderbijslag als je volledig stopt met studeren

Als je je studies aan de VUB stopzet en niet verder gaat studeren aan een andere hogeschool of universiteit, valt je kinderbijslag of Groeipakket als student weg vanaf de maand na je uitschrijving.

Kinderbijslag of Groeipakket die je tot dan toe hebt gekregen wordt niet teruggevorderd. Je kinderbijslagfonds of uitbetaler van je groeipakket wordt automatisch op de hoogte gebracht van je uitschrijving via de Databank Hoger Onderwijs.

Na je uitschrijving kan je eventueel wel nog recht hebben op kinderbijslag of Groeipakket als schoolverlater.

Schoolverlater

Woon je in Vlaanderen, dan kan je nog verder Groeipakket als schoolverlater ontvangen.

 • Gedurende maximum 12 maanden en zolang je geen 25 jaar bent.
 • Je verliest kinderbijslag of Groeipakket voor iedere maand waarin je meer dan 80 uur werkt.
 • Je kan niet meer werken als jobstudent.
 • Om van dit krediet van maximum 12 maanden Groeipakket als schoolverlater gebruik te maken, moet je je niet inschrijven als werkzoekende bij de VDAB.
 • Ga je op zoek naar werk en wil je de beroepsinschakelingstijd aanvatten, dan moet je je wel inschrijven als werkzoekende bij de VDAB.

   

Woon je in Brussel, dan kan je nog verder kinderbijslag als schoolverlater ontvangen.

 • Als je je als werkzoekende schoolverlater hebt ingeschreven bij Actiris.
 • Je hebt hier gedurende maximum 12 maanden recht op en zolang je geen 25 jaar bent.
 • Je verliest de kinderbijslag voor iedere maand waarin je meer verdient dan 551,89 euro bruto.
 • Je kan niet meer werken als jobstudent.

Opgelet! Schrijf je binnen de maand na je uitschrijving in bij Actiris om ononderbroken kinderbijslag te ontvangen. Een onderbreking in je recht op kinderbijslag kan nadelige gevolgen hebben op het maandelijks bedrag dat je ontvangt. Contacteer je kinderbijslagfonds voor meer informatie.Gevolgen voor je kinderbijslag als je gaat verder studeren aan een andere instelling

Je recht op kinderbijslag of Groeipakket hangt af van het moment waarop je je aan de VUB uitschrijft én het aantal studiepunten waarvoor je aan de andere universiteit of hogeschool inschrijft.

Je hebt als student recht op kinderbijslag of Groeipakket als je niet ouder bent dan 25 jaar en ingeschreven bent én blijft voor ten minsten 27 studiepunten tijdens het academiejaar (uitzondering: diplomajaar).Als je in Vlaanderen woont, moet je, om ononderbroken Groeipakket te ontvangen, vóór het einde van de maand na je uitschrijving voor een nieuwe opleiding aan een andere instelling hoger onderwijs inschrijven. Woon je in Brussel, dan moet dit voor het einde van de maand waarin je je uitschrijft.

Uitschrijven voor 1 december

Om nog verder kinderbijslag of Groeipakket te ontvangen, moet je in je nieuwe opleiding voor ten minste 27 studiepunten inschrijven.

 • De studiepunten van je opleiding aan de VUB tellen niet meer mee voor de 27-studiepuntengrens.
 • Bedraagt het aantal studiepunten in je nieuwe opleiding minder dan 27, dan zal je geen kinderbijslag of Groeipakket als student meer krijgen vanaf de maand die volgt op de maand van uitschrijving uit je opleiding aan de VUB.

   

Uitschrijven tussen 1 december en 15 maart

Om nog verder kinderbijslag of Groeipakket te ontvangen, moeten er na de inschrijving in je nieuwe opleiding minstens 27 studiepunten opgenomen zijn.

 • Om na te gaan of er 27 studiepunten opgenomen zijn, tellen mee
  • de studiepunten van de opleidingsonderdelen van het eerste semester van je opleiding aan de VUB
  • de studiepunten van de opleidingsonderdelen in je nieuwe opleiding
 • Bedraagt het totaal aantal studiepunten minder dan 27, dan zal je geen kinderbijslag of Groeipakket als student meer krijgen vanaf de maand die volgt op de maand van uitschrijving uit je opleiding aan de VUB.

   

Uitschrijven na 15 maart

Normaal gezien zal je nog verder recht op kinderbijslag of Groeipakket hebben omdat de studiepunten van alle opleidingsonderdelen van je opleiding aan de VUB en van de opleidingsonderdelen in je nieuwe opleiding, meetellen voor de 27 studiepuntengrens. Zeer waarschijnlijk zal dit totaal aantal studiepunten meer dan 27 zijn.

Impact uitschrijven aan de VUB

Gevolgen voor je studietoelage als je volledig stopt met studeren

Je hebt recht op een studietoelage als je tijdens het academiejaar in totaal ingeschreven bent en blijft aan één of meerdere hoger onderwijsinstellingen voor minstens 27 studiepunten onder diplomacontract (uitzondering: diplomajaar).

Uitschrijven voor 1 december

Je hebt geen recht op een studietoelage aangezien de studiepunten waarvoor je was ingeschreven aan de VUB niet meer meetellen voor de studietoelage.

 • Indien de studietoelage al was uitbetaald, zal ze volledig worden teruggevorderd door de afdeling Studietoelagen.
 • Indien de studietoelage nog niet uitbetaald was, dan breng je de afdeling Studietoelagen best zo snel als mogelijk op de hoogte van je uitschrijving.

   

Uitschrijven tussen 1 december en 15 maart

Voor je studietoelage wordt rekening gehouden met de studiepunten van de opleidingsonderdelen van het eerste semester waarvoor je aan de VUB was ingeschreven.

 • Eerste semestervakken < 27 studiepunten

Er is geen recht op een studietoelage. De afdeling Studietoelagen zal de studietoelage integraal terugvorderen (als deze al uitbetaald was). Indien de studietoelage nog niet uitbetaald was, dan breng je de afdeling Studietoelagen best zo snel mogelijk op de hoogte van deze nieuwe situatie.

 • Eerste semestervakken > 27 studiepunten

Het recht op een studietoelage blijft behouden, berekend op het totaal aantal opgenomen studiepunten van de opleidingsonderdelen van het eerste semester. Had je de studietoelage al ontvangen, dan zal de afdeling Studietoelagen een deel van je studietoelage terugvorderen. Indien de studietoelage nog niet uitbetaald was, dan breng je de afdeling Studietoelagen best zo snel mogelijk op de hoogte van deze nieuwe situatie.

Uitschrijven na 15 maart

Voor je studietoelage wordt rekening gehouden met de studiepunten van alle opleidingsonderdelen waarvoor je aan de VUB was ingeschreven (eerste en tweede semesteropleidingsonderdelen + jaaropleidingsonderdelen). Je uitschrijving na 15 maart heeft hierop geen effect. Er gebeurt geen terugvordering van de studietoelage als je deze al ontvangen zou hebben.

Gevolgen voor je studietoelage als je gaat verder studeren aan een andere instelling

Je recht op een studietoelage hangt af van het moment waarop je je aan de VUB uitschrijft én het aantal studiepunten waarvoor je aan de andere universiteit of hogeschool inschrijft.

Je hebt recht op een studietoelage als je tijdens het academiejaar in totaal ingeschreven bent en blijft aan één of meerdere hoger onderwijsinstellingen voor minstens 27 studiepunten onder diplomacontract (uitzondering: diplomajaar).

Uitschrijving voor 1 december

Om nog recht te hebben op een studietoelage, moet je in je nieuwe opleiding ten minste 27 studiepunten opnemen (met een diplomacontract).

 • Schrijf je in de nieuwe opleiding voor minder dan 27 studiepunten in, dan zal de afdeling Studietoelagen je studietoelage integraal terugvorderen, mocht je deze al ontvangen hebben.
 • Bedraagt het aantal studiepunten in je nieuwe opleiding meer dan 27 maar minder dan het aantal waarvoor je aan de VUB was ingeschreven, dan zal de afdeling Studietoelagen een deel van de je studietoelage terugvorderen, mocht je deze al ontvangen hebben.

   

Indien de studietoelage nog niet uitbetaald was, dan breng je de afdeling Studietoelagen best zo snel mogelijk op de hoogte van deze nieuwe situatie.

Uitschrijven tussen 1 december en 15 maart

Voor de berekening van je studietoelage tellen de studiepunten van de opleidingsonderdelen van het eerste semester van je opleiding aan de VUB én de studiepunten van de opleidingsonderdelen in je nieuwe opleiding mee.

Opgelet: bij generatiestudenten die tussen 1 december en de laatste dag vóór de start van de eerste examenperiode van de eerste zittijd van opleiding veranderen, wordt de helft van de opleidingsonderdelen van het eerste semester als niet opgenomen beschouwd. Dit is niet van toepassing voor generatiestudenten die enkel van hoger onderwijsinstelling veranderen en dezelfde opleiding verderzetten!

 • Bedraagt het totaal aantal studiepunten minder dan 27 (opleiding VUB + nieuwe opleiding), dan zal de afdeling Studietoelagen je studietoelage integraal terugvorderen, mocht je deze al ontvangen hebben.
 • Bedraagt het totaal aantal studiepunten meer dan 27 (opleiding VUB + nieuwe opleiding), maar minder dan het aantal waarvoor je aan de VUB was ingeschreven, dan zal de afdeling Studietoelagen een deel van de je studietoelage terugvorderen, mocht je deze al ontvangen hebben.

Indien de studietoelage nog niet uitbetaald was, dan breng je de afdeling Studietoelagen best zo snel mogelijk op de hoogte van deze nieuwe situatie.

Uitschrijven na 15 maart

Voor de berekening van je studietoelage tellen de studiepunten mee van alle opleidingsonderdelen waarvoor je was ingeschreven aan de VUB én van de opleidingsonderdelen waarvoor je inschrijft in je nieuwe opleiding. Je ontvangt een studietoelage voor het totaal van al deze opleidingsonderdelen, rekening houdend dat je per academiejaar voor maximum 60 studiepunten een studietoelage kan ontvangen.

Impact uitschrijven aan de VUBGevolgen voor je VUB account

 

Als je je uitschrijft en/of de VUB verlaat wordt je VUB account automatisch afgesloten. Check hoe dit precies in z'n werk gaat:

VUB account